Sanaa päivääsi kirjoituksia

raamatun pikkukuvaRunsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista, mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.14:1-6: Ja tapahtui, kun hän sapattina tuli erään fariseuksen päämiehen taloon syömään leipää, että he pitivät häntä silmällä. Ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Niin Jeesus vastasi ja sanoi lainoppineille ja fariseuksille: ”Onko luvallista parantaa sapattina vai ei?” Mutta he olivat vaiti. Ja hän tarttui mieheen ja paransi hänet ja laski menemään. Ja hän vastasi ja sanoi heille: ”Jos joltakin teistä putoaa aasi tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänä?” Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän.

Jeesus antaa elämän

Tätä sunnuntaita on kutsuttu evankeliumitekstien vuoksi pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan.
Kerran luomakuntakin vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.7:11-16: Sen jälkeen tapahtui, että hän meni Nain nimiseen kaupunkiin, ja monta hänen opetuslastaan meni hänen kanssaan sekä suuri kansanjoukko. Kun hän lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa poikaa; ja äiti oli leski. Ja hänen seurassaan oli paljon kaupungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: ”Älä itke”. Ja hän meni ja koski paareihin, niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: ”Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse”. Niin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua. Ja hän antoi hänet hänen äidilleen. Ja pelko valtasi heidät kaikki, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: ”Suuri profeetta on noussut meidän keskellämme”, ja: ”Jumala on katsonut kansansa puoleen.”

Joh. 20:1-10 (SR 35)

1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudalta.
2. Niin hän juoksi ja tuli Simon Pietarin ja sen toisen opetuslapsen luo, jota Jeesus rakasti, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet."
3. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle.
4. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edelle, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle.
5. Ja kun hän kumartuen katsoi sisään, näki hän liinakääreet siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisään.
6. Niin Simon Pietarikin tuli seuraten häntä ja meni sisälle hautaan ja näki liinakääreet sinne jätettyinä,
7. ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen liinakääreiden kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä.
8. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi.  
9. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli nouseva kuolleista.
10. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa.

Alakategoriat

vastaavan toimittajan kuva pastori seppo salo
Seurakuntalehden vastaavan toimittajan poimittuja pääkirjoituksia.
Seurakunta - lehti on Seurakuntaliiton ja sen jäsenseurakuntien pääjulkaisu. Se on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1925 alkaen. Lehti tahtoo kaikessa noudattaa ja edistää Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaista uskonoppia lukijoidensa hengelliseksi ravinnoksi ja vahvistukseksi. Se pyrkii myös ilmaisemaan seurakunnallisen elämän eri puolia, tärkeimpänä tehtävänään Jumalan Sanan ja erityisesti armon evankeliumin julistaminen ja opettaminen. Myös uskovien yhteyden vahvistaminen ja tiedotus ovat osa lehden keskeistä tavoitetta.