Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Ylösnousseen todistajia (19.4.2020)

  1.sunnuntai pääsiäisestä (Quasimodogeniti)

  Päivän latinalainen nimi quasi modo geniti (= niin kuin vastasyntyneet) on päivän antifonin (1. Piet. 2: 2) alkusanoista ja viittaa pääsiäisenä kastettuihin. Kun pääsiäisen jälkeisen viikon vietto ajan mittaan rajoittui pääsiäisen jälkeiseen sunnuntaihin, myös kasteeseen liittyvä velvoitus elää ”uutena ihmisenä” tuli jumalanpalveluksessa esille erityisesti silloin. Kasteen ja tämän sunnuntain yhteys ilmenee myös päivän toisessa latinalaisessa nimessä dominica in albis (= valkoisten vaatteiden sunnuntai, alkuaan pitempi muoto dominica in albis depositis (= pois riisuttujen valkoisten vaatteiden sunnuntai). Kannettuaan koko ”valkoisen viikon” kasteessa saamaansa valkoista vaatetta kastetut pukeutuivat nyt jälleen tavalliseen arkiasuun. Heidän tehtävänsä oli tästä lähtien todistaa jokapäiväisessä elämässään ylösnousseesta Vapahtajasta ja hänessä täyttyneestä Jumalan lupauksesta. Tämä lupaus pysyy lujana silloinkin, kun ihminen heikkoudessaan epäilee sitä. Päivän raamatuntekstit kertovat siitä, että ylösnoussut Jeesus ilmestyi epäileville opetuslapsilleen ja vakuutti heidät ylösnousemuksestaan. Ilo valtasi opetuslapset, kun he kohtasivat Jeesuksen elävänä. (Kirkkokäsikirja)

  Joh.21:1-14: Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla; ja hän ilmestyi näin: Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille: "Minä menen kalaan." He sanoivat hänelle: "Me lähdemme myös sinun kanssasi". Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" He vastasivat hänelle: "Ei ole". Hän sanoi heille: "Heittäkää verkko oikealle puolelle venettä, niin saatte". He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: "Se on Herra". Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, vyötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli alasti, ja heittäytyi järveen. Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin kahdensadan kyynärän päässä. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle, sekä leipää. Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte". Niin Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt. Jeesus sanoi heille: "Tulkaa einehtimään". Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä: "Kuka sinä olet?", koska he tiesivät, että se oli Herra. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan. Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa.

   

  Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen useita kertoja ylösnousemuksensa jälkeen. Jokainen näistä ilmestyksistä vahvisti opetuslasten uskoa ylösnousseeseen Herraan ja kutsumusta toimia hänen apostoleinaan – ylösnousemuksen todistajina ja kirkon paimenina. Kristus ilmestyi opetuslapsilleen samalla tavalla kuin silloin, kun hän kutsui Pietarin ja Sebedeuksen pojat opetuslapsikseen, heidän ollessa kalassa Galileassa, ja sai aikaan suuren kalansaaliin. Tiberiaan lähellä Jeesus oli ruokkinut tuhansia leivällä ja kalalla sekä julistanut järven rannalla olevalle joukolle, että hän on elämän leipä – joka syö hänen lihansa ja juo hänen verensä saa elää (Joh.6). Nyt Jeesus ilmestyy Tiberiaan järvellä kalastaville opetuslapsilleen, tarjoten heille leipää ja kalaa, sekä niin ison kalansaaliin etteivät he jaksaneet vetää verkkoja veneeseen. Tilanne on samankaltainen kuin apostoleja kutsuttaessa Luuk.5:6-7, vaikkakin yksityiskohdiltaan erilainen. Voit kuvitella tapahtumat. Opetuslapset ovat olleet kalassa yön, saamatta mitään. Väsyneinä aamun sarastaessa heidän luokseen tulee rannalle mies luvaten, että jos heitätte verkot toiselle puolen venettä, saatte kalaa. Jeesus tiesi, ettei opetuslapsilla ollut saalista. Ammattikalastajat tottelivatkin tätä sanaa, ja heti verkot olivat täpötäydet, niin ettei niitä jaksettu nostaa ylös. Nyt Johannes, joka nimeää itsensä aina ”opetuslapseksi, jota Jeesus rakasti”, muistaa Jeesuksen aiemman kalaihmeen, ja hänelle selviää, että rannalla seisova mies on Herra Kristus. Tämän hän sanoo läheiselle ystävälleen, Pietarille. Innoissaan ja kiireellä Pietari ei malta pysyä veneessä, vaan sitoo työvaatteensa ylleen ja kahlaa Herran luo. Muut tuovat kalantäyteisen verkon rannalle raahaten. Yllättävää on se, että opetuslapset näkevät valmiin nuotion ja aterian, samanlaisen, jolla Jeesus ruokki nälkäiset samalla paikalla aiemmin. Tämän on saanut aikaan Jeesus. Opetuslapset eivät saaneet kalaa koko yönä, mutta saavat sitä Jeesuksen lupauksen tähden. Jeesus ruokkii heidät tarjoamallaan aterialla. Ennen ateriaa Jeesus käskee valitsemaan verkosta ne kalat, jotka säilytetään, ja muut päästetään takaisin järveen. Silti kaloja oli suuri määrä, joten on ihme, ettei verkko repeillyt. Sitten opetuslapset saivat aterioida. He tiesivät, että Herra oli heidän kanssaan. Jeesus tarjoaa leivän ja kalan syötäväksi, hänen tarjoamanaan ruoka on siunattua. Kaikki saavat ihmeellisesti tarpeeksi syödäkseen. Tämä olikin Jeesuksen tarkoitus. Hän halusi tarjota opetuslapsilleen aterian. Heillä ei ollut saalista omasta takaa, mutta Jeesuksella oli heille valmiina sekä kalansaalis että ruokaa.

  Jeesus teki tämän, jotta opetuslapsille annettu kutsu olla ”ihmisten kalastajia” tulisi vahvistetuksi. Aiemmin heidät oltiin kutsuttu Jeesuksen opetuslapsiksi, kulkemaan hänen kanssaan kohti pääsiäistä ja ristinkuolemaa, nyt Jeesus ikään kuin toisti kutsunsa kutsuen opetuslapset olemaan apostoleja – hänen lähettiläitään, todellisia ihmisten kalastajia, hänen laumansa paimenia, hänen ylösnousemuksensa todistajia maan äärissä asti. Jeesus on antanut meille sovituksen sanan ja sovituksen viran, ja juuri Kristuksen sanaa julistamalla apostolit toimivat tehtävässään julistaen syntien sovitusta ja Kristuksen ylösnousemusta. Evankelista Matteus kertoo, miten ylösnoussut ja kuoleman voittanut Kristus julistaa kaikkivaltiaana Herrana opetuslapsilleen asettaen heidät lähettiläikseen: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20) Näin Kristus perusti kirkon ja viran, jonka tehtävänä oli julistaa Kristuksen sanaa. Sanansa kautta Kristus itse on seurakuntansa keskellä ja puhuu, ja sanan kautta hän julistaa synnit anteeksi ja synnyttää uudesti. Ja kasteessa pelastava evankeliumin sana, kolmiyhteisen Jumalan nimi ja Kristuksen veren hankkima syntien anteeksiantamus liittyy veteen, ja niin kaste pelastaa meidätkin antaen armon ja anteeksiantamuksen, sekä liittäen meidät Jumalan omien joukkoon. Näin me olemme kaloja Kristuksen verkossa, hänen laumansa lampaat, joita hän ravitsee ja kaitsee.

  Apostolien teoista näemme, miten Pietari ja muut apostolit julistivat ja toteuttivat Herraltaan saamaa tehtävää ylösnousemuksen todistajina: Apt.3:12-20: Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikäänkuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat.  Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niinkuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Apostolit julistivat siis sekä lakia että evankeliumia. Tässä on todella apostolinen saarna, joka saa aikaan parannuksen. On huomattava, että parannukseen eli kääntymykseen kuuluu kaksi osaa: katumus ja usko. Pietari julistaa helluntaisaarnassaan: Apt.2:38-39: Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Kristus kutsuu evankeliumillaan niitä, joita lain sana on kohdannut. Laki murtaa ylpeän ja kovan sydämen. Se julistaa koko maailmalle, minulle ja sinullekin, että olemme syntisiä ja syyllisiä Jumalan edessä. Oikeudenmukaisena rangaistuksenamme olisi Jumalan viha ja iankaikkinen kuolema. Olemme täysin kyvyttömät auttamaan itseämme. Kukaan meistä ei voi pelastaa itseään. Synnin palkka on kuolema, julistaa vanhurskas laki. Mutta kun tämä sanoma kohtaa sinut, sen tehtävänä ei ole saada sinua epätoivoon, vaan saada sinulle synnintunnon, jotta sinullekin kelpaa Kristus. Sillä nyt on evankeliumin vuoro, joka lupaa Pietarin sanoin: ”Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.” Siis: Kristus on annettu kuolemaan sinun puolestasi. Hänen verensä on vuotanut sinunkin ja koko maailman syntien sovitukseksi. Ristillä on otettu pois sinun kuolemasi, ja Herran ylösnousemuksessa on sinullakin iankaikkinen elämä ja autuus armosta, ilman tekoja, lahjana. Jumala julistaa sinulle Kristuksen veressä syntisi anteeksi ja siksi sinulla on pääsy hänen luokseen ja iankaikkiseen elämään. Saat muistaa kastettasi, jossa sinut on otettu Kristuksen opetuslapseksi, olet tullut hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan osalliseksi niin, että yhdessä hänen kanssaan olet saanut kuolla ja nousta uuteen elämään. Kasteessa sinulle omaksesi tulee se syntien anteeksiantaminen, jonka Jumala on Kristuksen ylösnousemuksessa julistanut kaikille ihmisille! Sinut on pelastettu armosta, ilman omia tekojasi. Ja olet saanut armon ja pääsyn Herran kasvojen eteen, niin että saat päivittäin kuulla hänen sanaansa ja saada syntisi anteeksi, saat omaksesi vahvistuksen ja puhdistuksen Jumalan sanan kautta. Oikea katumus ja parannus onkin kasteeseen palaamista – eli sitä, että päivittäin me saamme uudestaan tunnustaa syntimme ja tarttua syntien anteeksiantamukseen armosta, Kristuksen veressä, ja sen pohjalta pyhinä elää uutta elämää.

  Älä anna siis lain syöstä sinua kadotukseen, vaan turvaa syntisenä Kristukseen – kuule ja usko, kuinka hän evankeliumin sanalla pelastaa sinut, antaa anteeksi, pyhittää sinut ja tuo sinut taivaaseen, taivaallisen armoistuimen eteen, jolta käsin Jumala sinua tänäänkin siunaa. Paavali tiivistää tämän Roomalaiskirjeen luvussa 3: Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. (Room.3:19-26.) Jumalan sana julistaa sinullekin, että Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi tähden! Jumalan sana julistaa sinullekin, että hän on noussut kuolleista ja tuo sinullekin iankaikkisen elämän! Uskothan sen!

  Näin apostolit siis toimivat nyt ylösnousemuksen todistajina julistaen Kristuksen sanaa, ja sanallaan Kristus saa yhä aikaan suuren saaliin. Sanan kautta syntyy usko ja uskovien yhteisö, seurakunta eli kirkko, Kristuksen lauma. Ja tätä joukkoa Kristus ruokkii sanallaan ja sakramenteillaan, kuten hän ruokki opetuslapsia leivällä ja kalalla. Kristus tarjoilee sinulle sanassa elämän leipää – oman uhrinsa, jossa on sinullakin iankaikkinen elämä. Syntisi ovat sovitetut. Kun uskot sen, olet varmasti autuas. Evankeliumin sanalla ylösnousemuksen todistajat kokoavat ihmiset Kristuksen luo, kirkkoon, joka ei repeile vaan kestää. Tämä saalis ei tule meidän voimastamme, vaan Kristuksen lupauksen sanan voimasta. Siellä, missä on evankeliumin sana, siellä on Kristus armoineen ja lahjoineen. Näin seurakunta onkin uusi Jerusalem, pyhä kaupunki, jonka keskellä Jumalan pyhyys asuu sanan kautta, kuten profeetta Sakarja kirjoittaa: Sak.8:6-8: Näin sanoo Herra Sebaot: Jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo Herra Sebaot? Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Jumala kutsuu meitä luokseen, seurakuntaan, kuulemaan sanaansa ja aterioimaan hänen pöydästään elämän leipää. Hän itse tulee sanassaan ja sakramenteissaan meidän luoksemme ja tekee meistä pyhän kansan kutsuen kaikkia evankeliumilla luokseen. Sakarja sanookin jakeessa 3: Näin sanoo Herra: Minä käännyn jälleen Siionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi Kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta Pyhäksi Vuoreksi. Kasteessa sanan kautta uskossa saamme pääsyn Jerusalemiin, pyhälle vuorelle, jossa Herra asuu. Ja kun me olemme kastetut Kristukseen, olemme hänen ylösnousemuksestaan ja elämästään osalliset ja sen todistajat. Saamme kuulla evankeliumia, jota ylösnoussut Kristus seurakunnalleen julistaa jakaen armoaan ja sen pyhittäen. Ja saamme (Herra suokoon armossaan taas pian) nauttia ehtoollisessa tähtemme kuolleen ja ylösnousseen Herramme ruumiin ja veren, ja niin olla itsekin hänen ylösnousemuksensa todistajat.1.Kor.11:23-26: Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni". Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni". Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.

   

  Esa Yli-Vainio