Pyhän Hengen odotus (24.5.2020)

6.sunnuntai pääsiäisestä

Sunnuntain latinankielinen nimi ”exaudi” (kuule, Herra) on päivän antifonin alusta (Ps.27:7). Seurakunta odottaa rukoillen Pyhän Hengen lahjaa. Ennen taivaaseenastumistaan Kristus lupasi omilleen Pyhän Hengen ja kehotti heitä odottamaan tämän lupauksen täyttymistä. Kristuksen lupaama Pyhä Henki luo yhteyden taivaaseen astuneen Herran ja opetuslasten (seurakunnan) välille, karkottaa pelon ja tekee kristityt osallisiksi Kristuksesta ja hänen lahjoittamastaan pelastuksesta. Pyhä Henki vakuuttaa kristityille, että he ovat Jumalan lapsia ja saavat Jeesuksen tavoin kutsua Jumalaa nimellä Abba, Isä. (Kirkkokäsikirja)

Joh.7:37–39: Mutta Juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos jonkun on jano, hän tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänestä on juokseva elävän veden virtoja.” Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka oli tuleva niiden osaksi, jotka uskoivat häneen; sillä Pyhä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu.

Rakas ystävä, vapahdettu veli ja sisar Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa! Näissä Herramme sanoissa avautuu sinullekin armon totuus: vanhurskaus ja syntien anteeksianto hänen verensä kautta. Juhla, jonka viimeisenä suurena päivänä Jeesus puheensa piti, oli juutalaisten juhla nimeltä lehtimajan juhla eli Sukkot, jota vietettiin Egyptistä pelastumisen ja erämaavaelluksen muistoksi. Kansa muisti juhliessaan, että se tarvitsee selvitäkseen Herraa. 3.Moos.23:34-36: ”Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää. Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.” Nyt oli juhlan viimeinen, kahdeksas päivä, johon kuului Vanhan liiton mukainen uhrijumalanpalvelus ja lepopäivä. Juhla vietettiin Jumalan kunniaksi, eikä hänen eteensä saanut tulla ilman uhria. Tämä johtui siitä, että koko Israelin kansa, niin kuin sinä minäkin, olemme syntisiä, Aadamin lankeemuksen perillisiä, ja Pyhän Jumalan edessä itsessämme rangaistuksen ansaitsevia. Vanhan Testamentin uhrit olivat esikuvia siitä Golgatan veriuhrista, Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä, jonka armoturvissa me saamme astua Isän eteen hänen rakkaina lapsinaan. Hepr.9:14: ”Kuinka paljon Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaa meidän omantuntomme kuolleista töistä palvelemaan elävää Jumalaa!” Itsessämme olemme kuolleet synnin takia, mutta Kristuksen veressä on elämä.

 

Erämaassa Israelin kansan tuli jano, kun vettä ei ollut, ja Moosekselle Jumala antoi ohjeen iskeä kalliota sauvallaan, ja tästä kalliosta virtasi vettä, jolloin kansa pelastui kuolemalta. Paavalin kautta Pyhä Henki todistaa 1. Korinttilaiskirjeessä tästä näin: ”ja joivat kaikki samaa Hengellistä juomaa; sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.” (1.Kor.10:4) Jano johtuu siitä, että elimistöstä puuttuu vettä. Hengellinen jano, josta Jeesus puhuu, johtuu siitä, että jokainen ihminen on synnissä syntynyt ja jo pienestä lähtien itsessään kadotettu syntisparka ja kapinassa Jumalaa vastaan. Kenessäkään ei ole vanhurskautta, ei mitään hyvää Jumalan edessä. Kukaan ei itsessään hänelle kelpaa. Laki tuomitsee jokaisen synnintekijän helvettiin. Mutta juuri siksi Jeesus Kristus, Jumalan Poika, kuoli ristillä lunastaen meidät verellään lain kirouksesta: Kol.2:13-14: ”Teidätkin, jotka olitte kuolleet synneissänne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, annettuaan meille anteeksi kaikki synnit, pyyhkien pois meitä vastaan olleen käsikirjoituksen säännöksineen, joka oli vastustajamme; sen hän on ottanut pois ja naulannut ristiin.” Lehtimajan juhlan aikana juutalaiset juhlivat vedenkannon juhlaa ”Nisuch ha-Mayim”, jonka aikana laulettiin Jesajan kirjan jaetta Jes.12:1-3: Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui, ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi." Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Tätä vasten Jeesus ikään kuin sanoo: ”Tulkaa tänne ja juokaa, ottakaa juotavaksi vettä pelastuksen lähteestä, tulkaa luokseni ja juokaa elävää vettä.” Jeesus elämän veden lähde jokaiselle, joka uskoo. Hän antaa juotavaksi sellaista vettä, joka tuo iankaikkisen elämän. Jeesuksen veri on se elävä vesi, jonka anteeksiantamus peittää ja puhdistaa meidän syntimme lian ja hengellisen janon, ja muuttaa meidät kuoleman ja kadotuksen omat eläviksi Jumalan lapsiksi. Tämä pelastus on täydellinen armahdus jokaiselle syntiselle ilman mitään omia tekoja sen ansaitsemiseksi: Se on armosta! Jeesus sanoo vain ”Hän tulkoon minun tyköni ja juokoon”. Janokuoleman partaalla olevalle se on armollinen kehotus, evankeliumin sana, ei lain käsky. Jes.55.1: ”Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa vetten ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.” 3: ” Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.”

Tämä anteeksiannon ja armoliiton saat vapaasti omistaa uskon kautta Jeesuksen ristinkuolemaan. Katso häntä, jonka haavoista vuotaa veri sinunkin syntiesi tähden ja niiden anteeksiantamukseksi. Jeesus sanoo, että hänen ruumiinsa ja verensä ovat tosi ruoka ja tosi juoma Joh.6:35: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, hänen ei koskaan tule nälkä, ja joka uskoo minuun, hänen ei koskaan tule jano.” Jeesus jatkaa: 6:47 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, hänellä on iankaikkinen elämä.” Kristuksen veriuhriin uskon kautta turvaava juo elävää vettä ja syö elämän leipää iankaikkiseksi elämäksi. 6:54–56: ”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on tosi ruoka, ja minun vereni on tosi juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän pysyy minussa, ja minä hänessä.” Tässä Jeesus ei puhu ehtoollisesta, vaikka ehtoollisessa saamme nauttia saman: Jeesus puhuu ristinkuolemastaan, ruumiinsa ja verensä uhraamisesta ja antamisesta meidän edestämme syntien sovitukseksi ja siihen turvautumisesta uskon kautta. Usko on väline, jonka kautta sinä heität syntisi Jeesuksen verisen ristin juureen ja sanot laille: ”Katso, laki, tämän miehen veri on sovittanut minun syntieni rangaistuksen. Hän on kärsinyt helvetin, jonka sinä minulle langetat, koska olen syntinen.” Niin uskoessasi anteeksiannon itsellesi Kristuksen veressä olet jo heti pelastettu ja autuas. Ei mikään kadotustuomio voi sinua kohdata: Jumala on sinulle armollinen ja rakastava Taivaan Isä Jeesuksessa Kristuksessa. Tätä on Raamatun ilmoittama pelastava usko. Usko, niin kuin Raamattu sen ilmoittaa.

Jeesus jatkaa puhettaan: Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänestä on juokseva elävän veden virtoja.” Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka oli tuleva niiden osaksi, jotka uskoivat häneen; sillä Pyhä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Armosta meillä on autuus ja elämä Kristuksen tähden. Jumalan armoon meidät on liitetty jo pyhässä kasteessa, ja niin onkin kaste meille eläväksi tekevä vesi. Sen kautta olemme saaneet syntyä uudesti, kun meidät on liitetty Kristuksen kuolemaan, syntien anteeksiantamukseen hänen veressään, ja iankaikkiseen elämään hänen ylösnousemuksessaan. Elävän veden virta on se Jumalan vanhurskaus, jonka me saamme yksin armosta uskon kautta omistaa Jeesuksen kuolemassa. Se ei ole seisovaa, kuollutta vettä, vaan elävä virta. Kristus on kuollut kerran, mutta hänen ristinkuolemansa sovitus on kertakaikkinen: Se on lähde, josta pulppuaa anteeksiantamus kaikkien ihmisten kaikkien syntien peittämiseksi kaikkina aikoina, sillä Hänen verensä oli jumalihmisen pyhä kallis veri. Hepr.9: ”25. eikä myöskään uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee pyhään, vierasta verta mukanaan, 26. sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti; vaan nyt hän on yhden ainoan kerran aikojen lopulla ilmestynyt synnin poistamiseksi uhrinsa kautta.” Jeesuksen veri on kuin vesivirta, joka vuodatetaan koko syntisaastan pettämiseksi: Jeesuksen kuoleman tähden Jumala ei lue meille syntejämme, ne kun ovat kokonaan peitetyt Jeesuksen vereen ja veteen kasteessamme.

Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen astuvansa taivaisiin ja lähettävänsä Pyhän Hengen, sillä ilman Pyhää Henkeä ei ole uskoa Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Pyhä Henki tuli, kun Kristus kirkastettiin, eli otettiin ylös kaikkivaltiaana ja kaikkeen kunniaan. Apt.2:4: Ja heidät täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja he alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan kuin henki antoi heidän puhua. Tämä oli kristillisen seurakunnan lähtölaukaus. Nyt Henki synnyttää elävän uskon Raamatun elävän sanan kautta, ja tämä elävä usko Kristuksen sovitustyöhön, jonka Henki meissä synnyttää, vaikuttaa meissä Hengen hedelmät, eli rakkauden Jumalaan ja lähimmäisiin, Jumalan silmissä hyvät teot. Ne ovat se vanhurskauden virta, jonka Pyhä Henki uskon kautta laskee liikkeelle ja ryöpyttää. Tekomme uskossakaan eivät ole mitään pelastuksen ansaitsemista, vaan ne ovat erittäin hyödyllisiä uskon hedelmiä ja uskon vahvistajia, sillä niitä tekee Kristus meissä Pyhän Hengen kautta.  Jumalan edessä sinulle riittää Kristus ristiinnaulittuna ja yksin hänen veriarmonsa, mutta turvautuminen tähän on Hengen työtä sinussa, ja se usko ei voi olla synnyttämättä rakkauden tekoja lähimmäisille.

Pyhä Henki on tosi todistaja Kristuksesta, ja Lohduttaja, joka tuo esiin synnin, mutta heti perään Kristuksen ja hänen armonsa. Hän ylläpitää elävää uskoa Raamatun elävän sanan kautta. Jeesus halusi opettaa siis, että:

  • Hänen kuolemansa ja verensä on sinunkin ja koko maailman syntien sovitus iankaikkiseksi elämäksi
  • Tämä pelastus omistetaan yksin armosta uskon kautta, ei lain töiden perusteella
  • Uskon synnyttää Pyhä Henki, joka vaikuttaa myös elävät uskon hedelmät, eli oikeat lain teot, eläväksi kiitosuhriksi Jumalalle.

Olkoon Jumalan armosta uskomme Jeesuksen vereen elävä ja siunauksena elämämme loppuun asti, kuten Jesaja julistaa: Jes.58:11: Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Aamen.

 

Esa Yli-Vainio

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1 

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883