Sanaa päivääsi kirjoituksia

Lupaukset täyttyvät 24.12.2019

Jouluaatto

Jouluaattona ollaan profeettojen lupausten toteutumisen ovella. Jouluaaton aihe on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta. Siksi jouluprofetiat kuuluvat jouluaaton jumalanpalveluksiin silloinkin, kun niissä luetaan muita joulun tekstejä. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.2:1-14: Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa." Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

”Ja tapahtui niinä päivinä”. Näin alkaa tuo tuttuakin tutumpi Luukkaan evankeliumin kuvaus joulun tapahtumista. Kristuksen syntyminen maailmaan ei ole mitään lämminhenkistä ”joulusatua”, vaan kyseessä on todellinen tapahtuma, jolloin Juudea oli Rooman ylivallan, keisari Augustuksen ja sotilasjohtaja Kyreniuksen alainen. Keisari antoi omista syistään käskyn verollepanosta, mutta todellinen suunnitelma oli Jumalalla. Hän käytti tässä itse keisaria – ja käyttää maallisia hallitsijoita edelleen. Keisarin hallintavallan kautta Jumala toteutti omaansa.

Tämä sana, että Kristuksen syntymä tapahtui ”siihen aikaan” viittaa toisaalta myös siihen, että Jumalan lupausten täyttymisen hetki oli koittanut. Apostoli Paavalin ”jouluevankeliumin” voimme lukea Galatalaiskirjeen luvusta 4: ”Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi tulleen, lunastamaan lain alaiset, että me saisimme lapsenoikeuden.” (Gal.4:4-5) Tässä on Jumalan ihmiseksi syntymän tarkoitus – hän tuli pelastamaan ihmiset. Jumalan ainosyntyinen Poika on tullut taivaasta lain alaiseksi, jotta meistä lain alaisista tulisi taivaan perilliset. Kristus oli jo syntyessään Jumalan Karitsa, joka kantoi maailman syntejä. Hänen koko elämänsä oli meidän lain täyttämistä kuuliaisena ja meidän tähtemme lain alaisena olemista. Hänen kärsimyksessään, kuolemassaan ja veressään Golgatan ristillä on koko maailman syntivelan sovitus ja pelastus jokaiselle, joka uskoo. Jeesuksen huutaessa ristillä ”Se on täytetty”, hän huusi jouluevankeliuminkin sanomaa. Hän oli silloin täyttänyt sen koko maailman syntien sovituksen, mitä varten hän vapahtajaksi syntyi.

 

Kristus syntyi luvattuna aikana luvattuun sukukuntaan. Beetelehemiin hän syntyi kirjoitusten mukaan (Matt.2:5). Sekä Maria että Joosef olivat kuningas Daavidin jälkeläisiä, ja siksi Jeesus oli todella ”Daavidin poika” ja hänen valtaistuimensa perillinen, vaikkei hänen kuninkuutensa ollutkaan tästä maailmasta. Jeesus vastaa Pontius Pilatuksen uteluihin: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä". (Joh.18:36) Hänen kuninkuutensa on todella ikuista, sillä hän on taivaan valtakunnan kuningas. Kaikkivaltiaana Herranakin hän toteuttaa hallintavaltaansa armosanan kautta. Taivaan valtakunnan kansalainen olet sinäkin, kun uskot syntisi anteeksiannetuiksi Jeesuksen veressä. Sinut on jo Kristuksen valtakuntaan liitetty Jumalan sanalla pyhässä kasteessasi. Tämä suuri kuningas, Taivaan Herra, Kaikkivaltias Jumalan Sana kuitenkin syntyi ihmiseksi alhaisuuteen. Hän tuli kantamaan ihmisten synnin, pilkan, kärsimyksen ja kuoleman – ei kunniaa, kruunua, viittaa ja valtikkaa. Tällaisena kuninkaana hän meidät pelastaa. Jesaja ennustaa hänestä osuvasti: Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. (Jes.53:3-5)

Kristus ei syntynyt kuninkaan hoviin vaan kurjiin oloihin. On ”Jumalan runollisuutta”, että joulun ja pääsiäisen tapahtumat ovat kuin toisensa heijastumat. Samalla tavoin, kuin Maria kapaloi esikoisensa, kiedottiin ristillä verensä maailman syntien sovitukseksi vuodattanut Jumalan Poika käärinliinoihin. (Joh.19:40) Samalla tavoin, kuin Jeesus laitettiin kapaloissa maan kuopassa olevaan seimeen makaamaan, hänet laskettiin meidän tähtemme kuolleena ja liinaan käärittynä haudassa olevaan maakuoppaan. (Luuk.23:53) Enkelit julistivat paimenille tuona yönä: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.” Samoin enkeli julisti myös Jeesuksen haudalle saapuville naisille: ”Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut.” (Matt.28:5-6) Samalla tavoin suuri ihmetys valtasi niin paimenet Jeesuksen seimen äärellä kuin opetuslapsetkin hänen tyhjällä haudallaan. Ja kummassakin tapauksessa oli kyse suuresta ilosanomasta, joka oli tullut kaikelle kansalle. Sen sisältönä oli Jumalan lupausten täyttyminen, Kristuksen hankkima armo, maailman vapahdus, ja syntien sovitus. Evankeliumissa onkin kyse juuri siitä, että meillä on vapahtaja, Kristus, Herra, jonka tähden meillä on rauha Jumalan kanssa. Kol.1:19-20: Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Kunnia pelastuksestamme kuuluu yksin Jumalalle ja Kristukselle. Kun etsit armoa ja pelastusta, älä katso omaan sydämeesi, vaan Jumalan sydämeen – sillä sieltä löydät evankeliumin sanan mukaisesti hänen mielisuosionsa ja rauhan.

Olkoon tämä suuri sanoma myös meidän joulurauhamme tänä jouluna!

 

Esa Yli-Vainio