Sanaa päivääsi kirjoituksia

Jeesus herättää uskon (26.1.2020)

3.Sunnuntai loppiaisesta

Jeesuksen julkinen toiminta on alkanut. Opettamalla ihmisiä ja parantamalla sairaita Jeesus ilmaisee jumalallisen kirkkautensa. Hänen ihmetekonsa ja niiden ihmisten todistukset, jotka ovat saaneet tuntea hänen voimansa, herättävät kansallisuudesta riippumatta uskon häneen auttajana ja Vapahtajana. (Kirkkokäsikirja)

Joh.4:39-42: Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen tuon naisen puheen tähden, joka todisti: ”Hän on sanonut minulle kaikki, mitä olen tehnyt.” Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää. Ja vielä paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden. Ja he sanoivat naiselle: ”Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on Kristus, maailman vapahtaja.”

Jeesus oli tarjonnut samarialaiselle naiselle Sykarin kaivolla elämän vettä, siis julistanut syntien sovitusta – sitä, että hän on Kristus, koko maailman pelastaja. Jeesus osoitti tuolle naiselle olevansa kaikkitietävä Jumalan Poika, joka on syntynyt ihmiseksi syntisiä pelastamaan. Nyt nainen oli vienyt sanan kotikyläänsä, ja todisti Jeesuksen ilmoittaneen hänelle kaiken sen, mitä hän on tehnyt. Lain sanalla Kristus oli herättänyt naisessa synnintunnon, ja evankeliumin sanalla hän oli lohduttanut ja tarjonnut virvoittavaa elämän vettä. Nyt samarialaiset ottivat innolla Kristuksen ja hänen sanansa vastaan. Tällaista vastaanottoa hän ei ollut saanut Jerusalemissa. Kristus oli osoittanut jo naisen kanssa puhuessaan, että hänelle ei merkinnyt mitään samarialaisten ja juutalaisten välinen vihanpito ja välirikko. Jumalan laki osoittaa erotuksetta koko maailman syntiseksi ja evankeliumi Kristuksen sovituskuolemasta antaa kaikille, jotka uskovat erotuksetta syntien anteeksiantamuksen.

 

Room.10:17: Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Evankeliumin sanoma on Jumalan sanan julistama totuus siitä, että Kristus on kuollut koko maailman syntien sovitukseksi, hankkinut ilmaisen armon ja syntien anteeksiantamuksen kaikille uskon kautta autuudeksi Jumalan edessä saa aikaan uskon. Tämä sanan kautta Pyhä Henki toimii tehden eläväksi ja synnyttäen uudesti. Se sana siirtää syntisen ja kadotetun ihmisen pelastetuksi Jumalan lapseksi. Se sana on koko uskon alkaja ja sen kohde. Ristillä Jeesus on verellään ja kuolemallaan hankkinut syntien sovituksen, ja hänen ylösnousemuksensa on koko maailman vapautus ja vanhurskautusjulistus. Golgatan ristillä Kristus hankki meille armon, sanassaan hän sitä meille tarjoaa ja jakaa aivan omaksi uskottavaksi. Muulla tavalla emme voi tuota suurta armoa ja anteeksiantoa omistaa kuin Jumalan sanasta ja sen tarjoamana. Siksi uskon alku ja sen kohde on evankeliumin sana – ja sakramentit, joissa Jumalan sana meillä on konkreettisessa muodossa. Sanassa ja sakramenteissa toimii Pyhä Henki voimallisesti uskoa synnyttäen ja saaden aikaan uutta elämää, tarjoten syntien anteeksiantamuksen sekä Jumalan rauhan. Siksi evankeliumi on Jumalan voima autuuteen. Room.1:16. Samoin Jumalan sana myös puhdistaa ja uudistaa sekä pyhittää tarjoamalla meille Kristuksen pyhyyden ja liittäen meidät Kristuksen pyhyyteen. Kristus on meidän pyhityksemme (1.Kor.1:30). Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. (2.Kor.7:1) Evankeliumin suloista lohdutus-saarnaa tulee edeltää lain julistus, joka tekee jokaisen syntiseksi ja syylliseksi; jotta sitten evankeliumi tulisi uskotuksi ja se saisi olla todella lohduttaja ja syntien anteeksiantamuksen välittäjä.

Nyt samarialaiset uskoivat Jeesukseen hänen sanojensa tähden – ei vain naisen oman todistuksen nojalla. Jeesuksen sana on Jumalan sana. Ja ainoastaan Jumalan sana herättää uskon. Naisen todistus toi samarialaiset Jeesuksen luo, ja jotkut varmasti uskoivat sen sanan tähden, jota nainen julisti; mutta Jumalan sana on aina se, joka synnyttää uskon ja Jeesus on aina varsinainen evankeliumin saarnaaja, eläväksi tekijä ja uskon herättäjä. Tämä samarialainen nainen kuljetti Jeesuksen sanan samarialaisten luo, ja sana sai aikaan uskon heidän sydämissään. Samarialaiset ovat nyt itse saaneet kuulla Kristuksen sanaa, ja se on saanut aikaan varman uskon. Todellisen pelastavan uskon kohde on se, että Jeesus on varmasti todella Kristus, koko maailman vapahtaja.

Samalla tavoin kuin nainen oli todistajana Jeesuksesta, maailman vapahtajasta, todistavat apostolit julistuksellaan täytetystä sovitustyöstä, jossa koko maailma on sovitettu Jumalan kanssa ja kaikki synnit anteeksiannetut! 1.Joh.4:14: Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. On suuri evankeliumin ihana sanoma, että aivan koko maailma on Jeesuksen verellä sovitettu, ja jokaisella on siksi armosta lahjana vapaa pääsy Jumalan lapseksi ja iankaikkisesta elämästä osalliseksi. Tässä ei tule kysymykseen mikään työ, vaan ilman töitä, ilman lakia Jumala julistaa vanhurskaaksi sen, joka uskoo Kristukseen evankeliumin sanan todistuksen nojalla.

Tämä evankeliumitekstin tapahtuma toistuu meidän kohdallamme jumalanpalveluksessa. Kristus tuli naisen luo ja hänen sanansa sai aikaan uskon. Nainen vei todistuksellaan tuon sanan kansansa luo, ja usko syntyi. Mutta samarialaiset eivät jääneet kotiin, vaan saapuivat Jeesuksen luo katsomaan hänen kasvojaan ja kuulemaan hänen sanaansa. Tämä tapahtuu myös jokaisessa jumalanpalveluksessa. Kristus tulee todellisesti meidän luoksemme ja keskellemme sanansa ja sakramenttiensa kautta. Olemme saaneet päästä osallisiksi elämän vedestä, kun meidät on kasteessa otettu sanan kautta Jumalan omiksi ja hänen armoihinsa. Näin olemme saaneet uskon sydämeemme ja kuulla Jumalan sanan siitä, että Kristus on maailman vapahtaja. Mutta emme jää kotiin, vaan tulemme Kristuksen luo katsomaan häntä ja kuulemaan hänen sanaansa. Siellä, missä evankeliumi julistetaan, siellä on Kristus läsnä. Ja kasteemme johtaa meidät ehtoolliselle. Ehtoollisella tulemme todella Kristuksen luo konkreettisella tavalla. Ehtoollisessa Kristuksen ruumis ja veri annetaan meille todella syntien anteeksiantamiseksi. Me tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, saamme syntimme anteeksi ja tulemme pyhitetyiksi ja puhdistetuiksi Jeesuksen verellä. 1.Kor.10:16-17: Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.

 

Esa Yli-Vainio