Pyhän Hengen vuodattaminen (31.5.2020)

Helluntaipäivä

Helluntain ajankohta määräytyy Apostolien teoissa (Apt.2) kuvatusta Pyhän Hengen vuodattamisesta, joka tapahtui Kristuksen ylösnousemuksen jälkeisenä juutalaisten helluntaina. Juutalaiset viettävät helluntaijuhlaansa 50. päivänä pääsiäisestä. Juhlan suomenkielinen nimi on saatu ruotsin kielen ilmauksesta helig dag (= pyhä päivä). Monissa kielissä juhlan nimi pohjautuu kreikan sanaan pentekoste (= viideskymmenes). Juutalaisten helluntai oli sadonkorjuun ja 100-luvulta jKr. myös lain saamisen juhla. Kristillisessä helluntaissa tulivat keskeisiksi aiheiksi Pyhän Hengen saaminen ja Hengen toiminta sekä alkuseurakunnan ja koko Kristuksen kirkon synty. Helluntaina toimitettiin ensimmäiset kristilliset kasteet. Varhaisessa kirkossa helluntai oli pääsiäisen ohella toinen vuoden kastepäivistä. Helluntaiaattoon huipentuu helatorstaista alkava Pyhän Hengen odottaminen. Sen iltaan sopii juhlaan valmistava iltajumalanpalvelus tai iltarukous (vesper). Helluntain raamatuntekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. Hänet on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Tässä Hengessä Kristus on kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon. Näin helluntain sanoma merkitsee vastakohtaa sille hajaannukselle, mikä on kuvattu kertomuksessa Babylonin tornista. (Kirkkokäsikirja)

Joh.14:15-21: Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! Hänen armonsa ja Henkensä on meidän kanssamme. Hän on kanssamme. Helluntaina toteutui se sana, jonka Herramme Kristus tässä opettaa Pyhän Hengen lähettämisestä. Kristuksen tahto on, että me pysymme kaikissa hänen käskyissään. Tällä ei tarkoiteta nyt vain lakia, vaan kaikkia Kristuksen sanoja; lakia ja evankeliumia. Kristus julistaa lakia, joka käskee rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä koko sydämestä. Sama pyhä laki on julistettu kymmenessä käskyssä. Sama laki kuitenkin näkee meidän olevan syntisiä ja syyllisiä Jumalan edessä syntymästä lähtien, olemme Aadamissa kuolleet. Ja todella me olemme syyllisiä ja syntisiä. Tämän me tunnustamme katuen kaikkia pahoja tekojamme. Ja kuulemme toista sanomaa, Kristuksen varsinaista pääsanomaa, joka julistaa synnit anteeksi jokaiselle, joka uskoo.

Joh.3:16-17: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Meillä on lunastus ja syntien anteeksiantaminen kaikista synneistä Jeesuksen veressä, joka on puolestamme vuotanut. Synnit tunnustaen ja Jumalan armoon Kristuksessa uskoen me pidämme Kristuksen sanat. 1.Joh.1:7-9: Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Jeesus kutsuu Pyhä Henkeä Puolustajaksi. Kreikaksi puolustaja on ”parakletos”, Lohduttaja. Pyhä Henki on puolustaja, joka lohduttaa meitä evankeliumilla. Hän julistaa sinulle, että kaikki syntisi ovat Jumalan armosta kokonaan anteeksiannetut Kristuksen veressä ja kuolemassa. Hän lohduttaa sinua Jumalan rakkaudella ja armolla, joka on omasi Kristuksen tähden, hänen nimessään. Tämän Pyhä Henki tekee evankeliumin sanan ja sakramenttien kautta. Evankeliumin saarna sinun ja koko maailman puolesta kuolleesta ja ylösnousseesta Kristuksesta on lohdutuspuhe. Room.5:4: Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Henki lohduttaa sydäntäsi tässä saarnassa varmalla toivolla siitä, että sinullakin on ylösnousemus ja elämä, sillä Kristus on kuollut ja noussut kuolleista, ja sinä yhdessä hänen kanssaan. Kristuksen kärsimys ja sovintoveri, kuolema ja ylösnousemus ovat lohdutus meillekin, jotka täällä kärsimme monissa ahdistuksissa. 2.Kor.1:5: Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.  Helluntaina Kristus lähetti Pyhän Hengen kirkkonsa lohduttajaksi. Helluntaina perustettiin Kristuksen kirkko, jonka keskellä Pyhä Henki toimii ja tuo meille Kristuksen, hänen armonsa, hänen sanansa, hänen verensä, hänen ansionsa, hänen läsnäolonsa. Helluntaina alkoi se työ, jonka Herra oli apostoleilleen antanut Helatorstaina: Matt.28:18-20: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.".

Pyhä Henki on ”toinen puolustaja”. Meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus. Kun synti, omatuntomme ja saatana, jonka nimi tarkoittaa syyttäjää, osoittavat meitä syntisiksi ja Jumalan vihan ansainneiksi, kun meitä syytetään Jumalan edessä lain rikkojiksi, meillä on puolustajat, puolestamme puhujat, asianajajat. Ensimmäinen on Jeesus Kristus, joka osoittaa kaikkia saatanan syytöksiä vastaan, että hän on kärsinyt sinunkin tuomiosi, hänen verensä on pyyhkinyt pois myös sinun syntivelkasi. 1.Joh.2:1-2: Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.  Toinen puolustajamme on Pyhä Henki, joka lohduttaa meidän sydäntämme Kristuksen sanalla ja työllä. Hän saa aikaan uskon ja todistaa Kristuksen antaman puolustuspuheen todeksi. 1.Tim.1:15: Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.  Näin me olemme joka jumalanpalveluksessa, ja tänäänkin Jumalan valtaistuimen edessä, ja saamme kuulla taivaallisen oikeudenkäynnin suuren armojulistuksen: Jes.1:18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.

Pyhä Henki on totuuden Henki, joka pyhittää meitä totuudessa, Jumalan sanassa. Joh.17:17.  Kristus on lähettänyt Henkensä olemaan kanssamme iankaikkisesti, luonamme ja meissä. Me olemme saaneet Pyhän Hengen, kun meidät on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näin olemme syntyneet Jumalan lapsiksi vedestä ja Hengestä, näin olemme astuneet Jumalan valtakuntaan, Kristuksen kirkon osallisuuteen. Joh.3:5-8: Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." Me olemme syntyneet Hengestä Jumalan sanan kautta. Olemme saaneet Hengen sydämeemme. Kristus lupaa, ettei hän jätä meitä orvoiksi. Hän kuoli, mutta nousi kuolleista. Ja Hän nousi taivaaseen ja lähetti Pyhän Hengen helluntaina. Hän on luonamme Henkensä kautta, sanansa ja sakramenttiensa kautta. Koska Kristus kuoli syntiemme tähden, me olemme vapaat. Kun Kristus nousi kuolleista ja elää, mekin saamme yhdessä hänen kanssaan elää. Gal.2:19-21: Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Me elämme hänen yhteydessään nyt uutta elämää, armossa ja Pyhässä Hengessä. Kun meillä on luonamme Pyhä Henki, joka vaikuttaa meissä uskon julistamallaan Kristuksen sanalla, vaikuttaa hän meissä uskon kautta myös rakkautta ja lain käskyjen pitämistä. Tämä on oikea järjestys: ensin Jumalan armo ja Pyhän Hengen vaikuttama usko, sitten hänen vaikuttamansa uskon hedelmät, rakkaus, hyvät teot ja lain täyttäminen, jotka todistavat meidän olevan Kristuksen omat. Ja viimeisenä päivänä me saamme nousta ilman syntiä ja elää näkemisessä Herramme kanssa iankaikkisesti.

Esa Yli-Vainio

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883