Sydämen puhetta Jumalan kanssa (17.5.2020)

5.sunnuntai pääsiäisestä

Rogate (= anokaa, rukoilkaa) poikkeaa muiden pääsiäisen jälkeisten sunnuntaiden latinalaisista nimityksistä sikäli, ettei sitä ole saatu päivän antifonista vaan rukouskulkueista, joita Roomassa järjestettiin 300-luvulta alkaen. Ne korvasivat keväisin pelloille suuntautuneet pakanalliset kulkueet. 400-luvun lopulta lähtien kirkolliset rukouskulkueet sijoittuivat rukoussunnuntain ja helatorstain välisiin arkipäiviin, mistä johtuu niiden myöhempi nimi käyntipäivät (ruotsin gångdagar). Rukoussunnuntain tekstit puhuvat siitä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia siihen sisältyy. Teksteissä kerrotaan myös Kristuksesta suurena esirukoilijana ja rukoilemisen opettajana. (Kirkkokäsikirja)

Matt.6:5-13: Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Herramme Kristus opettaa tässä vuorisaarnansa kohdassa Isä meidän -rukouksen. Rukous on suuri lahja, joka on annettu Jumalan omille. Se on tärkein osa konkreettista kristityn jokapäiväistä elämää. Meillä on Jumalan käsky rukoilla Jumalan nimeä avuksi huutaen (2.käsky) sekä lupaus siitä, että Jumala kuulee rukouksemme. Ps.145:18-19: Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Ja Isä meidän -rukous on itse ihmiseksi syntyneen Jumalan Pojan opettamana korkein ja, jaloin ja paras rukous, joka opettaa miten meidän tulee rukoilla ja mitä meidän tulee rukoilla.

 

Martti Lutherin mukaan tässä Herramme Kristus opettaa sekä sen tavan että ne sanat, joilla meidän tulisi rukoilla. Hän kirjoittaa: ”Tapa on sellainen, että käytetään vähän sanoja, joilla on sitä enemmän ja syvempi merkitys ja tarkoitus. Mitä vähemmän sanoja, sitä parempi rukous. Mitä enemmän sanoja, sitä huonompi rukous. Vähän sanoja ja paljon tarkoitusta on kristillistä; paljon sanoja ja vähän merkitystä on pakanallista. Siksi Kristus sanoo, ettei teidän tule rukoillessanne pakanoiden lailla puhua paljon. Samoin hän sanoo Joh.4. luvussa pakananaiselle: ’…jotka Jumalaa rukoilevat, niiden tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa.’ Sillä sellaisia rukoilijoita Isä etsii. Hengessä rukoileminen eli hengellinen rukoileminen on nyt sanottu ruumiillista rukousta vastaan ja totuudessa rukoileminen on sanottu ulospäin näkyvää rukousta vastaan.” Kristus ei tässä varsinaisesti kritisoi ruokouksen ulkoista tapaa, vaan sisäistä, sydämen asennetta. Jumala näkee sydämeen. Meidän siis tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa, siis Pyhässä Hengessä ja Kristuksen kautta, hänen nimessään, joka on tie, totuus ja elämä. Hengessä ja totuudessa rukoilu on erityisellä tavalla rukoilemista Jumalan sanan kautta ja siihen vedoten, sillä Jumalan sana on meidät pyhittävä totuus (Joh.17:17) jonka kautta Pyhä Henki toimii. Rukous voi näkyä myös ulkoisesti, mutta ennen kaikkea se on sydämessä tapahtuvaa turvaamista Isään Pojan kautta, Pyhässä Hengessä, Jumalan sanan perusteella. Ulkonainen ruokouksen tapa ilmentää parhaimmillaan sydämen asennetta rukoilla Kaikkivaltiasta Jumalaa, taivaan Isää, Hengessä ja totuudessa. Kristus ei myöskään kiellä sitä, että rukoilemme usein ja sinnikkäästi tai samoilla sanoilla tarpeidemme puolesta – vaan hän opettaa esimerkiksi Luuk.11 rukouksen sinnikkyydestä, että me saamme käydä rukoillen turvallisin mielin mutta joskus jopa taistellen. Lisäksi hän opettaa tässä juuri ne sanat, joilla saamme Isää toistuvasti rukoilla.

Toiseksi Kristus opettaa ne sanat, joilla meidän tulee rukoilla – toisin sanoen ne sanat, joilla pyydämme Isää siunaamaan meitä täyttämällä tarpeemme ja suojaamaan meitä kaikkea pahuutta, syntiä ja saatanaa vastaan. Isä meidän -rukouksessa on seitsemän rukousta tai pyyntöä, joista jokainen sisältää tunnustuksen ja avunpyynnön. Jokainen pyyntö on myös suunnattu saatanaa vastaan. Meillä ei ole mitään muuta keinoa vastustaa syntiä ja saatanaa kuin Jumalan sana ja rukous. Jos me omassa voimassamme pyrimme taistelemaan, me häviämme ja lankeamme, mutta Jumalan sanan totuus kaataa saatanan valheet. Rukous tuo meille Jumalan siunauksen ja avun, pyhityksen Hengessä ja totuudessa.

Kristus opettaa, että rukoilemme Jumalaa Isänämme, joka on taivaassa. Kristus on verellään lunastanut meidät Jumalan lapsiksi ja lähettänyt sanansa kautta meille sydämiimme Pyhän Hengen, joka rukoilee Jumalaa Isänä. Mikään puhuttelu ei miellytä Jumalaa enemmän – hän haluaa olla meille armahtava ja rakastava, siunaava ja suojeleva Isä. Gal.4:4-7: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Kenelläkään ei ole yksityisoikeutta lähestyä Jumalaa, vaan me rukoilemme Jumalaa meidän Isänämme, jokaisen uskovan Isänä, jota lähestytään Pojan, Kristuksen kautta, hänen verensä tähden, hänen nimessään. Kristus on mennyt kuolemansa ja verensä kautta kaikkein pyhimpään, astunut taivaaseen Isän eteen, ja hänen tähtensä Isä kuulee meidänkin rukouksemme.

Me rukoilemme, että Jumalan nimi olisi pyhitetty. Pyhä se jo tosin onkin, mutta rukoillen tässä tunnustamme, että me emme sitä aina ole pyhänä pitäneet, ja rukoilemme, että Jumala sanansa kautta antaisi syntimme anteeksi, ja pyhittäisi meidät niin, että uskomme ja toivomme suuntautuisi Jumalan sanaan ja armonvälineihin, joihin hän on nimensä liittänyt. Rukoilemme siis sitä, että Jumala lähettäisi meille Pyhän Henkensä, joka tulee Jumalan nimen ja sanan kanssa ja pyhittää meidät. 3.Moos.22:32-33: ”Älkää häväiskö minun pyhää nimeäni: minä tahdon olla pyhä israelilaisten keskellä. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät ja joka vein teidät pois Egyptin maasta, ollakseni teidän Jumalanne. Minä olen Herra." Tässä siis rukous suuntautuu toisen käskyn pitämiseen. Myös rukoilemme tässä myös sitä, että Jumalan nimi ja sana saisi olla meidän pyhittäjämme ja siunaajamme sekä turvamme kaikkea syntiä ja saatanan valheita vastaan. Meidät on jo kasteessamme pyhitetty Kristuksen verellä ja Jumalan nimellä. 1.Kor.6:11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä. Jumalan nimi on suurin ja paras ase turmion valtoja vastaan. Muuta meillä ei olekaan.

Me rukoilemme, että Jumalan valtakunta tulisi. Tuleehan se kyllä, mutta rukoillen tässä tunnustamme, että me emme syntisinä ole sen kansalaisia emmekä Jumalan valtakuntaa voi mitenkään ansaita – ja pyydämme, että Jumalan sanan, evankeliumin kautta saisi Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskon ja tekisi meidät osallisiksi Jumalan valtakunnasta aina uudestaan ja uudestaan siellä missä Jumalan sanaa julistetaan, ja missä Jumalan nimi on, missä sakramentit jaetaan ja jossa Pyhä Henki toimii. Toisin sanoen rukoilemme, että Jumala täyttäisi kohdallamme kolmannen käskyn, joka liittyy jumalanpalvelukseen. 1.Tess.2:12-13: ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Me myös rukoilemme tässä sitä, että Jumalan valtakunta, syntien anteeksiantamuksen sanan ja armon valtakunta saisi lopullisen voiton saatanan valtakunnasta, kuolemasta, synnistä ja valheesta. Näin jätämme itsemme Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, jotka sodassa saatanan valtakuntaa vastaan ovat Kristuksen veren ja Jumalan sanan turvissa.

Me rukoilemme myös, että Jumalan tahto tapahtuisi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Tapahtuuhan se, mutta rukoillen tässä tunnustamme, että syntisinä emme Isän pyhiä käskyjä täytä, vaan rikomme hänen tahtoaan vastaan. Me myös pyydämme, että Isä Kristuksen tähden antaisi syntimme anteeksi, sanallaan puhdistaisi ja pyhittäisi meidät ja täyttäisi tahtonsa meissä, sekä sydämessämme että elämässämme. Jätämme koko elämämme Jumalan käsiin ja rukoilemme uskollisuutta ja kärsivällisyyttä seurata Isän tahtoa – silloinkin kun se näyttäisi olevan meille vaikeaa. Jumalan tahto on meidän pelastuksemme ja että meillä olisi sydämessämme usko hänen Poikaansa ja rauha omassatunnossamme. Siispä pyydämmekin juuri tätä kaikkea sitä pahuutta ja valhetta vastaan, joilla saatana koittaa meitä vastaan hyökätä ja horjuttaa meidän uskoamme ja rauhaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala kiinnittää meitä lujemmin sanaansa ja näin vahvistaa meitä. 2.Tim.3:14-16: Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Me rukoilemme kaikkien tarpeidemme puolesta tässä elämässä. Ensin rukoilemme, että Isä antaisi meille jokapäiväisen leipämme. Tässä tarkoitetaan kaikkein tärkeimpänä sielumme tarvetta, sitä hengellistä leipää, jolla Isä meitä päivittäin ravitsee, eli Jumalan sanaa, jonka kautta Kristuksen veri saa meitä virvoittaa ja tehdä eläväksi, vahvistaa uskoamme ja meitä siunata. Myös rukoilemme, että Isä pitäisi huolta kaikista ruumiimme tarpeista: vaatteista, toimeentulosta, terveydestä, perheestä, kodista ja turvasta. Tunnustamme, että emme aina elämässämme näe näitä Jumalan siunauksia ja lankeamme pelkoon ja epätoivoon huolien alla. Rukoilemme että Isä antaisi pelkomme ja heikkoutemme anteeksi ja avaisi silmämme näkemään hänen hyvän tahtonsa ja suojeluksensa. Rukoilemme, ettei mikään ulkonainen tai hengellinen paha saisi meissä valtaa. Saatana pyrkii monin tavoin eksyttämään meitä ja tappamaan kristillisen toivon ja rauhan sydämestämme moninaisilla huolilla ja ahdistuksilla. Tätä vastaan rukoilemme Jumalan sanan siunausta. 1.Piet.5:6-10: Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen". Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.

Me rukoilemme, että Jumala antaisi meille meidän syntivelkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille, meidän velallisillemme. Tässä tunnustamme sen, että olemme Jumalan edessä syntiset ja velassa. Myös tunnustamme, että meidän on vaikea antaa anteeksi ja armahtaa vihamiehillemme, jopa läheisillemme. Ilman ansiota seisomme Jumalan omina vain ja ainoastaan hänen armonsa varassa, Kristuksen Jeesuksen verellään ja kuolemallaan hankkiman syntien anteeksiantamuksen varassa. Pyydämme, että Jumala kirkastaisi tämän Kristuksen veren armon meidän sydämeemme, antaisi synnintuntoomme lohdun evankeliumin sanassa ja antaisi sen vaikuttaa niin, että uskon kautta armosta autuaina myös tekisimme hyvää ja voisimme antaa anteeksi meitä vastaan rikkoneille lähimmäisillemme. Ef.2:4-10: Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Pyydämme, että meillä olisi Jumalan armo ja sen vaikuttama armollinen sydän, emmekä lankeaisi saatanan juoniin, ylpeyteen, katkeruuteen ja julmuuteen. Aina meidän tulee kaikkea syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan paeta Jumalan armon ja Kristuksen veren suojaan, jonka Pyhä Henki sanan kautta meille julistaa.

Viimeinen rukouspyyntö on, että Jumala ei saattaisi meitä kiusaukseen vaan päästäisi meidät pahasta. Tunnustamme sen, että yhä Jumalan lapsinakin, syntimme anteeksi saaneina ja Kristuksen veren lunastamina meissä on jäljellä paha himo sydämessämme. Yhä meissä on liha ja vanha Aadam, joka ei muuta haluakaan kuin tehdä syntiä ja vastustaa Jumalan sanaa. Tämän me tunnustamme ja pyydämme avuksemme Jumalan armoa ja siunausta, että hän Henkensä kautta suojelisi meitä kiusauksissa ja julistaisi meille synneistä päästön sanat, jotka Kristuksen kuoleman tähden vapauttavat meidät kaikesta meitä sitovasta synnistä. Kun sinua lähestyvät mitkä tahansa kiusaukset, ota käyttöösi Jumalan sana ja rukous. Rukoile Isä meidän ja lue Jumalan sanan lupaukset Kristuksen veren suojasta. Näin me kestämme kiusauksissa. Jaak.1:12-15: Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.  Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Ja vaikka usein kiusauksissa lankeaisimmekin, saamme aina tunnustaa syntimme Jumalalle, ja hän on uskollinen ja antaa meille anteeksi. 1.Joh.1:8-9: Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tässä myös rukoilemme kaikista selvimmin Kristuksen veren, Jumalan sanan ja hänen pyhän nimensä suojaa kaikkea saatanan ja synnin tekoja vastaan.

Tässä on siis rukouksen aarre ja suuri ase saatanaa vastaan, jonka kautta Jumala haluaa meitä auttaa, kun itse olemme voimattomat. Käyttäkäämme Isä meidän -rukousta, Jumalan nimeä ja hänen sanaansa Herramme Jeesuksen Kristuksen opetuksen mukaisesti hengessä ja totuudessa rukoillen. Ja näin tehdessämme tunnustamme, että Jumalan on kaikki valta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen.

Esa Yli-Vainio

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883