Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta?

Joh. 20:1-10 (SR 35)

1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudalta.
2. Niin hän juoksi ja tuli Simon Pietarin ja sen toisen opetuslapsen luo, jota Jeesus rakasti, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet."
3. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle.
4. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edelle, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle.
5. Ja kun hän kumartuen katsoi sisään, näki hän liinakääreet siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisään.
6. Niin Simon Pietarikin tuli seuraten häntä ja meni sisälle hautaan ja näki liinakääreet sinne jätettyinä,
7. ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen liinakääreiden kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä.
8. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi.  
9. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli nouseva kuolleista.
10. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa.

Tulkaa nouskaamme Herran vuorelle!

”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana’.” Jes. 2:2,3. 

Aikojen lopussa – Messiaan päivinä

”Käsite ’päivien lopulla’ ilmaistaan hepreassa yleisimmin ’achariit hajammiim’, joka juutalaisen käsityksen mukaan tarkoittaa koko messiaanista aikakautta” (Risto Santala; Kristus uudessa testamentissa s.160). Juuri tuo sama, rakastetun opettajani lainaama heprealainen ilmaisu on edessämme olevassa Jesajan kirjan sanassa. Näin ollen ymmärrämme, että Raamattu tässä puhuu, ei jostain erillisestä aikojen lopusta, vaan koko messiaanisesta eli kristillisestä ajasta. Useimmiten käytämme siitä ajasta nimitystä uuden liiton aika. Se aika alkoi Jeesuksen ensimmäisestä tulosta ja seurakunnan perustamisesta ja päättyy silloin kun Jeesuksen toisessa tulemisessa saamme periä sen järkkymättömän valtakunnan, joka taivaassa on meitä varten valmistettu. (ks. Hepr. 12:22-28). Sen valtakunnan kansalaisoikeudet on Jeesus kalliilla lunastusverellään meille hankkinut ja sanansa ja sakramenttiensa kautta lahjoittanut. Tuon taivaan kansalaisuuden omistamme, säilytämme ja lopullisesti perimme vain uskon kautta Jeesukseen.