Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Rakkauden kaksoiskäsky (20.10.2019)

”Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain.” (Kirkkokäsikirja, 19.sunnuntai helluntista)

Matt. 22:34-40: Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeusten suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: ”Opettaja, mikä on suuri käsky laissa?” Niin Jeesus sanoi hänelle: ”’Sinun pitää rakastaman Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja koko mielestäsi’. Tämä on suuri ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on: ’Sinun pitää rakastaman lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’ Näissä kahdessa käskyssä riippuu koko laki ja profeetat”.

Jeesuksen maine opettajana levisi laajalle. Hän oli tukkinut saddukeusten suun ja heidän kysymyksensä ansat opettamalla ylösnousemuksesta. Vaikka saddukeukset olivat kysyneet absurdin kysymyksen seitsenkertaisesta leskestä seitsemälle veljelle, heidän varsinainen tarkoituksensa oli pilkata uskoa ylösnousemuksesta ja kuoleman jälkeisestä elämästä. (Matt.22:23-33). Jeesus tukki saddukeusten suut opettaen Jumalan sanan totuutta: Jumala oli Mooseksellekin esittäytyessään Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala – ei kuolleitten vaan elävien! (Matt.22:32) Fariseukset, jotka kuulivat tästä, varmasti hykertelivät itsekseen, että heidän kilpaileva puolueensa oltiin vaiennettu, ja vieläpä ylösnousemus todistettu (fariseuksetkin uskoivat kuolleitten ylösnousemukseen). Nyt fariseukset koettivat saada Jeesuksen ansaan Jumalan sanan itsensä avulla. He kasaantuivat Kristuksen ympärille kuin kärpäset, ja Raamattunsa hyvin tunteva kirjanoppinut järjesti Jeesukselle ”pistokokeen.”

”Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?”

Kristityn vapaus (13.10.2019)

Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista, mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.14:1-6: Ja tapahtui, kun hän sapattina tuli erään fariseuksen päämiehen taloon syömään leipää, että he pitivät häntä silmällä. Ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Niin Jeesus vastasi ja sanoi lainoppineille ja fariseuksille: ”Onko luvallista parantaa sapattina vai ei?” Mutta he olivat vaiti. Ja hän tarttui mieheen ja paransi hänet ja laski menemään. Ja hän vastasi ja sanoi heille: ”Jos joltakin teistä putoaa aasi tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänä?” Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän.

Jeesus antaa elämän (sunnuntai 6.10.2019)

Jeesus antaa elämän

Tätä sunnuntaita on kutsuttu evankeliumitekstien vuoksi pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan.
Kerran luomakuntakin vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta. (Kirkkokäsikirja)

Luuk.7:11-16: Sen jälkeen tapahtui, että hän meni Nain nimiseen kaupunkiin, ja monta hänen opetuslastaan meni hänen kanssaan sekä suuri kansanjoukko. Kun hän lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa poikaa; ja äiti oli leski. Ja hänen seurassaan oli paljon kaupungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: ”Älä itke”. Ja hän meni ja koski paareihin, niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: ”Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse”. Niin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua. Ja hän antoi hänet hänen äidilleen. Ja pelko valtasi heidät kaikki, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: ”Suuri profeetta on noussut meidän keskellämme”, ja: ”Jumala on katsonut kansansa puoleen.”

Tue Sudan lähetystä

Sudankyltti1

Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
Lahjoitukset lähetystilille 
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883