Sanaa päivääsi kirjoituksia

Kasteen lahja (12.1.2020)

1.Sunnuntai loppiaisesta

Sunnuntain aiheena on Jeesuksen kaste, loppiaisen vanhakirkollinen aihe. Jeesuksen kasteesta näkökulma laajenee kristilliseen kasteeseen yleensä. Kaikki Uuden testamentin tekstit keskittyvät tänä sunnuntaina kasteeseen ja sen merkitykseen kristityn elämässä. Jeesuksen kaste hänen kärsimystiensä alkuna on meidän kasteemme perusta. Kasteessa meidät on liitetty Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.

Joh.1.29-34: Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'. Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."  Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.' Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."

Johannes Kastajan suurenmoinen saarna, ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailma synnin!” sisältää suuren evankeliumin armon kirkkaana ja selvänä. Jeesus on Toisen Mooseksen kirjan luvun 12 uhratun pääsiäiskaritsan täyttymys, sillä hänen verensä kautta tulee vapautus orjuudesta. Hän ottaa pois – toisin sanoen ottaa kantaakseen ja vie mukanaan pois maailman synnin aivan kuten 3.Moos.16:21-22 asetettiin ”syntipukki” kantamaan kansan synnit erämaahan, jossa ne kuoletettiin sen kanssa. Luther: ”Jumalan Poika sanoo minulle: Sinä et enää ole syntinen, vaan minä.  Minä olen sinun sijaisesi… kaikki sinun syntisi ovat asetetut minun ylleni, eivät sinun.” Koko maailman synnit ovat todella kannetut ja sovitetut Jeesuksen ruumiin ja veren uhrissa. Maailma tarkoittaa kaikkia ihmisiä, jokaista, joka koskaan on elänyt. Tässä evankeliumi on niin laaja, että se sulkee jokaisen sisäänsä. Koko maailman – siis myös sinun ja minunkin synnit Jeesus on sovittanut. 2.Kor.5:19-21: ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis rukoilemme: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä mitään tietänyt, tehtiin meidän puolestamme synniksi, että me tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi hänessä.” Tässä on iankaikkisesti kelpaava autuus, Jeesuksen sijaiskärsiminen, hänen kuolemansa ja verensä, jotka ovat tuoneet meille syntien anteeksiantamuksen ja Jumalan armon. Kun Kristus on jo kantanut sinunkin syntisi, sinä olet tuomiosta vapaa. Kun Kristuksen veri on sovittanut koko maailman synnit, ovat myös sinun syntisi sovitetut. Evankeliumi asettaa syntisten tilalle Kristuksen, joka kuolee kaikkien puolesta, kaikkien sijaisena. Jes.53:4-5 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Tämän takia syylliset ja syntiset ovat tuomiosta vapaat. Ja kun Kristus nousi kuolleista, on jokaiselle armosta lahjana hänessä iankaikkinen elämä. Ei ole muuta armoa kuin tämä Golgatan veren armo, ei toista evankeliumia, ei toista taivaan tietä, ei toista totuutta, joka tekee meidät vapaiksi.

Mutta miten tähän liittyy kaste? Haluavatko vanhat luterilaiset ja evankeliset puhuessaan kasteen armosta nostaa Kristuksen kuoleman ja verievankeliumin lisäksi toisen armon, joka perustuu kasteeseen? Ei suinkaan! Vaan on kysymys siitä, että Golgatalla on armo meille hankittu ja ansaittu, mutta siellä sitä ei ole meille jaettu. Sen sijaan Jumalan sana ja sakramentit eivät sitä meille ansaitse, mutta ne toimittavat ja välittävät sen meille uskolla omistettavaksi. Sana, joka kasteessa toimii liittää meidät myös henkilökohtaisesti osalliseksi siitä suuresta sovituksesta, jonka Kristuksen veri on jo valmiiksi aivan jokaiselle saanut aikaan. Sen sijaan ulkopuolella sanan ja sakramenttien emme mitenkään voi tulla tästä osallisiksi. Jumala tosin ei ole sanaansa sidottu, mutta me emme voi etsinnöillämme löytää Kristusta ja hänen armoaan mistään muualta kuin sanasta. Sakramentit, kaste ja ehtoollinen ovat ”verbum visibilis”, näkyvää sanaa. Siinä evankeliumi kaikkine siunauksineen tarjotaan meille konkreettisessa muodossa. Tätä me tarvitsemme, sillä syntikään ei ole vain ajatuksissamme, vaan koko luonnossamme ja lihassamme.

 

Jeesuksen kasteesta katsomme meidän kasteeseemme. Kun Johannes kastoi Jeesuksen, hän teki sen, jotta koko vanhurskaus tulisi täytetyksi. (Matt.3:15) Tässä kasteessa oli läsnä koko Pyhä Kolmiyhteinen Jumala. Johannes näki Hengen laskeutuvan Jeesuksen ylle kastettuaan hänet ja taivaasta kuului Isän ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”. Sama toteutuu, kun meidät kastetaan Kristuksen asettamalla kasteella Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen: siinä meidät liitetään Kristuksen hankkimaan syntien anteeksiantamukseen, saamme sen vanhurskauden, jonka Kristus on hankkinut, Pyhä Henki laskeutuu yllemme ja sydämeemme, ja Isä julistaa meidät armosta lapsikseen Kristuksessa. Saamme periä itsellemme taivaan, joka on Kristuksen kuoleman tähden avoin sekä Jumalan mielisuosion. Näin kaste todellakin on armon ja pelastuksen väline, se todella on pelastava, sillä sen kautta saamme omaksemme Kristuksen ja koko Kolmiyhteisen Jumalan armon lahjoineen. Tiit.3:4-7: ”Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.”

Kristus kastettiin, ja näin alkoi sakramentaalisesti ja julkisesti hänen toimintansa koko maailman vapahtajana ja Jumalan Karitsana. Se oli se voitelu, jonka perusteella hän julkisesti toimi Kristuksena, ”voideltuna”. Hän siis otti näin julkisesti kannettavakseen meidän syntimme. Kaikki meidän pahuutemme on nyt Kristuksen omana, hänen harteillaan. Siksi hän meni Johanneksen tarjoamalle parannuksen kasteelle, jonne osallistuivat syntiset – hän meni sinne itse synnittömänä ottaakseen kannettavakseen syntisten synnit. Hänet kastettiin kuolemaan, ja siksi hän kutsuu kuolemaansa kasteeksi. Luuk.12:50: ”Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!” Meidät sen sijaan kastetaan hänen kuolemaansa meille elämäksi! Meidät kastetaan Kristuksen kasteella, jossa meidät liitetään sen sijaan syntien anteeksiantamukseen, siihen, että meidän syntimme ovat jo kannetut ja sovitetut Kristuksen kuolemassa ja veressä. Kaikki se, mitä Kristus on ja mitä hän on hankkinut, tulee kasteessa meidän omaksemme, meidän siunaukseksemme, meidän pelastukseksemme.

Kasteessa meidät kastetaan Jeesuksen nimessä, ja näin meidät liitetään hänen nimeensä – kaikkeen mitä hän on ja mitä haluaa meille antaa – meidät otetaan hänen nimiinsä, hänen omikseen. Jes.43:1: ”Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.” Hänen vanhurskautensa ja voittonsa on meidän. Hänen kuolemansa on meidän syntiemme kuolema ja hänen elämänsä meidän elämämme. Juuri tähän meidät kasteessamme liitetään. Room.6:3-9: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.” Näin lukiessamme tätä evankeliumitekstiä ymmärrämme, kuinka Johanneksen kaste oli meidän kasteemme perusta, sillä siinä Kristus kastettiin kuolemaan meidän tähtemme – kun taas Kristuksen asettama kaste, jossa meidät on kastettu liittää meidät hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa hankkimaan elämään!

Me saamme näin muistaa kastettamme, jossa on vaikuttanut itse Kristus – samalla tavoin todellisesti läsnä ollen vedessä kuin omassakin kasteessaan, mutta nyt sanansa kautta. Siinä olemme saaneet koko Kolmiyhteisen Jumalan ja autuuden omaksemme, olemme saaneet syntyä vedestä ja Hengestä, saaneet uskon ja kuulla Isältä, että olemme todella hänen lapsiaan ja iankaikkisen elämän perillisiä. Luther sanoo, että kastevesi on Kristuksen verestä punainen, ja siksi kaste meidät pelastaakin – sillä Kristuksen veressä on meillä lunastus, syntien anteeksianto. Kaste on meille yhä edelleen vaikuttava ja lohdutus siitä, että meidän pelastuksemme on jo Golgatalla tehty ja ansaittu, siihen meidät on liitetty armosta ilman omia tekojamme, ja se on yhä vaikuttava, sillä Jumala ei tekojaan kadu. 1.Piet.3:21-22: ”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.”

 

Esa Yli-Vainio