Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Herran syntymä on lähellä (22.12.2019)

4.Adventtisunnuntai

Tämä sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marialle, Herran äidille. Vapahtajan äidin odotus ja Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen. Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen. (Kirkkokäsikirja)

Matt.1:18-25: Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

Evankelista Matteus aloittaa evankeliuminsa Jeesuksen sukuluettelolla. Tämä osoittaa Jumalan Aadamille, Aabrahamille, Iisakille, Jaakobille, Juudalle, ja Daavidille antaman lupauksen ja sen vahvistukset. Nyt lupauksen täyttymisen aika oli tullut. Nyt kävi niin kuin Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeensä neljännessä luvussa: ”Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi tulleen, lunastamaan lain alaiset, jotta me saisimme lapsenoikeuden.” (Gal.4:4-5). Erikseen enkeli ilmestyi ensin sekä Marialle (kuten evankelista Luukas kertoo Luuk.1:26-35), että tässä Joosefille, vaikkakin unessa. Kummassakin tapauksessa siitä lapsesta, joka Marian kohdussa on siinnyt, kerrotaan että hän on siinnyt Pyhästä Hengestä ja että hänelle on annettava nimeksi Jeesus. Marialle kerrotaan, että poika on oleva Korkeimman Poika, Jumalan Poika. Joosefille ilmoitetaan, että tässä syntymässä toteutuu Jesajalle n.720 ekr. annettu ennustus, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää Pojan, joka on Immanuel – Jumala meidän kanssamme. (Jes.7:14)

Tehkää tie Kuninkaalle (15.12.2019)

3.Adventtisunnuntai

Päivän raamatullinen keskushenkilö on Johannes Kastaja. Hänen kehotuksensa katumukseen ja parannukseen koskee myös meitä. Johannes viittaa Jumalan Karitsaan, joka kantaa koko maailman synnin. Saamme tunnustaa syntimme luottaen Kristuksessa annettuun pelastukseen. Tämä on pääasia jouluun valmistautumisessa - joulupaastossa. Johannes oli merkki siitä, että profeettojen ennustukset olivat täyttymässä: Vapahtaja oli pian tuleva. Kristuksen toiminnassa toteutuivat pelastuksen ajan merkit, ja samoin hän tulee yhä uudelleen sanassa ja sakramenteissa seurakuntansa keskelle pelastuksen lahjat mukanaan. Tähän hänen ”hengelliseen tulemiseensa” viittaa latinankielinen nimitys ”adventus spiritualis et sanctificationis.” (Kirkkokäsikirja)

Matt.11:11-19: Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti; ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva. Jolla on korvat, se kuulkoon. Mutta mihin minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen sanoen: 'Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette valittaneet'. Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat: 'Hänessä on riivaaja'. Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa."

Tässä Herramme Jeesus opettaa Johannes Kastajan merkityksestä ja suuruudesta sekä Jumalan valtakunnasta. Tänään onkin Johannes Kastajan muistopäivä, kolmas adventti, jonka nimitys on myös ”hengellisen ja pyhittävän tulemisen adventti”. Meille on tärkeää tulla Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen, kuulla lakia ja evankeliumia, saada vastaanottaa syntien anteeksiantamus ehtoollisessa Kristuksen ruumiin ja veren välityksellä ja muistaa pyhää kastettamme. Näin tehdessämme Pyhä Henki, joka evankeliumin lupauksien kautta toimii, vahvistaa meitä ja syntien anteeksiantamuksen armolla ja vahvistaa meitä. Henki näin vahvistaa meidän henkeämme. Ja vaikka sana ja sakramentit ovatkin ensisijaisesti armon ja anteeksiantamuksen välineitä, ne ovat myös pyhityksen välineitä. Sillä juuri Jumalan sana meitä kasvattaa, tekee eläväksi, virvoittaa ja pyhittää. Tästä on myös kyse tässä evankeliumitekstissä. Jeesus sanookin: ”Jolla on korvat, se kuulkoon.” Ei ole kyse vain ulkoisesta kuulemisesta, vaan sanan vastaanottamisesta ja omistamisesta uskolla.

Kuninkaasi tulee kunniassa (8.12.2019)

2. Adventtisunnuntai

Evankelisessa kristikunnassa tämän päivän aiheena on Kristuksen tuleminen kunniassaan aikojen lopulla. Tämän ilmaisee myös nimitys adventus glorificationis, jonka Eerik Sorolainen Postillassaan (1621) suomensi sanoilla Christuxen cunniallisesta tulemisesta. Seurakunnan tulee kärsivällisesti kilvoitellen odottaa Kristuksen tuloa. Keskelle hätää ja syyllisyyttä seurakunta on saanut lupauksen pelastuksen ajasta. Tämä lupaus täyttää sen toivolla ja ilolla. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.12:35-40: Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa; ja olkaa niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat herraansa, milloin hän palaa häistä, jotta he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuaat ovat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta; totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja tulipa hän toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidät sellaisiksi, autuaita ovat nuo palvelijat. Mutta tietäkää se, että jos isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, niin hän valvoisi eikä sallisi taloonsa murtautumista. Niin olkaa tekin valmiina, sillä minä hetkenä ette luulekaan, Ihmisen Poika tulee.

Jeesus puhuu tässä toisesta tulemuksestaan. Samalla tavalla, kun hänellä on kaksi tulemista maan päälle, ensimmäisen kerran nöyryydessä ihmiseksi alhaisuuteen syntyen ja toisen kerran Kaikkivaltiaana kuninkaana kirkkaudessa saapuen, on hänellä myös pelastajanamme kaksi tilaa: alennuksen ja korotuksen tila. Ensimmäisen kerran hän tuli alennuksen tilassa, orjan muodossa, syntyi ihmiseksi ja alensi itsensä lain alle, vaikka oli synnitön, ja ihmiseksi syntynyt tosi Jumala. Gal.4:4-5: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi tulleen, ostamaan vapaiksi lain alaiset, että me saisimme lapsenoikeuden. Tämän hän teki meidän lain alaisten ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden. Hän tuli ensimmäisen kerran maan päälle koko maailmaa, kaikkia pelastamaan, verellään lunastamaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, ja kuolemallaan sovittamaan kaikkien synnit. Joh.3:16-17: Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa, jotta jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä, eikä yksikään heistä hukkuisi. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttaan tulisi autuaaksi. Ei hänen tulemisensa johtunut mitenkään siitä, että meissä olisi ollut jotain sellaista, jolla olisimme ansainneet itsellemme pelastajan, vaan se tapahtui sulasta rakkaudesta ja armosta. Syntisinä olemme syntyneet ja kokonaan syntisinä, turmeltuneina ja heikkoina emme voi omasta voimastamme Jumalaa rakastaa tai tehdä mitään, jolla voisimme ansaita hänen rakkauttaan ja armoaan. Mutta koska me olemme itsessämme syntisiä ja jumalattomia, lähetti Jumala Poikansa maailmaan rakkautensa tähden, meitä pelastamaan. Vaikka me vihasimme Jumalaa syntisinä, hän rakastaa meitä ja on Poikansa suorittaman syntien sovituksen kautta hankkinut meille syntien anteeksiantamuksen ja armon vapaana lahjana, ilman tekoja. 1.Joh.4:9-10: Siinä ilmestyi Jumalan rakkaus meille, että Jumala lähetti ainosyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä rakkaus on, ei että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa sovitukseksi meidän synneistämme. ”Alennuksen tilalla” tarkoitetaan siis sitä Kristuksen lunastustehtävän tilaa, että hän luopui käyttämästä jumalallista kirkkauttaan, vaan alistui kaikessa kuuliaisena lain alle ja tuli kaikessa kiusatuksi, pelastaakseen meidät lain laiset ja kiusatut syntiset.

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883