Herran palvelijatar (22.03.2020)

Marian ilmestyspäivä

Tämän pyhäpäivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen neitsyt Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä. Tästä tulee myös juhlan nimi eri kielissä. Marian saamassa lupauksessa näkyy Jumalan armon koko rikkaus. Monien Vanhan testamentin henkilöiden tavoin Maria asettuu kokonaan Jumalan käytettäväksi. Hän tekee sen tietoisesti ja ilmaisee oman suostumuksensa: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Vanhastaan kirkko on viettänyt myös Marian käyntipäivää (2.7.). Silloin on muisteltu Marian vierailua Johannes Kastajan äidin Elisabetin luona (Luuk.1:36-55). Tämä muistopäivä poistui kalenteristamme v. 1772. Mainittu evankeliumi on otettu Marian ilmestyspäivän 2. ja 3. vuosikerran evankeliumiteksteiksi. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.1:39-45: Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!”

Pappi Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabet asuivat lähellä Jerusalemia, Sakarias kun oli siellä vastikään temppelissä palvellut ja tullut mykäksi nähtyään enkelin (j. 5-20). Sinne nyt Maria matkasi Nasaretista, jossa hän asui. Maria kiiruhti, sillä hän oli saanut muutama päivä aikaisemmin kohdata Herran enkelin, Gabrielin, joka oli lausunut: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi… Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." (Luuk.1:28,30-33) Näin Maria sai kuulla, että hän tulee Pyhästä Hengestä raskaaksi ja synnyttää pojan, Korkeimman, Jumalan Pojan, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Lapselle tuli antaa nimeksi Jeesus, joka tarkoittaa ”pelastusta” tai ”Herra pelastaa”. Maria ei tosin käsittänyt järjellään, mutta hän uskoi sanan, jonka enkeli toi. Jumalan voimasta, Pyhän Hengen kautta Jumalan Poika sikisi Marian kohdussa, ja Maria uskoi tämän. Siksi enkeli häntä nimittikin armoitetuksi, sillä hän oli saanut armon Herran edessä. Armosta hänestä oli tulossa Jumalan Pojan, maailman vapahtajan äiti.

 

Yhtä syntinen oli Maria niin kuin kaikki mekin olemme. Aadamin ja Eevan jälkeläinen hänkin oli, osallinen samasta syntiinlankeemuksesta. Hänkin tarvitsi yhtä lailla pelastajaa, syntien sovittajaa, ja Jumalan armoa. On suuri ihme tämä tapahtuma! Marian kautta syntyi ihmiseksi Jumalan Poika, jonka kautta jokainen uskova, myös Maria saa syntyä uudesti Jumalan lapseksi. Gal.3:26: Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Samalla tavalla kuin Jumalan sana, jota enkeli julisti, sai aikaan sen että Pyhästä Hengestä Jumalan Poika sikisi Marian kohdussa, samalla tavalla me saamme kuulla Jumalan lähettämän ”enkelin”, siis seurakunnan pastorin suusta evankeliumin sanan joka julistaa ”Älä pelkää, sinä olet saanut armon Jumalan edessä.” Sinunkin syntisi ovat anteeksiannetut Kristuksen tähden. Ja tämä Jumalan sana saa aikaan sen, että Jumalan Poika tulee sinun sydämeesi asumaan – inkarnaatio tapahtuu sinunkin sydämessäsi. Tämän kuullessaan Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". (jae 38) Hänen esimerkkiään seuraten saamme mekin näin vastata, kun Jumalan evankeliumi meille julistetaan. Tämä Jumalan sana oli suuri ja ihmeellinen, niin suuri ja täynnä Herran armoa, että Marian täytyi lähteä siitä kertomaan sukulaiselleen Elisabetille, jonka kuuli olevan myös ihmeellisesti raskaana (jakeet 36-37). Hän sai tämän tietää enkeliltä ja sai siten Herran käskyn mennä tapaamaan Elisabetia. Ja Marian kautta sekä Elisabet että Johannes kohtasivat Herransa ja saivat Hengen. Tässä toteutui Johanneksesta lausuttu ennustus (Luuk.1:14-15)

Vain Pyhä Henki on se, joka ilmoittaa meille Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika ja synnyttää uskon. Pyhän Hengen kautta Maria uskoi Nasaretissa enkelin sanan, ja Pyhä Henki ilmoitti tämän ihmeellisen evankeliumin Elisabetille Marian astuessa sisään. Ja mikä vielä merkittävämpää, Elisabetin kohdussa oleva Johannes sai tämän todistuksen myös Pyhän Hengen vaikutuksesta ja hypähti ilosta. Huomaa tästä se, ettei usko synny meidän järjestämme ja ratkaisustamme, vaan ainoastaan Pyhän Hengen voimasta ja vaikutuksesta, Jumalan sanan kautta. Room.10:17. Ei meidän järkemme tai ratkaisumme, ei mikään meidän tekomme tai ansiomme saa aikaan uskoa, vaan Pyhä Henki sen synnyttää Jumalan sanan kautta. Apostoli Paavali kirjoittaakin Galatalaiskirjeessä: Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"? (Gal.3.5-6). Huomaa sekin, että Johannes tässä sai uskon, vaikka olikin vielä sikiö äitinsä kohdussa. Lapsetkin voivat Raamatun selvän todistuksen mukaan uskoa, sillä uskon synnyttää Jumalan sana. Pyhässä kasteessa Pyhä Henki ja Jumalan sana toimivat vedessä synnyttäen uudesti sekä lapset että aikuiset. Kasteessa saamme syntien anteeksiantamuksen, uskon ja uuden elämän, kuten apostoli Pietari julistaa: Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." (Apt.2:38-39)

Elisabetin ylistyslaulu on esikuva seurakunnan, uskovien joukon ylistyslaulusta, joka kohdistuu Marian kohdussa olevaan Jumalan Poikaan, joka on tullut meidän Herraksemme ja pelastajaksemme. Elisabet ylistää uskossa: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni?”. Tässä Pyhä Henki ilmoitti Elisabetille, että Marian lapsi on ihmiseksi tullut Herra. Koko ylistys kohdistuu Marian kautta Jumalan Poikaan. Mekin saamme iloita siitä, että meillä on autuaan ja siunatun neitsyt Marian kautta syntynyt Kristus, meidän Herramme ja pelastajamme. Mariaa nimittää vanha kirkko ”Jumalansynnyttäjäksi” ja ”Jumalan äidiksi”, ylistäen näin Kristuksen tosi jumaluutta. Maria on siunattu naisten joukossa, muttei minkään muun tähden kuin lapsensa tähden, jonka kautta tulevat siunatuiksi kaikki kansat maan päällä (ks. 1.Moos.22:18 sekä Gal.3:16). Elisabetille on siksi kunnia vastaanottaa Maria, sillä tämä on hänenkin Herransa äiti. Saman kunnioituksen mekin suomme Marialle, mutta palvomme ainoastaan Kristusta, jonka kautta meillä on lunastus, syntien anteeksiantamus hänen veressään (Ef.1:7), ja jonka kautta meilläkin on Jumala armo ja siunaus.

Elisabet jatkaa kiitoslauluaan: ”Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani.” Ihmeellistä on, että Pyhä Henki ei ole ilmoittanut Jumalan mysteeriä, Kristuksen lihaantuloa ainoastaan Elisabetille vaan myös hänen kohdussaan olevalle Johannes-vauvallekin. Kun Maria tervehtii Elisabetia, Johannes-vauva hypähtää Elisabetin kohdussa. Jumalan Hengen työ ei katso ikään, sukupuoleen tai asemaan. Henki annetaan jokaiselle vain Jumalan yltäkylläisestä armosta.Riemu on Johanneksen vastaus pelastajan saapumiseen hänen tykönsä, ja juuri samalla tavalla riemun tulisi olla myös meidän vastauksemme, kun Kristus tulee meidän luoksemme sanassa ja sakramenteissa. Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen on se ”kohtu”, joka pitää sisällään Kristuksen – tai paremminkin, Kristus itse on sanassaan tullut meidän luoksemme niin, että hän on se, joka sanaansa julistaa, että Sana, joka meille julistetaan.

Elisabet jatkaa: ”Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!” Maria on autuas uskonsa tähden. Hän on saanut Herralta erityisen tehtävän olla Jumalan Pojan äiti. Hänelle annettu lupaus lapsesta täyttyy, ja hänen kauttaan täyttyi Eevalle annettu lupaus vaimon siemenestä, joka rikki polkee käärmeen pään. (1.Moos.3:15). Jumala siunasi naiseutta ja naisen tehtävää lasten synnyttäjänä jo paratiisissa – ja antoi jo Eevalle lupauksen, että kerran tulisi nainen, neitsyt, synnyttämään sen lapsen, joka tuhoaisi käärmeen ja sen siemenen – siis synnin. Tämä toteutui Kristuksessa, ja tässä näkyy Mariankin uskon kohde ja hänen autuutensa perusta. Maria sai olla ”Jumalansynnyttäjä”, jonka kautta Jumalan Poika syntyi ihmiseksi langennutta ihmiskuntaa pelastamaan. Niin kuin naisen, Eevan kautta tuli synti maailmaan, niin myös naisen, Marian kautta tuli maailmaan syntien sovittaja. Hepr.2:14-15: Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Kristus tulee osalliseksi meidän lihastamme ja verestämme, meidän ihmisyydestämme, jotta me tulisimme osalliseksi hänen lihastaan ja verestään – jossa meillä on syntien sovitus, puhdistus ja pyhitys. Kristus haluaa antaa meille yhä tänään ruumiinsa ja verensä, jotka ovat syntiemme sovitukseksi uhratut Golgatalla. Hän tekee tämän Pyhän Hengen kautta sanassa ja erityisesti pyhällä ehtoollisella, jossa saamme syödä ja juoda hänen ruumiinsa ja verensä, ja saada näin anteeksiantamus, sekä pyhitys ja puhdistus kaikesta synnistä.

 

Esa Yli-Vainio

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883