Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Taivaan kansalaisena maailmassa (10.5.2020)

cantate (= laulakaa) sekä sen pohjana oleva psalmi 98 kytkevät tämän pyhän vahvasti pääsiäisajan ”iloisten” sunnuntaiden ketjuun. Seurakunta kulkee Voittajan jäljissä totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän Hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maailmassa. (Kirkkokäsikirja)

Joh.17:6-10: Olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat pitäneet sinun sanasi. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka annoit minulle, olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestään: maailman edestä en rukoile, vaan niiden edestä, jotka olet antanut minulle, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani on sinun, ja sinun omasi on minun; ja minä olen kirkastettu heissä.

Tässä on osa Jeesuksen ”ylimmäispapillisesta rukouksesta”, jossa hän rukoilee Isää omiensa puolesta. Kristuksen oma on jokainen, joka kuulee hänen sanansa ja uskoo sen. Jumalan sana, jonka Kristus, Jumalan Poika julistaa saa aikaan uskon ja tekee jokaisesta, joka uskoo, Jumalan oman. Joh.10:27-29: Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Kristus on lunastanut meidät omakseen verellään, niin kuin Ilmestyskirjassa autuaiden joukko laulaa uutta virttä Karitsalle: ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista” (Ilm.5:9). Sinut, joka olet syntisenä syntynyt ja olet kuoleman oma, synnin ja perkeleen vallan alla Aadamin lankeemuksen tähden on Kristus omalla kuolemallaan ja verellään, viattomalla  kärsimisellään ja uskollisuudellaan vapauttanut, pelastanut ja ostanut Jumalan lapseksi. Gal.4:3-5: Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Kuinka lohduttava tämä sanoma onkaan!

Jumalan kansan koti-ikävä (3.5.2020)

3. sunnuntai pääsiäisestä

Päivän antifonin alusta (Ps. 66:1) saatu nimitys jubilate (= riemuitkaa) muistuttaa pääsiäisajan luonteesta. Seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta ja suuntaa katseensa uuteen elämään taivaassa, minne Jeesus on mennyt valmistamaan omilleen sijaa. Kristityt odottavat ”ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee” (Hepr. 13:14). Jeesuksen ylösnousemus on jo nyt tehnyt heidät uusiksi luomuksiksi. Kun Kristus palaa takaisin, heistä tulee hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaisia. (Kirkkokäsikirja)

Joh.17:11-17: Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

Tässä on osa Herramme Kristuksen ylimmäispapillisesta esirukouksesta omiensa puolesta, hänen ollessa matkalla Getsemaneen omaan rukouskamppailuunsa. Maailmassa meillä on ahdistus, mutta silti meidän ei tarvitse murehtia, vaan saamme olla turvallisella mielellä, sillä Kristus on voittanut maailman. (Joh.16:33) Kristus haluaa lohduttaa meitä tuskassamme ja murheessamme, mutta itse hän joutui puolestamme ahdistuksen ja tuskan valtaan Getsemanessa. Kärsimystensä, verensä ja kuolemansa kautta Kristus on kantanut syntiemme rangaistuksen ja hankkinut meille pelastuksen ja vapautuksen kaiken synnin alta.

Hyvä paimen (26.4.2020)

2. sunnuntai pääsiäisestä

Tätä pyhäpäivää sanotaan Hyvän paimenen sunnuntaiksi. Päivän latinalainen nimi misericordia Domini (= Herran laupeus, uskollisuus) tulee päivän antifonin alusta (Ps.33:5). Jeesus on hyvä paimen, joka  pitää huolen lampaistaan. Ylimpänä paimenena hän lähettää opetuslapsensa huolehtimaan Jumalan laumasta. (Kirkkokäsikirja)

Joh.21:15-19: Kun he olivat aterioineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Kyllä, Herra; sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani". Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" Hän vastasi hänelle: "Kyllä, Herra; sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana". Hän sanoi hänelle: "Kaitse minun lampaitani". Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana?" Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Pidätkö minua rakkaana?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana". Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja menit mihin tahdoit, mutta kun vanhenet, ojennat kätesi ja toinen vyöttää sinut ja vie sinut, mihin et tahdo." Mutta sen hän sanoi osoittaen minkälaisella kuolemalla Pietari oli kunnioittava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: "Seuraa minua".

Kristus on meidän hyvä paimenemme, joka hoitaa sanallaan meitä lohduttaen, siunaten ja antaen syntejä anteeksi. Kun hän on meidän kanssamme, ei meiltä puutu mitään lohdutusta tai siunausta, kanssamme on Jumalan hyvyys ja armo. Hän kutsuu meitä, lampaitaan paimenen äänellä, verensä evankeliumilla ja syntien sovituksen sanalla sanoen: ”Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.” (Joh.10:11) Ennen kaikkea hän haluaa lahjoittaa jokaiselle syntiselle rauhan ja lohdun omaantuntoon. Hän on lampaidensa suuri sielunhoitaja. Hän haluaa vapahtaa meidät kaikesta meitä sitovasta synnistä. Tekstissämme onkin nyt nähtävissä kaksi opetusta ripistä eli syntien tunnustamisesta ja anteeksiannon julistuksesta.

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883