Sanaa päivääsi kirjoituksia

  Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

  14.sunnuntai helluntaista

  Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. Ihminen itse ei ole aina tietoinen siitä, että hän hyvää tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleena. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.5:43-48: Te olette kuulleet sanotuksi: ”Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.” Mutta minä sanon teille: ”Rakastakaa vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroilevat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat ja vainoavat; jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia, sillä hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä palkkaa teille siitä on? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

  Näin Jeesus julistaa vuorisaarnassaan lakia, ja sen käskyä rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Kaikkein kovimpana sanana tässä on Jeesuksen käsky, että meidän tulisi olla täydellisiä niin kuin Jumala on täydellinen. Luther on sanonut tästä julistuksesta, että sen valossa todella näemme, ”kuinka rankkaa on tehdä niitä tekoja, joita Jumala käskee… huomaat, että nämä käskyt työllistävät sinua koko lopun elämääsi.” Luonnollisesti kukaan meistä ei näe itseään lain rikkoneena, ja ajattelemme helposti Jumalan kyllä ymmärtävän, jos vain yritämme parhaamme, vaikka epäonnistuisimmekin yrittäessämme noudattaa hänen käskyjään. Mutta Jumala käskee ja vaatii täydellistä rakkautta, täydellistä täyttämistä, täydellistä pyhyyttä, niin kuin hän on pyhä. Tämä on jokaiselle sula mahdottomuus, sillä me olemme periturmeluksen tähden tyystin synnin alaiset, eikä syntisestä, vajaasta sydämestä voi tulla täydellistä rakkautta, kuten kuolleesta puusta ei voi enää tulla hedelmää. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä: Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". (Gal.5:14) Roomalaiskirjeessä hän selittää: Room.13:9-10: Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttymys.  Oletko sinä rakastanut lähimmäistäsi niin kuin itseäsi? Onko rakkautesi ollut täydellistä? Oletko osoittanut rakkautta, tuota täydellistä Jumalan vaativaa rakkautta myös vihollisillesi, pilkkaajillesi ja sortajillesi? Joudut Jumalan sanan totuuden edessä yhdessä minun ja jokaisen ihmisen kanssa tunnustamaan: En ole tuota käskyä pitänyt, en ole rakastanut lähimmäistäni täydellisesti, en ole osoittanut rakkautta vihamiehilleni. Sen sijaan olen tuon käskyn rikkonut ja vihastunut lähimmäisilleni, ja lietsonut vihamiehiäni vielä suurempaan vihaan. Näin tukkii Jumalan täydellinen, hyvä ja pyhä laki meidän ja koko maailman suun. Katua meidän pitää ja tunnustaa, että rakkaudettomuudessamme ansaitsisimme vain helvetin rangaistuksen. Room.3:19-20: Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

  Mutta rakas ystävä! Kuule, kuinka Jumalan armo on tullut ylenpalttiseksi siellä, missä on laki suureksi tullut! Room.5:19-21: sillä niinkuin yhden ihmisen (Aadamin) tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden (Kristuksen) kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Kun laki käy sinua vastaan ja osoittaa sinut syntiseksi, sano sille rohkeasti: ”On totta, rakas laki, että olen syntinen. Oma rakkauteni ei riitä pelastuksekseni, enkä siitä halua mitään tietääkään. Sillä minä katson siihen rakkauteen, jota Jumala on Kristuksessa osoittanut koko maailmalle, kun hän hänen kuolemansa ja verensä kautta on sovittanut meidät Jumalan kanssa vielä ollessamme syntisiä.” Room.5:8-10: Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ja jos kimppuusi käy perkele, joka syyttää sinua syntiseksi, saat osoittaa sille Jumalan sanan varman lupauksen: ”Varma on se sana ja kaiken vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä vapahtamaan, joista minä olen suurin.” (1.Tim.1:15) ja näin vedota siihen, että Kristus on näin vapauttanut sinut kaikesta synnistä verellään. Ja jos sydämesi ja omatuntosi ahdistuu siitä, että et ole ollut kuuliainen kaikessa Jumalalle, etkä rakastanut häntä tai lähimmäistäsi täydellisesti, katso ristiä ja Kristusta, joka sinun edestäsi on kuollut ja ollut sinun hyväksesi itse kuuliainen täydellisesti, täyttäen koko lain ja Isän tahdon täydellisesti rakastaen. Hepr.5:8-9 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Jeesus Kristus on sinun pelastuksesi, hänen kuuliaisuutensa on peittänyt sinun epäkuuliaisuutesi, hänen verensä puhdistaa sinut kaikesta synnistä – tänäänkin. Jumalan rakkaus Kristuksessa on peittänyt syntien paljouden. Uskothan sen!

  Nyt meidät on Kristuksen veressä vapautettu vapaiksi lain kirouksesta ja rangaistuksesta, joka meillä olisi oman rakkaudettomuutemme tähden, ja kun uskomme häneen, niin hän itse asuu sydämissämme ja saa aikaan jumalallista rakkauttaan. Yhä edelleen käsky rakastaa kuuluu meillekin, jotka olemme Kristuksen veressä sovitetut ja hänen omikseen kasteessamme otetut. Mutta me emme kuvittele pelastuvamme rakkauden tähden, vaan jatkuvasti rukoillen pyydämme Jumalalta voimaa ja rakastavaa sydäntä, jotta hän kasvattaisi rakkauttaan meissä, ja jotta meillä olisi Kristuksen mieli. Fil.2:1-8: Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Näin me vaellamme Kristuksen omina, ”valossa niin kuin hän on valossa”. Jumalan armo Kristuksessa saa aikaan rakkautta meissä, ei laki. Kristuksen kautta me rakastamme lähimmäistämme, ystäviämme ja vihollisiammekin. Koska Kristus on rakastanut meitä ollessamme syntisiä, tulee meidänkin rakastaa toisiamme, kuten apostoli Pietari kirjoittaa: Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden". (1.Piet.4:8) ja apostoli Johannes kirjeessään: Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. (1.Joh.3:14-16)

  Pelastava rakkaus meillä on siinä, että Kristus on rakastanut meitä, ja antanut henkensä rakkautensa tähden meidän edestämme. Jeesus sanoo: Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. (Joh.15:11-14). Sinä pelastus, kun Kristus on rakastanut sinua suurimmalla rakkaudella ja antanut edestäsi henkesi. Sinä saat voiman rakastaa lähimmäistäsi syntien anteeksiantamuksesta – sen kautta omanasi on Kristuksen rakkaus.

   

  Esa Yli-Vainio

  13.sunnutai helluntaista

  Ihminen on kutsuttu ylistämään Jumalan nimeä. Synti estää meitä tekemästä näin, mutta Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Jumalan tekoja ylistävän kielen. Jeesuksen teot todistavat hänen rakkaudestaan ja voimastaan auttaa hädässä olevia ihmisiä. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.12:33-37: Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te voitte hyvää puhua, kun olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvästä varastosta esiin hyvää ja paha ihminen tuo pahasta varastosta esiin pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, on heidän tehtävä tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan, ja sanoistasi sinut tuomitaan kadotukseen.

  Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tässä Jeesus puhuu hyvästä ja pahasta puusta, ja sanoo, että hedelmistään puu tunnetaan. Oletko sinä hyvä vai paha puu? Hedelmästä tunnetaan puu hyväksi ja pahaksi. Liian helposti alamme tämän sanan kuullessamme miettiä tekojamme ja omaa kelvollisuuttamme, ja joudumme näin tehdessämme epätoivoon huomatessamme Paavalin tavoin, että ”Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.” Room.7:18-19. Näin joudumme myös itse tunnustamaan. Mutta me emme ole hyviä puita hedelmiemme perusteella, vaan hedelmä on hyvä puun perusteella. Ja me olemme osallisia hyvästä puusta, Kristuksesta, kun uskomme häneen. Usko syntyy Jumalan sanasta ja tuottaa hedelmää. Jeesuksen opetuksessa nämä hedelmät ovat meidän sanamme, sydämemme tunnustus. Sinun sanasi ja suusi tunnustus nousee uskosta, joka on sydämessäsi. Siksi saamme rukoilla Herralta armoa, pelastusta ja Pyhää Henkeä, ja luottaa että hän on luvannut antaa nämä jokaiselle, joka niitä pyytää. Samaten ne sanat, jotka torjuvat Kristuksen nousevat epäuskoisesta sydämestä. 1.Joh.4:2-3,15: Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa… Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. Niin siis sanoillamme emme ansaitse itsellemme vanhurskautta, vaan sanoillamme uskossa tartumme tunnustaen Kristukseen, ihmiseksi syntyneeseen Jumalan Poikaan, jonka uhrikuolemassa ja veressä on meidän koko vanhurskautemme ja pelastuksemme. Tämä Kristuksen sana koski fariseuksiin tuolloin, ja koskee yhä nykypäivän fariseuksiin ja Jumalan sanaa väärin julistaviin tänään.

  12.sunnuntai helluntaista

  Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämäntapaamme. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Jumalan lahjana. Itseriittoisuus vääristää ihmisen todellisuudentajun. Hän kuvittelee pystyvänsä täyttämään Jumalan tahdon omin neuvoin. (Kirkkokäsikirja)

  Matt.21:28-32: ”Mutta miltä teistä näyttää? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: Poikani, mene sinä tekemään työtä viinitarhaani. Hän vastasi ja sanoi: En tahdo; mutta jälestäpäin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: Minä menen, Herra; mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki Isänsä tahdon?” He sanoivat: ”Ensimmäinen”. Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: Publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän luoksenne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette sittenkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet.”

  Kristus kysyy tässä papeilta: ”Kumpi näistä kahdesta teki Isänsä tahdon?” Lopulta se poika, joka ensin oli kieltäytynyt, mutta sitten katunut ja totellut Isäänsä, oli Isän tahdon tehnyt. Jeesus osoittaa, että ylipapit eivät näin tee, eivätkä toteuta Taivaallisen Isän tahtoa, vaan syntiset. Mikä on Jumalan tahto? Martti Luther kirjoittaa Vähä-Katekismuksessa, Isä Meidän -rukouksen kolmannen rukouksen kohdalla: ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” Mitä se on? Jumalan hyvä armollinen tahto tapahtuu kyllä ilman meidän rukoustamme; mutta me anomme tässä rukouksessa, että se tapahtuisi meidänkin tykönämme. Kuinka tämä tapahtuu? Kun Jumala tekee tyhjäksi ja estää kaikki pahat neuvot ja hankkeet, kuten perkeleen, maailman ja oman lihamme tahdon, jotka eivät meidän salli pyhittää Jumalan nimeä eivätkä hänen valtakuntansa tulla meidän tykömme. Hän myös vahvistaa ja varjelee meitä pysymään lujina hänen sanassaan ja uskossa aina elämämme loppuun asti. Tämä on hänen armollinen, hyvä tahtonsa. Isän tahto on, että me syntimme tuntien kadumme niitä ja käännymme hänen puoleensa, hänen armoonsa Jeesuksessa Kristuksessa turvaten.

  Alakategoriat