Sanaa päivääsi kirjoituksia

Pyhä perhe (29.12.2019)

1.Sunnuntai joulusta

Tätä pyhäpäivää sanotaan sekä pyhän perheen että Simeonin ja Hannan sunnuntaiksi. He olivat temppelissä odottaneet Jumalan lupausten täyttymistä. Vaikka Jeesus-lapsi ei erottunut muista lapsista, he näkivät hänessä aikakauden käänteen. Jeesus eli samojen elinehtojen alaisena kuin me lunastaakseen meidät ja antaakseen meille oikeuden elää Jumalan lapsina. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.2:33-40: Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: ”Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa, ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja sinunkin sielusi on miekka lävistävä, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi”. Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli sangen iäkäs. Hän oli elänyt neitsyytensä jälkeen miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski, kahdeksankymmenenneljän vuoden vanha. Hän ei poistunut temppelistä, vaan palveli Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yöt ja päivät. Ja tultuaan siihen juuri sillä hetkellä, hän ylisti Jumalaa ja puhui hänestä kaikille, jotka Jerusalemissa odottivat lunastusta. Ja täytettyään kaikki Herran lain mukaan he palasivat Galileaan, omaan kaupunkiinsa Nasaretiin. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui Hengessä, täytettynä viisaudella ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.

Simeon ja Hanna ovat paimenten jälkeen seuraavat, jotka julistavat Marialle ja Joosefille heidän lapsensa olevan Kristus. Nyt Jeesusta tuotiin Jerusalemin temppeliin ympärileikattavaksi, Mooseksen lain määräysten mukaan. Tämä tapahtui kahdeksan päivää Jeesuksen syntymän jälkeen, niin kuin saamme lukea: ”Kun kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, joksi enkeli oli hänet nimittänyt ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä olivat täyttyneet Mooseksen lain mukaan, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen – niinkuin oli kirjoitettu Herran laissa: ”Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, sanottakoon Herralle pyhitetyksi” – ja uhratakseen niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikasta.” (Luuk.2:21-24).

Tässäkin näkyy se, mitä tarkoittaa apostoli Paavalin suuri julistus siitä, että Jumala on lähettänyt Poikansa, joka syntyi lain alle lunastaakseen lain alaiset (Gal.4:4-5). Ei hänen olisi tarvinnut omasta puolestaan tulla ympärileikatuksi, sillä hän on todella ihmiseksi syntynyt Jumala, ja siksi lain yläpuolella. Laki on annettu syntisille. Hänessä taas ei ole mitään syntiä. Mutta me olemme syntiset. Me olemme lain tuomion ja kirouksen alaiset syntimme tähden. Olemme syntiemme ja himojemme, oman sydämemme pahuuden kiusaamat ja haavoittamat. Ja siksi ansaitsisimme lain tuomion alle joutuneina Jumalan vihan ja kadotuksen. Mutta mitä tähän sanoo Raamattu Kristuksesta? ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.” (Hepr.4:15) Kristus on syntymästään asti ollut kaikessa meidän edustajanamme, välimiehenämme Jumalan edessä. Hän syntyi lain alle, koska me olemme lain alaiset. Hän täytti sen lain, jota me emme voineet täyttää. Hän tuli vieläpä ristillä lain edessä kiroukseksi, jotta meillä olisi lunastus. Gal.3:13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu".

 

Ja mikä tästä suuresta lunastuksesta ja Kristuksen kuuliaisuudesta on seurauksena? Meidän vanhurskautuksemme, syntien anteeksiantamus ja vapahdus kaikesta lain kirouksesta ja syytöksestä. Hän on ottanut itse lain alaiseksi tulemalla lain kirouksen pois meiltä, joita sen olisi tullut kohdata! Kol.2:13-14: Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Tässäkin Raamatun kohdassa meidän eteemme siis asetetaan tuo suloinen ”autuas vaihtokauppa”, jossa Jumala lukee Kristuksen sovintoveren tähden meille syntiemme rangaistuksen sijaan armon ja pelastuksen. Aseta siis sinäkin oman sydämesi ympärileikkaamattomuuden, eli sen syntisyyden sijaan Kristuksen ansio, sillä kaiken sen, mitä Kristus on tehnyt, hän on tehnyt sinunkin pelastukseksesi. Ja siksi pelastus, armo ja autuus ovat sinun omasi – lahjana. Älä yritä lain, tekojen tai oman rakkautesi kautta ansaita Jumalan suosiota, sillä koko pelastuksesi ja Jumalan rakkaus on sinun Kristuksen ansion, kuoleman, veren ja ylösnousemuksen tähden armosta, lahjana jo omasi. Gal.2:21. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Simeon ja Hanna, temppelin arvokkaat ja autuaat vanhukset, opettavat tässä sekä Mariaa, Joosefia että meitäkin. Jeesuksen vanhemmat olivat kyllä jo kuulleet suuren julistuksen sekä enkeleiltä että paimenilta, että tämä lapsi todella on luvattu Kristus, Jumalan Poika ja koko maailman vapahtaja. Olipa Marialle varmasti suuri henkilökohtainen todistus myös se, että hän muita paremmin tiesi Jeesuksen olevan siinnyt pyhästä Hengestä ja syntynyt neitseestä. Mutta yhä uudelleen huomaamme Raamatusta sen, että Herran sukulaiset epäilivät häntä hänen eläessään. Myös Mariaa ja Joosefia hämäsi tuon lapsen heikkous, pienuus, avuttomuus – samoin kuin monia hämäsi varttuneen Kristuksen orjan muoto. Ja hämää epäuskoisia yhä edelleen. Siksi jokainen meistä tarvitsee Jeesuksen vanhempien tavoin – jotka ovat uskon esikuvia - yhä uudestaan kuulla evankeliumin sanomaa. Jumalan sana osoittaa meille sen, kuka Jeesus on ja mitä hän on puolestamme tehnyt. Usko ottaa tämän vastaan, vaikka järki hämmästyy. Joosef ja Maria hämmästyvät, kun Simeon julistaa heille kiittäen Herraa: "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille". (Luuk.2:29-32) Tässä on meillä väkevä evankeliumin saarna! Jeesus on meille autuus, iankaikkisen elämän valo koko maailmalle! Apostoli Pietari julistaa samoin Apostolien teoissa: ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt.4:12) Ja apostoli Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa: ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.” (Joh.1:4). Tätä Simeonin saarnaa eivät Maria ja Joosef epäilleet, vaan uskoivat sen, vaikkakin heidän järkensä hämmästyi, sillä se ei nähnyt muuta kuin pienen, avuttoman lapsen. Ja samaten vanha Hanna julisti paikalla oleville suuresta lunastuksesta, jota koko Jerusalem odotti. Molemmat puhuivat suloista, oikeaa evankeliumia. Ja vain puhdasta, oikeaa evankeliumia saarnaajan tuleekin julistaa, muulla tavalla usko ei synny eikä vahvistu. Kirjoittaahan apostoli Paavali Roomalaiskirjeensä ensimmäisessä luvussa: Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta". (Room.1:16-17) Sekä luvussa 10: Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. (Room.10:17).

Ja tämä todella on se evankeliumi, jota meidänkin järkemme hämmästyy, mutta jonka Jumalan sanan synnyttämä usko luottaen omistaa: Tuo mies, joka on samalla tavoin ihminen kuin mekin, on myös todella Jumalan Poika, joka on tullut maailmaan meitä pelastamaan; ja on jo sinut, minut ja koko maailman pelastanut pyhällä kalliilla verellään. Tätä on oikea evankeliumi, ja siihen sisältyy suloinen kehotus, kuin virvoittavan veden ääni janoiselle: Usko tämä itsellesi. Tämän pelastuksen Jumala sanassaan lupaa sinulle. Tuo mies, joka ristillä on verensä vuodattanut, on sinunkin syntisi antanut anteeksi – omista tämä lahjana. Iloiten anna sydämesi kuulla nämä anteeksiannon sanat ja ole varma siitä, että olet tuon ristillä kuolleen, mutta kuoleman voittaneen Kristuksen kanssa itsekin liitetty samanlaiseen kuolemaan. Tämä on tapahtunut jo pyhässä kasteessasi, kuten Raamattu sanoo: ”Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa”. (Room.6:4-5). Samalla tavalla järki ei näe ehtoollisessa muuta kuin leipää ja viiniä, mutta uskon silmin me vaiennamme järkemme, ja pidämme totena sen, mitä Kristus itse sanoo: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini". Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.” (Matt.26:26-28) Älä kuuntele tässä sydäntäsi, tunteitasi tai järkeäsi, vaan Jumalan sanaa. Sinun puolestasi, syntiesi anteeksiantamiseksi on Kristus kuollut ja verensä vuodattanut. Hän on noussut kuolleista sinullekin iankaikkiseksi elämäksi. Tämän kuoleman ja ylösnousemuksen lahjat ja siunaukset ovat sinun, sillä Jumalan sana on kasteessasi liittänyt sinut Kristuksen ansioon. Sinut on hänen verellään puhtaaksi pesty. Ja yhä uudelleen Jumalan sana, evankeliumi julistaa, joka päivä on autuus sinun omanasi. Usko, kun sen kuulet. Ja ehtoollisessa saat konkreettisesti vastaanottaa Herramme ruumiin ja veren, samat, jotka ristillä uhrattiin syntiesi sovitukseksi. Kun tähän kiinnität uskossa katseesi, saat vanhan Simeonin tavoin todella autuaana huokaista: "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

 

Esa Yli-Vainio