Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Herran palveluksessa (12.7.2020)

  Apostolien päivä

  Jo varhain keskiajalla on vietetty apostolien Pietarin ja Paavalin päivää heidän marttyyrikuolemansa muistoksi (29.6.). Heidät surmattiin perimätiedon mukaan Roomassa keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa vuonna 67. Kun apostolien päivät Ruotsi-Suomessa poistettiin vuonna 1772, myös Pietarin ja Paavalin päivä erillisenä pyhänä lakkasi. Sittemmin sen tekstit on sijoitettu tähän sunnuntaihin. Nykyisin tänä sunnuntaina (6. sunnuntai helluntaista) muistellaan kaikkia apostoleja. Sunnuntain tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja opetuslapsen tehtävästä laajemminkin. Kristus on katsonut myös meidät arvollisiksi osallistumaan työhönsä. Kuuliaisina Jumalan sanalle olemme osallisia uudesta elämästä Kristuksessa. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.16:13-19: Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."

  Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on… ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä (Ilm.1:4-5) Pietari tunnustaa tässä ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” Ihmiset Jeesuksen aikana odottivat merkittävän profeetan uudelleensaapumista, mutta vallitsi erimielisyys, kuka tämä olisi. Jeesus oli tämä kansan odottama luvattu messias (Matt.1:16,18). Nyt Pietari, kahdentoista opetuslapsen edustajana rohkeana tunnusti, että Jeesus oli messias, Kristus. Hänen uskonsa ja uskontunnustuksensa Kristukseen Jumalan Poikana on kirkon perusta. Jumala on itse elämä ja kaiken elämän lähde – Kristus on tullut meille iankaikkiseksi elämäksi. Joh.1:1-4, 14: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus… Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

   

  Isä Jumala ei ole kuollut epäjumala, jota pakanat palvovat, vaan Herra Kaikkivaltias, ja Kristus on Isän ainosyntyinen Poika, joka on samaa olemusta kuin Isä, yhtä jumaluudessa, iankaikkisuudessa, voimassa, kirkkaudessa ja kunniassa; mutta silti toinen persoona kuin Isä, Isästä iankaikkisuudessa syntynyt. Poika itse on Herra taivaasta, Jumalan Sana ja näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa (Kol.1:15), joka tuli lihaksi sikiämällä Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta, ja hänessä asuu koko jumaluuden täyteys ruumiillisesti (Kol.2:9). Kuten hän on Isän kanssa samaa yhtä jumalallisesta olemusta, on hän osallinen samasta, yhdestä ihmisyydestä Aadamin ja kaikkien ihmisten kanssa neitsyt Marian kautta. Kristuksessa tosi Jumala ja tosi ihminen ovat yksi todellinen persoona, ei niin että jumalallisuus muuttuisi ihmisyydeksi tai ihmisyys jumaluudeksi, mutta ne ovat persoonassa yhtyneinä yhdeksi. Tämän tähden hän meidän edustajanamme, meidän puolestamme ja meidän pappinamme kantoi meidän rangaistuksemme ja vapautti meidät kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan synnin ja kuoleman vallasta. Hepr.2:14-18: Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

  Tämä on jumalisuuden suuri salaisuus, jota liha ja veri ei voi ilmoittaa, joka ei ihmisjärkeen voi itsestään nousta, vaan Jumalan on sanassaan Pyhän Hengen kautta se ilmoitettava. Jeesus perustu tämän evankeliumin salaisuuden ja sitä julistavan Jumalan sanan varaan kirkkonsa sanoen Pietarille ja apostoleille: ”Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Jumalan sanaa julistettaessa syntyy usko Jeesukseen Kristuksena, ihmiseksi tulleena ja lihassa ilmestyneenä Jumalan Poikana. 1.Tim.3:16: Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Kristuksessa Jumala tuli ihmiseksi sovittamaan koko maailman syntejä, hankkimaan meille elämän ja rauhan, sekä pyhittämään ja puhdistamaan meidät verensä uhrilla: Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla (Kol.1:19-23) Tämä oli apostolien ja on yhä heidän seuraajiensa, Uuden liiton saarnaviran tehtävä. Kristuksen veren kautta Jumala on tehnyt rauhan taivaan ja maan välille, ja sovittanut sinunkin syntisi. Hänen verensä on saanut aikaan iankaikkisesti riittävän syntien sovituksen, ja hän itse tulee luoksesi ja jakaa tämän sovituksen sinulle sovituksen sanan kautta; ja tätä sovituksen sanaa julistamaan ja sakramentteja jakamaan hän on asettanut sovituksen viran, jonka kautta Kristus itse sanaansa julistaa, pesee puhtaaksi ja päästää vapaaksi kaikesta synnistä. Apostoli Paavali kirjoittaa 2.Kor.5:18-20: Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

  Loistavalla tavalla Heino Pätiälä opettaa saarnakirjoituksessaan: ”Uuden liiton virka on sovituksen virka… jos ei olisi sovitusta, ei olisi sovituksen virkaakaan. Tämä virka saarnaa valmista maailman sovitusta Jeesuksen Kristuksen kuolemassa… Tällä perustuksella julistaa sovituksen virka sellaista sanaa, ettei Jumala lue sovitetun maailman ihmisille heidän syntejänsä. Tämä merkitsee sitä, että Jumala on ihmisille niin leppynyt, ettei synti ole esteenä heidän autuaaksi tulemiselleen, jotta jokainen saa uskoa tähän valmiiseen sovitukseen Herramme veressä… Täytettyyn lunastukseen eli sovitukseen perustui myös koko apostolien virka. Paavali kirjoittaa Timoteukselle: ”Yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä sijaislunnaiksi kaikkien ihmisten edestä, josta aikoinaan todistus oli annettava; ja sitä varten minä olen asetettu saarnaajaksi ja apostoliksi – puhun totta, en valehtele – pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.”1.Tim.2:5-7. Saarnaamaan evankeliumia lunastuksesta, sovituksesta Välimiehen kuoleman kautta oli Paavali asetettu. Samoin toiset apostolit ja oikeat saarnaajat maailman loppuun asti… Sovituksen viran hoitajat, jotka Jumala on lähettänyt, saarnaavat evankeliumin salaisuutta, sovituksen sanaa… Mitä enemmän sydämemme vahvistetaan armolla, sitä mieluummin juoksemme Herran käskyjen teitä… Missä usko tulee saarnasta (Room.10:17), kun ihmisille kirkastuu valmis autuus Karitsan veressä, siellä se tulee myös ajallansa ilmi tunnustuksen kautta ilman pakotteita.”

  Jeesus Kristus on ”Immauel”, ”Jumala meidän kanssamme” todellisesti myös tänään. ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt.28:20) Jumalan kanssa tulet tänään sovitetuksi, kun kuulet Kristuksen julistamana sovituksen sanat, jotka hän sovituksen viran kautta todella puhuu ja todella päästää sinut kaikista synneistäsi. Jeesus sanoo: ”Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut" (Luuk.5:20) Te saatte seurakuntana, hänen ominaan uskoen omistaa hänen vapahtavat sanansa, uskoa olevamme sovitetut ja autuaita Kristuksen veressä ja nimessä, sovituksen sanan kautta. Se sana on avannut teille taivaan ja vapauttanut teidät kaikesta synneistänne. Syntien vapautuksen sanaan me saamme uskoa ja tunnustaa uskomme. Room.10:8-11: Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".

  Esa Yli-Vainio