Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Totuus ja harha (2.8.2020)

  9. sunnuntai helluntaista

  Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.7:13-14: Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja se tie leveä, joka vie kadotukseen, ja monta on niitä, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja se tie on kapea, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

  Tässä on meillä Herran Jeesuksen opetus siitä, että taivaaseen ja ikuiseen elämään on vaikea päästä. Itse asiassa se on mahdotonta meille syntisille ihmisille. Kun rikas nuorukainen tuli Jeesuksen luo, hän opetti, että helpompi on kamelin käydä neulansilmästä läpi kuin sen, joka luottaa rikkauteensa, päästä sisälle taivaan valtakuntaan. Tähän joutuivat opetuslapset kysymään: ”Kuka sitten voi pelastua”. Heille Jeesus vastaa: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalan edessä on kaikki mahdollista.” (Matt.19:25-26). Tässä puhutaan samasta asiasta: pelastumisesta ja taivasten valtakuntaan pääsemisestä. Meistä jokainen kulkee tiellä tämän elämän ajan ja astuu kerran portista, mutta kumpaa tietä kuljemme: kadotuksen vai pelastuksen tietä? Kummasta portista kerran astumme: kadotuksen vai taivaan?

  Jeesus ei tässä kohtaa eikä missään muuallakaan opeta mitään uutuuksia tai salaperäistä toista tietä pelastukseen. Koko Raamattu on Jumalan sanaa, ja se kertoo selvästi, mitä nämä Jeesuksen kertomat tiet ja portit ovat. Kadotukseen vievä leveä tie ja avara portti on meidän omien tekojemme tie, oman hurskautemme tie ja synnin tie. Sen takia sitä kutsutaan leveäksi tieksi, sillä sitä pitkin kävelevät kaikki ihmiset. Jokainen meistä on syntinen, sillä Aadamin lankeemuksen tähden jokainen meistä on syntisenä syntynyt ja päivittäin tekee syntiä. Jokaisen ihmisen kohdalla on totta, mitä Paavali kirjoittaa psalmeja lainaten: Room.3:10-17: ”Ei kukaan ole vanhurskas, ei yksikään, ei ole yhtään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet harhaan, kerrassaan kelvottomiksi tulleet; ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellään he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat verta vuodattamaan, hävitystä ja kurjuutta on heidän teillään, ja rauhan tietä he eivät tunne.” Syntisyytemme takia päivittäin rikomme Jumalaa vastaan ja kuljemme synnin ja kuoleman tietä. Koska emme synnin takia tunne Jumalaa, emme myös tunne rauhan tietä, joka on pelastuksen tie. Tämän rauhan on Jeesus tuonut Jumalan edessä, ja se on syntien sovitus. Avara portti on lain kirouksen, tuonelan ja iankaikkisen kuoleman portti. Siitä kuuluisi astua jokaisen, joka on syntiä tehnyt.

  Tuonelan portit eivät kuitenkaan voi mitään sille, joka Pietarin tavoin uskoo Jeesukseen Kristuksenaan, pelastajanaan, Elävän Jumalan Poikana, joka on sovittanut jokaisen synnit. Matt.16:18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Synnin takia kadotuksen tiestä on tullut avara, ja pelastuksen tiestä kapeaakin kapeampi. Jeesus itse selittää tämän vertauksessaan Luuk.13:23-30: Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?" Niin hän sanoi heille: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', vastaa hän ja sanoo teille: 'En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette'. Silloin te rupeatte sanomaan: 'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit'. Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.' Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi."

   

  Mutta pelastuksen tie ei ole kapea sen takia, että meidän olisi töillämme vaikea sitä kulkea, Sitä ei töillä kuljeta ollenkaan. Sillä tiellä ei töistä tiedetä mitään, sillä pelastuksen ja iankaikkisen elämän tie on armon tie, syntien anteeksiantamuksen tie, Jeesus Kristus itse. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte." Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?" Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh.4:4-6) Jeesus on taivaan tie. Se tie ei ole kapea sen takia, että se olisi epävarma tai raskas. Päinvastoin! Kapeaa tietä saamme kulkea taivaaseen varmasti! Jeesus on varmasti kuollut meidän ja koko maailman puolesta, varmasti sovittanut syntimme ja varmasti vie meidät taivaaseen, kun uskomme häneen. Kun meidän uskomme perustuu Jeesuksen hankkimaan armoon Jumalan edessä, olemme varmasti Taivaaseen menossa. Se tie ei petä. Sen tien tienviittana toimii Jumalan sana, joka on kokonaan totuus. Siksi me saamme uskoa varmaan Raamatun todistukseen ja käydä kuulemassa evankeliumin saarnaa, sekä nauttia Herran pyhää ehtoollista syntiemme anteeksiantamiseksi ja uskomme vahvistukseksi. Jo kasteessamme meille on avautunut taivaan ovi, sillä siinä meidät on liitetty uskon kautta Kristukseen.

  Myös taivaan ovi on Jeesus, ei mikään meidän oma tekomme. Tämän Jeesus opettaa vertauksessaan ja kertoo, miten ovesta astutaan sisään: Joh.10:7-11: Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Jeesus on meidän syntisten ihmisten ovi taivaaseen, kun hän on kuolemallaan ja verellään saanut aikaan syntien sovituksen, hän vie meidät siitä ovesta. Me voimme astua tuosta taivaan ovesta sisään, kun uskomme sen, että Jeesus, Hyvä Paimen, on kuollut meidän, lampaittensa edestä.

  Meitä kehotetaan Heprealaiskirjeessä rohkeasti käymään tuosta armon ovesta, syntien anteeksiantamuksen ovesta sisään uskomalla: Hepr.10:19-22: Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija", niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Me saamme olla varmoja pelastuksestamme, sillä meidän pelastajamme on todella kuollut ja todella noussut kuolleista, ja koska Jumalan sana itse siitä meille todistaa. Tähän syntien sovitukseen vedoten saamme rohkeasti astua Jumalan eteen sisälle pelastuksen ovesta. Kun me uskomme Jumalan sanan ilmoittamaan evankeliumiin, syntien anteeksiantamukseen Jeesuksen veressä, niin saamme kuulla Jumalalta saman kuin Filadelfian seurakunta: Ilm.3:7-8: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.

  Esa Yli-Vainio