Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Katoavat ja katoamattomat aarteet (14.6.2020)

  2.sunnuntai helluntaista

  Tämän sunnuntain sisältönä ovat katoamattomat taivaalliset aarteet ja toisaalta katoavat ja petolliset maalliset rikkaudet. Rikkauksien tavoittelu johtaa itsekkyydestä kasvaviin tekoihin, Jumalan rakkaus johtaa hänen tahtonsa mukaiseen palvelevaan elämään. Siinä Kristus on esimerkkimme. Hän oli rikas mutta tuli köyhäksi tehdäkseen meidät rikkaiksi. (Kirkkokäsikirja)

  Luuk.12:13-21: Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle: "Opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön". Mutta hän vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi?" Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi". Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä."

  Kuinka paljon ihmisen elämä ja seurakunnankin huolet pyörivät rahan ympärillä? Huoli, joka lopulta on pettävä ja voi riistää meiltä Kristuksen lahjoista iloitsemisen! Jeesus opettaa vuorisaarnassaan, että raha saattaa muodostua suureksi epäjumalaksi, joka riistää ilon elämästä: Matt.6:24-25: Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Raha ja omaisuus on Jumalan lahja, josta saamme olla kiitollisia, mutta syntiinlankeemus on saanut aikaan sen, että rahalla on meihin suuri valta. Raha on annettu meille lähimmäisen auttamiseksi, ei riistämiseksi ja epäjumalaksi. Tässä evankeliumitekstissä Jeesukselle annetaan käsittelyyn perheriita ratkaistavaksi, kuten rabbeille oli tapana antaa. Todennäköisesti rahanhimo oli pirstonut veljesten keskinäisen suhteen. Mutta Jeesus ei ole tullut jakamaan maallista perintöä, vaan taivaallista. Hepr.9:14-15: kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Kristuksen synneistä puhdistava veri ja lunastava kuolema on hankkinut meille iankaikkisen, katoamattoman perinnön, jonka Jumala on häneen uskoville luvannut. Kristus kysyy mieheltä ”Kuka on asettanut minut teille tuomariksi ja jakomieheksi.” Kristus ei ole tullut päättämään perheriitoja, mutta hän on tullut veljeksemme ja välimieheksemme syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan välille. 1.Tim.2:5-6: Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa.

   

  Sydän ja sielu etsivät iloa ja lohtua, ja tässä vertauksessa se yrittää löytää sitä rikkauksista, säästöistä ja nautinnoista. Huomaa, että lepo, syöminen ja juominen sekä iloitseminen eivät ole syntiä. Mutta jos niiden kautta pistetään turva epäjumalaan kuten maalliset rikkaudet ja perinnöt, se ei tuo tyydytystä, iloa, lepoa ja lohtua. Kirkkoisä Augustinus sanoo: ”Ihmissydän on levoton, kunnes se löytää rauhan Jumalassa.” Ja 1900- luvun suuriin uskon puolustajiin kuuluva kirjailija, C.S. Lewis kirjoittaa osuvasti: ”Jumala ei voi antaa onnea itsensä ulkopuolella, sillä se ei ole siellä. Sellaista onnellisuutta ei ole olemassakaan.” Tämä on syntisten ihmisten suuri ongelma – iloa ja onnellisuutta etsitään katoavista aarteista, eikä Jumalan lahjoista, jotka johtavat meitä kohti katoamatonta iloa.

  Mitä rikkautta tämän miehen sielulla oli? Köyhänä se vaadittiin häneltä. Rikkaudet jäivät. ”Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.” Hölmö on se, joka kiinnittää sydämensä aarteisiin, jotka eivät ole pysyviä, ja etsii iloa niistä. Viisas on se, joka näkee Jumalan hyvyyden tässä ja nyt, ja iloitsee siitä. Viisas tarttuu hetkeen, Jumalan lahjoihin ja Jumalan sanaan, sen aarteisiin ja iloon, jonka Jumala antaa. 2.Tim.3:15-17: ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ilo ja onni ei tule omaisuudesta, vaan rikkaudesta Jumalassa ja hänen lahjoissaan. Tämä on erityisesti Saarnaajan kirjan sanoma. Saarn.3:12. Minä tulin tietämään, ettei heillä ole muuta onnea kuin iloita ja tehdä hyvää eläessänsä; Saarn.5:17-18: Katso, minkä minä olen tullut näkemään, on hyvää ja kaunista syödä ja juoda ja nauttia hyvää kaiken vaivannäkönsä ohessa, jolla ihminen itseänsä vaivaa auringon alla lyhyinä elämänsä päivinä, jotka Jumala on hänelle antanut; sillä se on hänen osansa. Sekin on Jumalan lahja, jos Jumala kenelle ihmiselle antaa rikkautta ja tavaraa ja sallii hänen syödä siitä ja saada osansa ja iloita vaivannäkönsä ohessa.  Tosi ilot täällä maan päällä ovat valmistamassa meitä ja johdattamassa taivaan iloon, vaikka ne vaihtuvatkin. Se on esimakua taivaasta. Paras ilo on tulossa. Eikä se katoa! Kiinnittäkäämme sydämemme sitä kohti iloiten joka hetkestä, jonka Jumala antaa.

  Onko sinun sielusi köyhä vai rikas? Itsessämme meillä ei ole mitään. Jumalan edessä meillä on näytettävissä vain tyhjät kädet ja likainen sydän. Mutta siksi meille on annettu omaksemme Kristus Jeesus! 2.Kor.8:9: ”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.” Jeesuksen rikkaus oli hänen perinnössään, taivaan valtakunnassa, joka hänen omanaan oli Jumalan Poikana. Hän tuli ihmiseksi ja tyhjensi itsensä, jotta me hänessä tulisimme rikkaiksi, siis saisimme sen katoamattoman perinnön, joka Kristuksen oma on: taivaan valtakunta ja iankaikkinen elämä. Fil.2:5-8: Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Kristus otti omakseen meidän köyhyytemme, synnin ja kuoleman, jotta voisi antaa meille rikkautensa, taivaan perinnön, toivon ja Jumalan lapseuden. Kaikki se pahuus ja likaisuus, joka erottaa sinut Jumalasta on otettu pois ja annettu Kristukselle, ja kaikki se mikä on Kristuksen omaa, on annettu sinulle.

  Vain rikas voi antaa. Vain Kristuksessa rikkaana sinäkin voit antaa.Kristuksessa rikas voi antaa, mutta ilman Kristusta meillä ei ole mitään annettavaa. Me olemme rikkaita Kristuksen kalliin lunastuksen tähden. Ja tämän kalliin aarteen Jumala jakaa meille nimessään ja sanassaan. Meidän katoamattomat aarteemme ovat Jumalan nimi ja Jumalan sana 2.Moos.20:24: ”Tee minulle alttari maasta, ja uhraa sen päällä polttouhrisi ja yhteysuhrisi, lampaasi ja raavaasi. Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua”. Sana ja sakramentit antavat meille Kristuksen rikkauden ja katoamattoman toivon, joka on Jumalan valtakunta, autuus ja lunastus Kristuksen veressä. 1.Piet.1:24-25: Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille saarnattu evankeliumi.” Missä on aarteesi, siellä on sydämesi.” Kun aarre on taivaassa, taivaan perinnössä, Kristuksen kultaa ja hopeaa kalliimmassa veressä, sinne meidän sielummekin on matkalla. 1.Piet.1:3-5: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana” Juri sana ja sakramentit sitovat sydämemme taivaalliseen aarteeseen. Ja juuri näissä aarteissa saamme tänäänkin Herran rauhassa uskossa levätä, syödä ja juoda ehtoollisessa syntimme anteeksi Kristuksen ruumiin ja veren uhrissa ja iloita Herran armosta, häntä iloiten rukoilla ja kiittää ja palvella häntä ja lähimmäistämme iloiten. Meidän katoamaton ja turmeltumaton perintö on varma toivo, iankaikkisen elämän autuus. Kol.1:5-6: ”me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa.” Jumalan sanassa olkoon sinun katoamaton rikkautesi, sydämesi rauha ja ilo Herrassa jokaisena elämäsi päivänä.

  Esa Yli-Vainio