Sanaa päivääsi kirjoituksia

Jeesus antaa elämän (sunnuntai 6.10.2019)

Jeesus antaa elämän

Tätä sunnuntaita on kutsuttu evankeliumitekstien vuoksi pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan.
Kerran luomakuntakin vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.7:11-16: Sen jälkeen tapahtui, että hän meni Nain nimiseen kaupunkiin, ja monta hänen opetuslastaan meni hänen kanssaan sekä suuri kansanjoukko. Kun hän lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa poikaa; ja äiti oli leski. Ja hänen seurassaan oli paljon kaupungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: ”Älä itke”. Ja hän meni ja koski paareihin, niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: ”Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse”. Niin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua. Ja hän antoi hänet hänen äidilleen. Ja pelko valtasi heidät kaikki, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: ”Suuri profeetta on noussut meidän keskellämme”, ja: ”Jumala on katsonut kansansa puoleen.”

 

Meillä jokaisella on vaikeita hetkiä elämässämme. Kun murhe, ahdistus, ikävä, epätoivo ja pelko valtaavat sydämen. Synti tuo elämäämme kaikkea pahaa – surua, sairautta ja kuolemaa. Me elämme sitä todellisuutta, johon Aadamin lankeemus meidät johti: ”… mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". (1.Moos.2:17) Nainin kylän naisen tilanne oli erityisen epätoivoinen. Hänen miehensä oli kuollut, ja hän oli siksi leski. Siksi hänellä ei ollut kovinkaan riittävää elatusta. Hänen poikansa oli juuri tavoittamassa aikuisuuden ja mahdollisuuden elättää äitinsä, mutta tämäkin kuoli. Naisen tulevaisuus oli siis hyvinkin synkkä ja epäselvä. Mooseksen laki kylläkin käski jättämään pellon, öljypuutarhan ja viinitarhan viljelyksistä jäljelle rippeitä, joita leski saisi muitten vähäosaisten kanssa kerätä itselleen. (5.Moos.24:19-21) Silti hänellä oli murhe poikansa kuolemasta, suunnaton murhe, jota vain lapsensa menettäneet vanhemmat voivat kokea. Ja varmasti huoli toimeentulosta ei helpottanut pojan kuoleman kohtaamista yhtään. Pelkäsiköhän tämä leski olevansa Jumalan tuomion ja vihan alainen, kun hänen koko elämäänsä kohtaa tällaiset murheet?

Millaisten surujen kanssa sinä kamppailet?

Tuntuuko sinusta, että olet menettänyt jotain korvaamatonta?

Onko sinun tulevaisuutesi synkkä ja pelottavat?

Jeesus oli tullut naisen luo Kapernaumista, jossa hän oli sanallaan parantanut sadanpäänmiehen palvelijan. Nain oli pieni kaupunki, n. 30 km Kapernaumista lounaaseen, Galilean etelärajalla. Syytä siihen, miksi Jeesus meni sinne, Raamattu ei meille kerro. Hän saattoi hyvinkin lähteä Nainiin herättääkseen kuolleen pojan, kuten hänet lähetettiin tähän maailmaan antamaan iankaikkisen elämän jokaiselle, joka häneen uskoo. (Joh.3:16). Mikä onkaan siis Jeesuksen apu Nainin leskelle, mikä onkaan hänen apunsa sinullekin, joka olet surullinen, satutettu, pelokas ja epätoivoinen?

Herra armahti häntä ja sanoi: ”Älä itke”. Armo – tai laupeus – on Kristuksen apu ihmiselle, jota synti ja syntinen maailma on satuttanut. Laupeus (”hän armahti”, kreik. ἐσπλαγχνίσθη) tarkoittaa että Jeesus tuli ”sydämessään liikutetuksi”. Laupeus on sellainen armo ja rakkaus, jota Jumala tuntee ihmistä kohtaan. Hän sydämensä ikään kuin värisee rakkaudesta, liikutuksesta ja halusta armahtaa sekä saada antaa anteeksi syntisen rikkomukset Poikansa Jeesuksen veren tähden. Herran armo kohtasi Nainin musertunutta leskeä. Kristus meni ja pysäytti hautajaiskulkueen koskemalla paareihin ja herätti sanallaan pojan kuolleista.  Kuolleen kantopaareihin koskeminen oli huomiota ja jopa pahennusta herättävää, koska se tarkoitti lain silmissä saastaiseksi tulemista, kuten 4.Moos.5:2-3 sanoo: "Käske israelilaisten karkoittaa leiristä jokainen pitalinen ja jokainen vuotoa sairastava ja jokainen kuolleesta saastunut. Karkoittakaa sellaiset, sekä miehet että naiset, leirin ulkopuolelle, etteivät he saastuttaisi leiriään, jossa minä asun heidän keskellänsä." Mutta Kristus on ihmiseksi tullut Jumalan Poika. Vaikka hän syntyikin ”lain alaiseksi” (Gal.4:4-5), hän on silti itse lain yläpuolella. Kun Jeesus kohtaa saastaisen, hän ei itse saastu vaan puhdistaa. Kun Jeesus kohtaa syntisen, hän ei karkota tätä, vaan ottaa luoksensa, suojaansa ja armoihinsa. Meidät puhdistaa synnistä ja lain kirouksesta Jeesuksen sana, niin kuin hän opettaa: ”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.” (Joh.15:3) Samalla tavalla Kristus katsoo sinun murheesi puoleen, sinun ahdistuksiesi, pelkojesi heikkoutesi ja epätoivosi puoleen – armahtaen. Ps.34:19-20: ”Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.” Kristusta kohtasi se lain kirous ja kuolema, jonka olisi kuulunut kuulua sinulle. Kuten lesken pojalle, Jeesus on todella sinullekin ”ylösnousemus ja elämä” (Joh.11:25). Hän kuoli ristillä, jotta sinua ei kohtaisi iankaikkinen kuolema. Hän nousi kuolleista, jotta uskon kautta häneen sinäkin saisit elää. Tämä on se Jumalan armo, jonka Kristus on sinulle hankkinut. Sen saat omaksesi uskoa, sillä se on jo valmis ja täydellisesti sinulle ostettu Jumalan Pojan verellä. Tästä syntien sovituksesta ja iankaikkisesta elämästä olet saanut tulla osalliseksi jo kasteessasi, jossa sinut on liitetty uskon kautta ja Jumalan sanan voimasta Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. (Room.6:3-4).

Nainin leski sai apua Herralta kaupunkinsa porteilla. Samaten me saamme rukoilla psalmin 9 sanoin turvaa syntiä, kuolemaa ja paholaista, vihamiehiämme vastaan: ”Armahda minua, Herra, katso, kuinka minun vihamieheni minua vaivaavat, sinä, joka nostat minut kuoleman porteista, että minä julistaisin kaikki sinun ylistettävät tekosi, tytär Siionin porteissa, riemuitsisin sinun avustasi.” (Ps.9:14-15). Lesken tavoin saamme kuulla armolliselta ja laupiaalta Herralta sanat ”Älä itke”. Hän itse kuivaa kaikki kyyneleemme. Itse kiusattuna hän voi kiusattuja auttaa. Kuten Herra herätti lesken pojan, niin olemme jo saaneet nousta hänen sanansa tähden uuteen elämään kristittyinä ja puhuen todistaa. Pojan lailla saamme mekin kuulla Herralta Kristukselta kerran nämä sanat ”Minä sanon sinulle, nouse”, ja niin me saamme nousta ja elää, eikä kuolemalla ole meihin mitään valtaa. Saamme elää Kristuksen kanssa iankaikkisesti, niin kuin hän sanoo: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” (Joh.5:24); "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? ” (Joh.11:25-26)

Niin, uskotko sen? Saat vapaasti lahjana uskoa sen, sillä tämän Jumalan sana sinulle omaksesi julistaa, ja Kristuksen veri, sovituskuolema ja ylösnousemus on sen sinulle omistettavaksi hankkinut!

Esa Yli-Vainio