Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Onko sinun nimesi Karitsan elämänkirjassa?

”Joka voittaa, puetaan näin valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta.” Ilm. 3:5.

Raamatun viimeistä kirjaa on sen vaikeaselkoisen sisällön perusteella luonnehdittu hyvin monin tavoin. Valitettavasti nuo määritelmät hyvin usein olleet omiaan synnyttämään enemmän pelkoa ja ahdistusta, kuin Jumalan täydellisen kaikkeuden hallinnan turvallista uskossa vastaanottamista ja sillä lohduttautumista.

Pääasiassa suhteemme Ilmestyskirjaankin määräytyy kuitenkin sen mukaan, mikä on suhteemme Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Onhan niin, että Jeesuksen Kristuksen verihaavoissa täydellistä vanhurskautta ja rauhaa nauttivina olemme kaikissa  asioissa ja elämäntilanteissa turvatut.

Saamme myös, niin menneisyyteen kuin tulevaisuuteenkin liittyvissä asioissa, niitä ymmärtäen tai vaikkapa ymmärtämättä, joka tapauksessa päätellä apostoli Paavalin tavoin: ”Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä hallitukset, ei nykyiset eikä tulevat, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 8:38,39.

Vanhaa ja uutta virttä

Epäilyksistä uskoon  - epätoivosta rauhaan !

Miten voisin löytää vapauttavan uskon ?

”Koska meillä siis, veljet, on uskallus mennä sisälle kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren kautta, uutta ja elävää tietä, jonka hän on vihkinyt meille esiripun,  se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen päämies, niin käykäämme esiin totisin sydämin täydessä uskossa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pitäkäämme toivon tunnustus horjumattomana, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen.” Hepr. 10:19-23.