Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Tulkaa nouskaamme Herran vuorelle!

”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana’.” Jes. 2:2,3. 

Aikojen lopussa – Messiaan päivinä

”Käsite ’päivien lopulla’ ilmaistaan hepreassa yleisimmin ’achariit hajammiim’, joka juutalaisen käsityksen mukaan tarkoittaa koko messiaanista aikakautta” (Risto Santala; Kristus uudessa testamentissa s.160). Juuri tuo sama, rakastetun opettajani lainaama heprealainen ilmaisu on edessämme olevassa Jesajan kirjan sanassa. Näin ollen ymmärrämme, että Raamattu tässä puhuu, ei jostain erillisestä aikojen lopusta, vaan koko messiaanisesta eli kristillisestä ajasta. Useimmiten käytämme siitä ajasta nimitystä uuden liiton aika. Se aika alkoi Jeesuksen ensimmäisestä tulosta ja seurakunnan perustamisesta ja päättyy silloin kun Jeesuksen toisessa tulemisessa saamme periä sen järkkymättömän valtakunnan, joka taivaassa on meitä varten valmistettu. (ks. Hepr. 12:22-28). Sen valtakunnan kansalaisoikeudet on Jeesus kalliilla lunastusverellään meille hankkinut ja sanansa ja sakramenttiensa kautta lahjoittanut. Tuon taivaan kansalaisuuden omistamme, säilytämme ja lopullisesti perimme vain uskon kautta Jeesukseen. 

Onko sinun nimesi Karitsan elämänkirjassa?

”Joka voittaa, puetaan näin valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta.” Ilm. 3:5.

Raamatun viimeistä kirjaa on sen vaikeaselkoisen sisällön perusteella luonnehdittu hyvin monin tavoin. Valitettavasti nuo määritelmät hyvin usein olleet omiaan synnyttämään enemmän pelkoa ja ahdistusta, kuin Jumalan täydellisen kaikkeuden hallinnan turvallista uskossa vastaanottamista ja sillä lohduttautumista.

Pääasiassa suhteemme Ilmestyskirjaankin määräytyy kuitenkin sen mukaan, mikä on suhteemme Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Onhan niin, että Jeesuksen Kristuksen verihaavoissa täydellistä vanhurskautta ja rauhaa nauttivina olemme kaikissa  asioissa ja elämäntilanteissa turvatut.

Saamme myös, niin menneisyyteen kuin tulevaisuuteenkin liittyvissä asioissa, niitä ymmärtäen tai vaikkapa ymmärtämättä, joka tapauksessa päätellä apostoli Paavalin tavoin: ”Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä hallitukset, ei nykyiset eikä tulevat, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 8:38,39.

Vanhaa ja uutta virttä

Epäilyksistä uskoon  - epätoivosta rauhaan !

Miten voisin löytää vapauttavan uskon ?

”Koska meillä siis, veljet, on uskallus mennä sisälle kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren kautta, uutta ja elävää tietä, jonka hän on vihkinyt meille esiripun,  se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen päämies, niin käykäämme esiin totisin sydämin täydessä uskossa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pitäkäämme toivon tunnustus horjumattomana, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen.” Hepr. 10:19-23.

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883