Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Kristus on ylösnoussut! (12.4.2020)

  Pääsiäispäivä

  Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus on ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta. Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan edessä seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika. (Kirkkokäsikirja)

  Joh.20:1-10: Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet". Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa.

  Pääsiäisen aiheena on Kristuksen ylösnouseminen. Tässä on koko kirkon suurin juhla, jonka varaan on uskomme ja syntien anteeksiantamus – koko pelastuksemme laskettu. Jo varhaiskirkon ajoista asti on seurakunta alkanut kokoontua yhteen ylösnousemuksen päivänä kuulemaan Kristuksen sanaa, rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista. Niin kuin Isä Jumala lepäsi luomistyönsä jälkeen seitsemäntenä päivänä ja pyhitti sen lepopäiväksi, lepäsi Jumalan Poika, Kristus lunastustyönsä jälkeen seitsemäntenä päivänä ja pyhitti viikon ensimmäisen päivän, ylösnousemuksen päivän ”Herran päiväksi”. Mekin saamme tänään viettää pyhää pääsiäisjuhlaa vastaanottaen Jumalan sanan ilosanoman, joka julistaa meille: 2.Tim.2:11: Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Kristuksen kuolemassa myös me saamme kuolla, ja yhdessä hänen kanssaan nousta kuolleista ja elää. Hän on kuollut ja noussut ylös meidän hyväksemme, meidän tähtemme.

   

  Miten tämä evankeliumiteksti nyt julistaa meille Kristusta ja hänen voittoaan? Tekstissämme esiintyvät Maria Magdaleena sekä apostolit Pietari ja Johannes, mutta missä on Jeesus? Maria saa olla ensimmäinen tyhjän haudan todistaja. Naisilla ei ollut tuona aikana oikeutta toimia oikeudenkäynnissä todistuksen antajina, mutta siitä huolimatta juuri Maria sai olla se, joka toi apostoleille uutisen tyhjästä haudasta. Hän ei tosin tiennyt, mitä oli tapahtunut. Hätääntyneenä, peläten varmasti juutalaisten vieneen Jeesuksen ruumiin pois hän juoksi Pietarin ja Johanneksen luo, jotka yhtä lailla järkyttyneinä kiirehtivät haudalle. Varmasti he pelkäsivät, että juutalaiset olivat Jeesusta vihaten vieneet hänen ruumiinsa, jotta voisivat sen julkisesti häpäistä. Pitkänä perjantaina Maria ja Johannes olivat saaneet nähdä Kristuksen kärsivänä ja verta valuvana ristillä, he olivat kuulleet hänen viimeiset sanansa ja nähneet hänen keskellä suurta pimeyttä. He eivät voineet auttaa mestariaan. Pietari, joka oli vannonut Jeesukselle uskollisuutta, oli kolmesti hänet kieltänyt ja juossut itkien pois. Hän oli nähnyt Jeesuksen viimeisen kerran, kun tätä vietiin ylipapin kuulusteltavaksi. Perjantai-ilta ja lauantai oli ollut koko opetuslasten joukolle varmasti erityisen hirveää aikaa, mutta erityisesti Pietarille ja Johannekselle. Mikä sinua ahdistaa tänään? Mikä aiheuttaa tuskaa ja pelkoa, surua ja hätää? Kaiken syynä on synti, joka meissä riippuu ja jonka alaisena maailmamme on. Sen päämääränä on kuolema. Mutta juuri meidän syntiemme tähden on Kristus tullut maailmaan. Juuri synnistä ja kuolemasta on voitto meillä tänäkin pääsiäisenä, Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Saat nähdä itsesi kakkine synteinesi ja ahdistuksinesi Kristuksen kanssa. Ja näin saat lohdun, sillä hänen voittonsa synnistä on sinunkin voittosi. Room.8:32-35: Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

  Nyt kuitenkin Marian uutinen säväytti opetuslapset. Mitä oikein on tapahtunut? He juoksevat haudalle. Johannes ehtii ensin, varmaankin koska on nuorempi. Suuri, raskas kiekon muotoinen kivi, joka esti eläimiä pääsemästä sisälle hautaluolaan, on vieritetty pois haudan suulta. Tyhjän haudan näky saa Johanneksen hämmästymään – hän näkee tyhjät käärinliinat. Pietari menee sisälle ja hämmästyy samalla tavalla. Mutta tämä ei enää olekaan pelokasta hätäännystä tai kauhua. He näkevät tyhjät käärinliinat, jotka ovat paikallaan ja ehjät; mutta niiden sisällä ei ole Kristuksen ruumista. He näkevät käärinliinojen vieressä kasvojen päällä olleen liinan siististi viikattuna. Kukaan haudanryöstäjä ei ole ollut asialla. Pietari oli yhä hämmästynyt mutta epätietoinen. Tämä saattoi kuitenkin olla hänellekin jo toivon välähdys. Johanneksen tämä tyhjän haudan todistus sai uskomaan Kristuksen nousseen ylös, vaikka hän ei vielä muistanutkaan, että näinhän oli ennustettu kirjoituksissa ja Kristuksen omissa sanoissa. Olihan Jeesus sanonut tämän selvin sanoin jo Galileassa: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös" (Matt.17:22-23), ja esimerkiksi Psalmissa 16 on kirjoitettu Kristuksen ylösnousemuksesta: ”Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.” (Ps.16:10)

  Mikä on tämä tyhjän haudan ja tyhjien käärinliinojen julistama evankeliumi? Missä on Kristus? Evankeliumi ei olekaan tällä kertaa siinä, että missä Jeesus on, vaan siinä, että hän ei ole haudassaan! Jeesuksen ylösnousemus tekee hänen ristinkuolemastaan voiton. Se ilmoittaa meille, että Kristuksen veressä sinulle ja minulle julistetaan kaikki synnit anteeksi, sillä Kristus ”on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.” (Room.4:25). Kristus on kuollut syntiemme sovitukseksi ja hänen ylösnousemuksensa on meidän vanhurskauttamisemme, siis synneistä päästön julistus. Kaikki on tapahtunut meidän tähtemme, meidän hyväksemme. Kristuksen ristinkuolema ja kärsimys on suuri evankeliumi, koska se tapahtuu meidän puolestamme. Hän kärsii meidän syntiemme rangaistuksen ja meidän kuolemamme – jotta meillä olisi anteeksiantamus ja elämä. Ja Kristuksen ylösnousemus on meille syntien anteeksiantamuksen julistus, todistus iankaikkisesti kelpaavasta uhrista ja täytetystä sovitustyöstä koko maailman edestä, Kristuksen voitosta synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta sekä varma lupaus meillekin ylösnousemuksesta ja iankaikkisestä elämästä, kun uskomme häneen. Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu”. (Room.8:11). Ilman ylösnousemusta ei ole todellista kristinuskoa, ei todellista uskoa ja toivoa, eikä kristillistä kirkkoa missään muodossa – sillä tällöin meillä ei ole Kristusta, ei pelastajaa, ei lunastajaa, ei Herraa. Paavali kirjoittaa upeasti tämän päivän kirjetekstissä: 2.Kor.15:12-22: Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne; ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.  Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Kun Kristus on noussut kuolleista, olemme me todella päässeet synneistämme. Niin kuin meillä on Aadamin lankeemuksen tähden tullut synti, pahuus, ahdistus ja kuolema; niin on meille Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden tullut anteeksianto, armo, toivo ja iankaikkinen elämä.

  Tänään, Kristuksen ylösnousemuksen päivänä me emme näe Kristusta niin kuin me näemme toisemme. Mutta me saamme kuulla hänen äänensä, hänen sanansa – ja juuri sanansa kautta Kristus on todella luonamme. Hän on luonamme samaan aikaan kuolleena ja kärsineenä Jumalan Karitsana sekä ylösnousseena Herrana. Hän antaa sinulle sen rauhan, lohdun, autuuden ja armon, jonka hän on sinulle hankkinut ristillä ja ylösnousemisessaan. Syntien anteeksiantamukseen liitettyinä meillä on omanamme ruumiin ylösnousemus ja iankaikkinen elämä. Niin kuin kuolema, hauta ja käärinliinat eivät voineet pitää Kristusta, ei meitä sitova synti ja uhkaava kuolema voi meitä pitää. Kristuksen sana saa aikaan sen, että sinä tule osalliseksi kaikesta siitä, mitä hän on ylösnousemuksellaan hankkinut: Hänen ylösnousemisensa on sinunkin ylösnousemisesi. Siihen perustuu meidän rauhamme ja kristillinen toivomme. Meille kuuluu Hoosean sana: ”Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.” (Hoos.6:1-3)

  Sinut on kasteessa liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, jotta sinulla olisi armosta pelastus ja uusi elämä. Room.6:3-6: Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Sinut on kasteessa suojattu Kristuksen verellä, sinä olet saanut hänen kanssaan kuolla, saanut hänen kanssaan nousta, ja saat hänen kanssaan uskossa elää. Yhtä lailla saamme ehtoollisessa tulla osallisiksi Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, kun nautimme hänen ruumiinsa ja verensä. Leivässä saat saman Kristuksen ruumiin, joka on syntisi kantanut, puolestasi kuollut ja noussut kuolleista sinun elämäksesi. Viinissä saat saman veren, joka on sinun puolestasi vuodatettu syntiesi anteeksiantamiseksi. Se veri pelastaa ja puhdistaa sinut. Kun omanasi on Kristuksen ylösnousemuksen siunaus, kun uskot häneen, kuuluu sinullekin sama nimitys kuin Johannekselle, josta sanotaan ”Hän, joka on Herralle rakas.”

  Esa Yli-Vainio