Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Salattu Jumala (7.6.2020)

  Pyhän Kolminaisuuden päivä

  Läntisessä kirkossa määrättiin vuonna 1334, että helluntain jälkeistä sunnuntaita vietetään Pyhän Kolminaisuuden juhlana. Pyhäpäivän sanomassa kiteytyy kirkon opetus Jumalan kolmiyhteisyydestä. Pyhän Kolminaisuuden päivä on uskontunnustuksen päivä. Raamatuntekstit puhuvat Jumalan salatusta olemuksesta, joka ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Hän vaikuttaa Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. Usko ei käsittele Jumalan olemusta tiedollisesti eritellen vaan ihmetellen, ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen. (Kirkkokäsikirja)

  Joh.15:1–10: ”Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Jokaisen minussa olevan oksan, joka ei tuota hedelmää, hän ottaa pois; ja jokaisen, joka tuottaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se tuottaisi enemmän hedelmää. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi tuottaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, samoin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat.”

  Herramme Jeesuksen Kristuksen omien sanojensa mukaan hän on tosi viinipuu. Meille syntisille ihmisille, itsessämme kuolleille ”oksille” hänen ristinpuunsa on kuin paratiisin Elämän puu, johon uskon kautta Taivaan Isän oksastamina meillä on elämä. Kun meidät liitetään Kristukseen, on meillä syntien anteeksiantamus, täysi armahdus kaikista rikoksistamme, joihin olemme Jumalan edessä syylliset, sekä täysi vanhurskaus ja ikuisen elämän perintö. Tämä on ilman mitään omaa kelpaavuuttamme, ilman mitään lakia, sillä se on armosta, lahja Kristuksen veressä. Usko tähän veriseen sovitustyöhön vaikuttaa meissä myös elävät työt. Ef.2:8-10: Sillä armosta te olette autuutetut uskon kautta; tämä ei ole teistä, se on Jumalan lahja, Ei töistä, ettei kukaan kerskaisi.  Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviin töihin, jotka Jumala on edeltävalmistanut, jotta niissä vaeltaisimme.

  Päivän aihe on Pyhä Kolminaisuus ja pyhän otsikko on ”Salattu Jumala.” Jumalan rakkaus ja armotahto on ja pysyy salassa meidän lihallemme ja järjellemme, mutta siksi Jumala onkin sen meille ilmoittanut Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa sekä Pyhän Hengen kautta Jumalan sanassa. Jumalan sana, Pyhän Hengen inspiroima ja erehtymätön totuuden julistus, Raamattu, synnyttää meissä elävän uskon ja aina myös sen elävät hedelmät, eli rakkauden teot Kristuksessa. Tess.2:13. Hengen hedelmiä ei kuitenkaan saa sekoittaa itse viinipuuhun, Jeesukseen Kristukseen, sillä puu on eri kuin sen hedelmät. Joskus meiltä voidaan riistää uskomme hedelmien näkeminen, niin että ne ovat meiltä piilossa, muttei ikinä ristiinnaulittua Kristusta, jonka veri yksin on anteeksiantamus ja lunastus meidän synneistämme. Mitkään teot, uskossakaan suoritetut, eivät vie meitä taivaaseen, vaan ainoastaan ristiinnaulittu Karitsa, jonka saamme jo omistaa ilman mitään kilvoitteluja heti, armosta ja uskon kautta. Itsessämme me olemme syntiset ja saastaiset, kadotuksen alaiset Aadamin lankeemuksen perillisinä, mutta Jumala on viinitarhuri, joka sanansa kautta oksastaa meidät Poikaansa Kristukseen, elävään viinipuuhun. Me turvaamme Golgatan veriarmoon ja tartumme ristiin kuin oksat puuhun. Kristukseen meidät on oksastettu jo kasteessa, eli otettu osallisiksi hänen sovitustyöhönsä. Jeesus Kristus meni ristille ja tuli synniksi meidän edestämme, jotta meillä olisi elämä hänessä uskon kautta. Kristuksen veriuhri tietää lain tuomion, kirouksen loppua ja täyttä anteeksiantamusta ja vanhurskautta Jumalan edessä.

  Kol.2:13-14: Teidätkin, jotka olitte kuolleet synneissänne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, annettuaan anteeksi kaikki synnit, pyyhkien pois meitä vastaan olleen käsikirjoituksen säännöksineen, joka oli vastustajamme; sen hän on ottanut pois ja naulannut ristiin. Nyt kun laki tuomitsee sinut syntisenä helvettiin, saat osoittaa sille oikean paikkansa, Jeesuksen verisen ristin, johon se on naulittu, ja sanoa: ”On totta, että olen ansainnut ainoastaan helvetin syntieni tähden, mutta tällä ristillä on kuollut Jumalan Poika, jonka veri on vuotanut minun syntieni anteeksiantamukseksi. Nyt ei ole enää mitään tuomiota, jolla sinä, laki voit minua uhata, sillä Jeesus on kärsinyt minun rangaistukseni, koko helvetin ja kadotuksen. Kun turvaan hänen vereensä, olen jo hänen kanssaan taivaassa.”

  Kun luemme Herramme sanat hedelmiä tuottavista oksista, saatamme kauhistua ja tuskastella, kun oma uskomme on niin näkymätön ja kun olemme niin syntisiä Vapahtajaamme uskoessammekin. Siksi täytyy lukea tarkasti, että Jeesus sanoo: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi tuottaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, samoin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat.” Emme saa tuijottaa oksaan ja sen hedelmiin, eli itseemme ja omaan uskoomme, vaan ainoastaan viinipuuhun, Kristukseen, ja hänen veriuhriinsa, joka edestämme annettiin Golgatan ristillä. Saamme kaikessa epävarmuudessa ja hedelmättömyydessä ja uskonpuutteessakin vain katsoa uhrattua Jumalan Karitsaa ja turvautua siihen, että vaikka kaikki hedelmät meiltä riistettäisiin, on Jeesuksen veri syntiemme sovitus sittenkin! Jos saatana sokeuttaa meidät ja peittää hedelmät näkyvistä, voimme sokeinakin tarrautua veriseen ristiin. Silloin meissä on elävä usko ja olemme oksia, ja meissä vaikuttavat myös elävät hedelmät, vaikkemme sitä aina näekään. Jeesushan sanoo: Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, hän tuottaa paljon hedelmää; sillä ilman minua ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä vain tahdotte, ja se tapahtuu teille. Ilman Kristusta, eli omassa itsessään ihminen on syntinen ja hengellisesti kuollut, kykenemätön mihinkään hyvään, mutta Kristukseen oksastettuna, kun me olemme Kristuksessa ja hän on meissä, niin olemme syntyneet uudesti ylhäältä uusiksi, eläviksi oksiksi, jotka tuottavat Jumalan mielen mukaista hedelmää, sillä Kristus on elämä. Pyhä Henki on eläväksi tekijä, ja tekee meidät eläviksi, kun Hän sanan kautta synnyttä meissä uskon syntien sovitukseen Kristuksen veressä, jossa meillä on rauha ja uskallus Jumalan edessä.

  Jeesus jatkaa: Siinä minun Isääni kunnioitetaan, että te tuotatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niinkuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan.” Elävien tekojen tekeminen uskossa on Jumalan kunnioittamista. Teot ovat aina uskon kautta. Ne eivät ole pelastusehto, vaan seurausta siitä, että uskon kautta olemme jo Kristuksen veressä pelastuneet. Uskomalla Jeesuksen vereen pysymme hänen rakkaudessaan. Kun olemme Jeesuksessa, eli kun olemme häneen uskon kautta oksastetut, olemme jo pelastuneet, ja meissä vaikuttavat oikeat hedelmät. Niin kuin Jeesus Kristus on Jumalan Poika, jota Hän rakastaa, niin olemme mekin Jeesukseen oksastettuina Jumalan lapsia ja perillisiä, sekä osallisia tästä rakkaudesta ilman omaa ansiotamme, vaan silkasta armosta. On mahdotonta uskoa Kristuksen sovitustyöhön ilman, että tuottaa näitä eläviä hedelmiä. Todellisesta uskosta, joka omistaa Golgatan sovitustyön ja turvautuu siihen, seuraa aina tosi hedelmä, mutta vain oksastus Kristukseen Jeesukseen on tärkeää. 2. Kor.5:17: Sillä jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus; vanhat ovat kadonneet, katso, kaikki on tullut uudeksi Juuri tässä rakkaudessa, Kristuksen kautta, meille tehdään tiettäväksi Jumalan tahto ja rakkaus.

  Esa Yli-Vainio