Taivaan kansalaisena maailmassa (10.5.2020)

cantate (= laulakaa) sekä sen pohjana oleva psalmi 98 kytkevät tämän pyhän vahvasti pääsiäisajan ”iloisten” sunnuntaiden ketjuun. Seurakunta kulkee Voittajan jäljissä totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän Hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maailmassa. (Kirkkokäsikirja)

Joh.17:6-10: Olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat pitäneet sinun sanasi. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka annoit minulle, olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestään: maailman edestä en rukoile, vaan niiden edestä, jotka olet antanut minulle, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani on sinun, ja sinun omasi on minun; ja minä olen kirkastettu heissä.

Tässä on osa Jeesuksen ”ylimmäispapillisesta rukouksesta”, jossa hän rukoilee Isää omiensa puolesta. Kristuksen oma on jokainen, joka kuulee hänen sanansa ja uskoo sen. Jumalan sana, jonka Kristus, Jumalan Poika julistaa saa aikaan uskon ja tekee jokaisesta, joka uskoo, Jumalan oman. Joh.10:27-29: Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Kristus on lunastanut meidät omakseen verellään, niin kuin Ilmestyskirjassa autuaiden joukko laulaa uutta virttä Karitsalle: ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista” (Ilm.5:9). Sinut, joka olet syntisenä syntynyt ja olet kuoleman oma, synnin ja perkeleen vallan alla Aadamin lankeemuksen tähden on Kristus omalla kuolemallaan ja verellään, viattomalla  kärsimisellään ja uskollisuudellaan vapauttanut, pelastanut ja ostanut Jumalan lapseksi. Gal.4:3-5: Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Kuinka lohduttava tämä sanoma onkaan!

 

Isä on antanut omansa Pojalle – Jumalan kansaan kuuluu jokainen, joka pitää hänen sanansa.  Kaiken Jeesus on saanut Isältä: Hänen syntymänsä ihmiseksi, hänen virkansa ja tehtävänsä, hänen sanansa ja opetuksensa, hänen opetuslapsensa, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa – kaiken hän on tehnyt Isän tahdosta ja kaikessa tulee ilmi Jumalan rakkaus maailmaa kohtaan. Room.5:8: Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Nyt, kun Kristus on puolestamme kuollut ja hankkinut meille veressään Jumalan armon, ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Room.8:31-34,38-39: Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?  Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme… Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Me saamme Jumalan omina vastaanottaa kaiken hänen kädestään. Olemme saaneet monia lahjoja ja siunauksia Isältämme. Erityisesti olemme saaneet Jumalan nimen ja Jumalan sanan - sanan, jonka kautta Kristus toimii, julistaa synnit anteeksi nimessään ja veressään, sekä pelastaa. 1.Tess.2:12-13: ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Pyhä Henki toimii sanan välityksellä varmasti, uskoa synnyttäen ja eläväksi tehden. Room.10:17: Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Me tiedämme Jumalan olevan meille armollinen, me tiedämme Kristuksen kuolleen meidät lunastaen kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleestä, ja me tiedämme lunastajamme elävän. Tämän meille vakuuttaa varmaksi ja lahjoittaa Jumalan sana. 1.Tim.1:15: Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.  Se on totuus, joka tekee meidät vapaiksi (Joh.8:32). Se on totuus, joka pyhittää meidät (Joh.17:17). Koko kolmiyhteinen Jumala on meidän luonamme ja antaa syntimme anteeksi sekä pyhittää meidät nimessään. Mihin Jumalan nimi on liitetty, siinä on todella Jumalan läsnäolo sekä hänen toimintansa, armonsa ja siunauksena. Tämä on meillä sanassa, joka meille Jumalan nimessä julistaa synnit anteeksi (Joh.20:31; Apt.10:43; 1.Joh.2:12); kasteessa, jossa meidät on synnytetty uudesti sekä liitetty Jumalan omiksi (Apt.2:38; 1.Kor.6:11), sekä Herran pyhässä ehtoollisessa, jossa meille jaetaan Kristuksen tosi ruumis ja veri syntiemme anteeksiantamiseksi (Matt.26:26-28; 1.Kor.10:16). Kaikki, mikä on Isän, on Pojan; ja mikä on Pojan, on Isän. Me olemme Kristuksen omat, hänen ostamansa, hänen nimeensä kastetut – siksi olemme Jumalan omat. Matt.28:19-20: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Kristus rukoilee meidän puolestamme, omiensa puolesta, jotka olemme maailmassa ahdistusten keskellä. Jumalan sana on meidät pyhittänyt – siis erottanut maailmasta Jumalan kansaksi, sana on siirtänyt meidät kuoleman alta elämään, sana on tuonut meidät synnin valtakunnasta taivaan valtakuntaan. Kristuksen veri on siirtänyt meidät pimeydestä valoon. Sinä olet Jumalan, hänen omansa, hänen kansaansa, Kristuksen tähden. Siksi saat autuaana elää. Apostoli Pietari kirjoittaa tästä upealla tavalla: 1.Piet.2:9-10: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut". Tämän valtakunnan jäseninä, pyhänä Jumalan kansana me olemme, kun meillä on Jumalan sana. Taivaan valtakunnassa elämme, kun täällä maan päällä osallistumme jumalanpalvelukseen – siellä on taivas maan päällä, siellä meidät Jumalan sanalla ja Kristuksen ruumiilla ja verellä puhdistetaan synnistä ja pyhitetään. Tiit.2:13-14: Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Kristus antoi itsensä seurakuntansa, omiensa puolesta, ”että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” Ef.5:26-27.

 

Esa Yli-Vainio

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883