Rukous ja usko (08.03.2020)

2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere)

Nimitys reminiscere (= muista minua) tulee päivän antifonista (Ps. 25: 6). Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan myös parantamalla sairaita ja antamalla synnit anteeksi. Tähän toimintaan liittyivät rukous ja usko. (Kirkkokäsikirja)

Leirijumalanpalveluksen saarna, Kukkia

Mark.9:17-29: Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle: "Opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkä henki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan; ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet." Hän vastasi heille sanoen: "Voi, sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun tyköni." Niin he toivat hänet hänen tykönsä. Ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä, ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään: "Kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut?" Niin hän sanoi: "Pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä." Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Jos voit!' Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo". Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Minä uskon; auta minun epäuskoani". Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene". Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikäänkuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: "Hän kuoli". Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?” Hän sanoi heille: "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla".

Elämme nyt kirkkovuodessa paaston aikaa, odottaen pääsiäistä. Tänään on erityisenä aiheena rukous ja usko. Saamme tänään päivän latinankielisen vanhan nimityksen mukaisesti rukoilla Herran armoa, että hän muistaisi meitä, kääntäisi kasvonsa meidän puoleemme ja antaisi meille rauhan. Tähän oikeastaan sisältyy kristillisen paaston tärkeys ja merkitys.

 

Opetuslapset olivat ottaneet vastaan kirjanoppineet, isän ja muun ihmisjoukon Jeesuksen ja hänen kolmen lähimmän opetuslapsensa ollessa vuorella. Kun Jeesus oli ollut poissa, sekä opetuslapset että isä olivat joutuneet ilmeisesti epätoivon valtaan. On mielenkiintoista huomata, että kaikki tämä tapahtui juuri kirkastusvuoren tapahtumien jälkeen. Kirkastusvuorella näkyi hetken Jeesuksen pyhyys, valta ja kunnian kirkkaus niin, että opetuslapset halusivat rakentaa sinne pyhäkön, jonne ihmiset saattaisivat tulla palvomaan Jumalan Poikaa. Mutta tämän näyn peitti Jumalan pilvi ja Isän ääni sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä” (Mark.9:7). Jumala ohjaa meitä Kristuksen sanaan. Hän ei jää vuorelle kirkastettuna Herrana palvottavaksi, vaan tulee meidän hätää kärsivien luo ja auttaa sanallaan. Tänäänkään hän ei mennyt pois luotamme hallitsemaan korkeuksiin, vaan hän tulee meidän tykömme sanassaan. Siellä, missä on Kristuksen sana, siellä on itse Kristus armoineen ja siunauksineen ja kaikkine lahjoineen itse läsnä ja sanaansa julistamassa. Usko ja ota vastaan Raamatun varma lupaus: ”Varma on se sana ja kaiken vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut syntisiä vapahtamaan, joista minä olen suurin.” 1.Tim.1:15. Tänään Kristuksen ääni ja sana kuuluu sinulle, kun Jumalan sana julistetaan. Älä anna saatanan pahoine henkineen paaduttaa sydäntäsi ja tahrata omaatuntoasi, vaan ilolla uskoen ota vastaan Kristuksen pelastava ja parantava sana. Hepr.3:7-8: Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa. Samaan aikaan, kun Pietari, Jaakob ja Johannes olivat katselemassa kirkastettua Herraa, muut opetuslapset kohtasivat hätääntyneen isän ja pahan hengen vallassa olevan pojan. Onko sinulta Kristus piilossa? Onko hän piilotettu pilveen vai kokonaan poissaolevan tuntuinen niin että sinulla on hätä? Synti saatanan kiusaukset saa aikaan sen, että Jeesus katoaa näkyvistämme ja ahdistumme. Silloin saamme katsoa Jumalan sanaan ja mitä Kristus lupaa lähetys-ja kastekäskyssään: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20)

Hätääntynyt, epätoivon partaalla oleva isä toi poikansa Jeesuksen luokse, koska tätä vaivasi paha henki ja oli siksi kuolemanvaarassa. Tässä isä teki oikein! Kaikkea ruumiillista hätää ja sairautta vastaan tulee mennä lääkärin luo, ja kaikkea hengellistä hätää ja sairautta vastaan tulee mennä hengellisen lääkärin, Kristuksen luo. Apt.4:12: Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Kuten olemme saaneet oppia täällä leirillä, meidätkin ovat vanhempamme tuoneet Jeesuksen tykö, kun meidät on kastettu. Mutta meidän kasteessamme meitä ei ole yrittänyt tappaa paha henki heittämällä meitä veteen tai tuleen, vaan siinä Pyhä Henki on ollut antamassa meille iankaikkisen elämän. Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen meidät on kasteessamme liitetty ja näin olemme saaneet hänen kanssaan yhdessä kuolla ja nousta uuteen elämään. Veteen on yhdistynyt Kristuksen sana, evankeliumi, ja näin hän on kastanut meidät Pyhällä Hengellä ja tulella, antanut meille armonsa ja syntien anteeksiantamuksensa, synnyttänyt uskon, sekä puhdistanut ja pyhittänyt meidät ottaen omikseen. Meistä on tullut Jumalan eläviä temppeleitä niin, että toisin kuin tässä oleva poika, joka oli pahan hengen vallassa, me olemme Kristuksen omat ja Jumala asuu meissä. Kyllä synti ja vihollinen kaikkine henkineen yrittää yhä meitä ahdistaa, mutta meillä on Jumalan sana ja Kristuksen veri suojanamme. Jos sinua pyrkii sitomaan jokin synti, saat sen tunnustaa Jumalalle ja vastaanottaa synneistä päästön sanan. Se sana vapauttaa sinut synnistä. Ja kiusaajan huuteluille saat osoittaa Kristuksen verta, jossa on voitto kaikista pahan valloista. Totta on Ilmestyksirjan sana: Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.” Ilm.12:10-11. Kristuksen sanaan saamme turvata rukoillen, ja Jumala vastaa rukouksiimme sanansa lupauksilla.

Onko sinun uskosi heikko? Joskus se saattaa näyttää siltä. Myös tekstimme isän tuskainen huuto on heikon uskon rukous mutta myös uskontunnustus. Hän huutaa uskossa, mutta keskellä ahdistusta ja koetelemusta niin että hän ei huomaa uskoaan eikä hänellä ole voimaa itsessään uskoa. Yksimielisyyden Ohje, Tunnustuskirjoista viimeinen kertoo meille: ”Meidän kelvollisuutemme ei ole kiinni uskomme isommasta tai vähemmästä heikkoudesta tai vahvuudesta, vaan sen perustana on Kristuksen ansio. Tästä pääsee osalliseksi yhtä hyvin se vähäuskoinen, murheellinen isä, josta Markus kertoo 9. luvussa, kuin lujauskoiset Aabraham, Paavali ja muut heidän kaltaisensa.” (SD, VII) Isän avunpyyntö lähtee kylläkin sydämestä, jossa ei ole vahvaa uskoa, vaan ainoastaan pieni kipinä keskellä suurta ahdistusta. Mutta siitä huolimatta hän tarttuu yksin Jeesuksen armoon: ”Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä.” Tätä juuri onkin tosi usko – tarttumista Jeesuksen armoon ja hänen lupaukseensa. Jeesus auttaa isää osoittaen, että Jumalan armo ja rakkaus pysyy ja on voimallinen pahan valtaa vastaan. Tässä Herra myös opettaa, että usko ei vaivu epätoivoon vaan on varma Jumalan avusta, siunauksesta ja lahjoista. Isä huutaa: ”Minä uskon, auta minua epäuskossani” – tai uskoni vähäisyydessä. Jeesus käskee vallallaan ja sanallaan, ja pahojen henkien on pakko väistyä. Hän siis sanallaan pelastaa pojan mutta myös vahvistaa isän uskoa. Samalla tavalla hän haluaa sanallaan vahvistaa sinunkin uskoasi ja sydäntäsi. Oli sinulla mitä tahansa ahdistusta ja kiusauksia, oli uskosi kuinka olematonta tahansa, Jeesus on luvannut auttaa ja pelastaa sinut ja hänen sanansa on voimallinen. Paavali kirjoittaa: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima autuuteen jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".” (Room.1:16-17).

Katso nyt Jeesuksen toimintaa, kenen luokse hän tulee ja mitä hän tekee. Jeesus tulee paikalle, hätää kärsivän luo. Jeesus kysyy mikä on hätänä ja kuuntelee epätoivoisen rukouksen. Jeesus rohkaisee ja opettaa kehottaen uskomaan. Jeesus karkottaa pahan hengen ja pelastaa pojan hädästä. Jeesus tarttuu kuolleelta vaikuttaneen pojan kädestä ja nostaa hänet ylös. Samalla tavalla hän tulee sanassaan sinun luokseksi, jota synti ahdistaa. Hän kysyy mikä on hätänä ja kuulee sinun rukouksesi ja avunpyyntösi. Hän rohkaisee ja opettaa evankeliumilla, lohduttaa ja antaa anteeksi. Sanallaan ja sakramenteillaan hän karkottaa kaiken pahan kimpustasi ja pelastaa sinut. Hän tarttuu sinun kädestäsi ja nostaa iankaikkiseen elämään. Jeesus laskeutuu kirkastusvuorelta ja kohtaa kovakouraisen hengen, ahdistuneen isän, ihmettelevän väkijoukon ja epätoivoiset opetuslapset. Epätoivolla saatana yrittää kuristaa meidän uskoamme ja kristillistä toivoamme osoittaen omaa heikkouttamme ja miten emme kykene muuttumaan ja kehittymään paremmiksi – ikään kuin Jumala ei joko välitä meistä tai hänellä ei ole voimaa auttaa. Siksi meillä on Jumalan sana, sakramentit rukous ja jopa paasto, että niiden kautta meillä olisi Jumalan sana ja tarttuisimme siihen kiusauksen, epätoivon ja ahdistuksen hetkellä.

 

Esa Yli-Vainio

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883