Tervetuloa Seurakuntaliiton sivuille

  Onko sinun nimesi Karitsan elämänkirjassa?

  ”Joka voittaa, puetaan näin valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta.” Ilm. 3:5.

  Raamatun viimeistä kirjaa on sen vaikeaselkoisen sisällön perusteella luonnehdittu hyvin monin tavoin. Valitettavasti nuo määritelmät hyvin usein olleet omiaan synnyttämään enemmän pelkoa ja ahdistusta, kuin Jumalan täydellisen kaikkeuden hallinnan turvallista uskossa vastaanottamista ja sillä lohduttautumista.

  Pääasiassa suhteemme Ilmestyskirjaankin määräytyy kuitenkin sen mukaan, mikä on suhteemme Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Onhan niin, että Jeesuksen Kristuksen verihaavoissa täydellistä vanhurskautta ja rauhaa nauttivina olemme kaikissa  asioissa ja elämäntilanteissa turvatut.

  Saamme myös, niin menneisyyteen kuin tulevaisuuteenkin liittyvissä asioissa, niitä ymmärtäen tai vaikkapa ymmärtämättä, joka tapauksessa päätellä apostoli Paavalin tavoin: ”Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä hallitukset, ei nykyiset eikä tulevat, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 8:38,39.

  On kuitenkin myös hyvin merkityksellistä se, minkälaisen yleiskuvan Ilmestyskirjasta hahmotamme. Eräs kaikkein turvallisimpia, lohdullisimpia ja Jeesuksen tulon odotukseen innostavimpia Ilmestyskirjan luonnehdintoja voisi olla vaikkapa kutsua sitä ”Jumalan Karitsan kirjaksi.” 

  Ja henkilökohtaisella tasolla meille jokaiselle tärkeintä on saada Jumalan omaan sanaan perustuva vastaus kysymykseen: Onko minun nimeni Karitsan elämänkirjassa? 

  Jumalan Karitsa kahdesta eri näkökulmasta katsottuna

  Ilmestyskirjan kirjoittaja apostoli Johannes on tallentanut nuo Jeesusta osoittaneen Johannes Kastajan sanat: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” Joh. 1:29. Tuohon lyhyeen lauseeseen sisältyy äärettömän suuri asia. Se liittää yhteen koko Raamatun, niin Vanhan- kuin myös Uuden testamentin sisällön. Sen pohjana on ajatus Mooseksen lain mukaisesta uhrikaritsasta, joka vanhan liiton esikuvallisissa uhritoimituksissa huipentui pääsiäislampaan uhraamiseen. Johannes Kastaja näki Jeesuksessa maailman syntien sovittajan, Jumalan uhrikaritsan, joka esikuvat toteuttaen ottaa pois koko ihmiskunnan syntivelan. Tämä toteutui vain muutamaa vuotta myöhemmin Jeesuksen uhratessa henkensä ja verensä syntiemme sovitushinnaksi. Apostoli Pietari todistaa siitä näin: Ette ”ole katoavaisella hopealla tai kullalla lunastetut… vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman Karitsan.” 1Piet. 1:18,19.  

  Apostoli Johannes sai ilmestysnäyssään ihmetellä samaa sovituksen suurtekoa taivaan näkökulmasta katsoen: ”Ja minä näin valtaistuimella istujan oikeassa kädessä sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun kirjan, seitsemällä sinetillä suljetun… Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu kelvolliseksi avaamaan kirjaa ja katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: Älä itke; jalopeura Juudan sukukuntaa, Daavidin juurivesa, on voittanut… ja vanhimpien keskellä seisoi Karitsa, niin kuin teurastettu… ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: Sinä olet ansiollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut teurastettiin ja sinä ostit verelläsi meidät Jumalalle kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista, ja teit meidät Jumalallemme valtakunnaksi ja papeiksi ja me tulemme hallitsemaan maan päällä.” Ilm. 5:1, 4-10.

  Kirjailija Hanna Rauta runoilee tutussa laulussa tuon teurastetun Jumalan Karitsan lunastustyön seurauksista näin: ”Karitsa on teurastettu, saamme jättää orjuuden. Kun on velka sovitettu käymme suojaan haavojen. Riemuvuosi meillä on, juhla suuri verraton.” (Seurakunnan lauluja 205).  

  Karitsan viha

  Raamatun sana Jumalan Karitsasta ohjannee ajatuksemme pääasiassa evankeliumin armosanaan. Niin tulee ollakin. On kuitenkin välttämätöntä ymmärtää, ettei Raamattu koskaan eikä missään esitä evankeliumia ikään kuin irrallisena asiana, vaan nimenomaan vastauksena siihen tuomioon, jonka Jumalan pyhä laki meille synneistämme määrää. Onkin todettava, että nykyaikana yleistynyt ajatus Jumalan rakkaudesta jonkinlaisena yleisenä, kaikenkattavana suopeutena ja hyväntahtoisuutena, ketään ja mitään tuomitsemattomana leppoisuutena on jyrkässä ristiriidassa Jumalan ja hänen sanansa totuuden kanssa. Tämän Raamattu osoittaa myös Jumalan Karitsasta puhuessaan.  

  Koko uhrikaritsan käsite liittyy siihen tosiasiaan, että ihmiskunta on syntinsä tähden joutunut Jumalan oikeutetun, vanhurskaan vihan alle. Meidän syntimme merkitsee sitä, että Jumala kiroaa meidät iäiseen helvetin tuleen, tuskaan ja vaivaan. Sen tuomion alta päästäksemme meille ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin täydellinen sovitus. Sitä ei yksikään syntinen ihminen voinut saada aikaan, sillä Jumala vaati täydellisen sovitusuhrin. Ja juuri siinä Jumalan rakkaus ilmeni, ”että hän lähetti Poikansa sovitukseksi meidän synneistämme.” Jos Jeesuksen, Jumalan Karitsan uhrikuolema sivuutetaan, silloin myös puhe Jumalan rakkaudesta on silkkaa valhetta ja petosta. Ilman Jumalan Karitsan uhriveren suojaa ei kenelläkään ole turvaa ”surman enkeliltä”. Silloin on vain kuolema, tuomio ja kadotus.  

  Tuo Karitsan uhrikuoleman hylkääjien hirvittävä osa kuvataan Johanneksen näyssä näin: ”Ja taivas poistui niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltaan. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille: ’Kaatukaa meidän päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istujan kasvojen edestä ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi pysyä?’” Ilm. 6:14-17.   

  Karitsan verellä pestyjen joukko

  Tässä maailmassa synnin ja monenlaisten kiusausten keskellä eläessämme ja usein langeten, monesti murhe täyttää mielemme. Myös tietämättömyys tulevaisuudesta voi ahdistaa tuntoamme. Raamatun evankeliumi ohjaa kuitenkin sydämemme turvallisin mielin viettämään jatkuvaa adventtiaikaa, uuden liiton kansalaisina odottamaan Jeesuksen kunniassaan ja kirkkaudessaan tulemista, Jumalan Karitsan verellä taivasta varten lunastettuina. Tässä odotuksessa on suurena vahvistuksena Ilmestyskirjan avaama näkymä Jumalan valtaistuimen edestä: ”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, suuri joukko, jota ei yksikään voinut lukea, kaikista sukukunnista, heimoista, kansoista ja kielistä, oli seisomassa valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä… Ja yksi vanhimmista vastasi ja sanoi minulle: …Nämä ovat ne, jotka tulevat suuresta ahdistuksesta, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja valtaistuimella istuja on asuva heidän suojanaan. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vesien lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.” Ilm. 7:9, 13-17. 

  Mooseksen ja Karitsan virsi

  Johannes sai näyssä nähdä ”ikään kuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat päässeet voitolle pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä.” Ilm. 15:2,3.Mooseksen ja Karitsan virsi viittaa Jumalan ilmoituksen eri vaiheiden välillä vallitsevaan täydelliseen sopusointuun.  

  Tässä ei olekaan kysymys kahdesta eri ”virrestä”, vaan yhdestä ainoasta, sisäisesti harmonisesta Jumalan sanasta. Tällä lausumalla viittaan kahteen eri asiaan.Ensinnäkin on huomattava se tosiasia, että niin Mooses kuin Jeesuskin julistivat Jumalan täydellistä Sanaa sekä pyhän ja ehdottoman lain, että myös yhtä pyhän ja ehdottoman evankeliumin merkityksessä, joskin Jeesus Kristus, ihmiseksi tulleena Jumalan Sanana  on sanoman kirkkauteen nähden vertaamaton.Toiseksi meidän on ymmärrettävä oikein myös seuraava Raamatun sana: ”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.” Joh.1:17.  

  Kummankin erityistehtävä kuului oleellisena ja välttämättömänä osana Jumalan iankaikkisen pelastussuunnitelman toteuttamiseen.Jumalan suunnitelmissa Mooses ei esiinny Kristuksen vastapuolena, niin kuin ei lakikaan evankeliumin. Vaikka laki ja evankeliumi vaikutukseensa nähden ovatkin toistensa vastakohtia, on niillä Jumalan suunnitelmissa yhteinen päämäärä.  

  Lakihan osoittaa Jumalan pyhyyden ja ihmisen kadotuksen alaisen tilan juuri siksi, että se tyhjentää meidät valheellisista oman kelvollisuuden luuloista ja siten muokkaa sydäntemme maaperää evankeliumin tarjoamalle lahjavanhurskaudelle. Jumalan sanan mukaan ”laista on tullut meille opettaja viemään Kristuksen luo.” Niinpä tuo Mooseksen ja Karitsan virsi onkin kokonaisuudessaan ylistyslaulua Jumalalle. (ks. Ilm. 15:3,4). 

  Tuohon ylistysvirteen mekin saamme jo nyt yhtyä, vaikkakin vielä olemme matkalla kohti kirkkauden asuntoja.  

  Karitsan häät

  ”Ja minä kuulin niin kuin suuren joukon äänen ja niin kuin paljojen vesien äänen ja niin kuin kovan ukkosen äänen sanovan: Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ruvennut hallitsemaan. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on valmistanut itsensä. Ja hänen annettiin pukeutua loistavaan ja puhtaaseen hienoon aivinaan; se aivina (pellavapuku SS)on pyhien vanhurskaus. Ja hän sanoi minulle: ’Kirjoita: Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle.” Ilm. 19:6-9.  

  Oletko sinä autuas ? Oletko sinä saanut kutsun Karitsan hääaterialle ?  

  Ystävä ! Oletpa kuka tahansa, olet joka tapauksessa yksi Jumalan Pojan verellä taivasta varten lunastetuista. Evankeliumin sanan armokutsu on yhä voimassa. Se kutsuu sinuakin omistamaan Jeesuksen ristin veressä syntien anteeksiantamuksen rauhaa, joka on lahjaksi tarjolla kaikille. Lopullisessa mielessä kutsuttuja, ja siten myös perillä Karitsan hääaterialla ovat ne ihmiset, jotka evankeliumin kutsua uskossa noudattaen ovat siirtyneet tästä ajasta iankaikkisuuteen Jeesuksen ristin veren armoon turvaten.  

  Jumalan istuin ja Karitsan

  ”Ja hän näytti minulle elämän veden puhtaan virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta… Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Ilm. 22:1,3.  

  Lauluntekijän tavoin sanomme sydämestämme:” 

  Siis kallis Jeesus veres pesköön mun, nyt syntisyystä puhtahaksi aivan, niin, että kun sä kutsut riemuhun, saan käydä luokses jälkeen maisen vaivan ! 

  Tuo valkovaate, vanhurskautesi, se yksin kelpaa juhlapuvukseni. Vain siinä tohdin tulla eteesi, iäti kiittäin sua, autuuteni.” (Seurakunnan lauluja 339).


  Seppo Salo

  Tapahtumat verkossa

  Youtube kanava: Seurakuntaliitto avattu. Voit nyt osallistua verkossa hartaus- ja jumalanpalvelustilaisuuksiin. Seuraa alta kanavan tapahtumailmoituksia (8 seuraavaa).  Avaa ennen tapahtumaa alla olevasta linkistä ja odota käynnistymistä. Jos Youtube ei ole tuttu niiin pyydä opastusta tutulta tai Googlaile ohjeita.

  KLIKKAA KANAVALLE TÄSTÄ LINKISTÄ


  Jumalanpalvelus- ja hartaustapahtumat verkossa


  Tapahtumia ei löytynyt

   

  Tue Sudan lähetystä

  Sudankyltti1 

  Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys 
  Lahjoitukset lähetystilille 
  IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
  BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
  MobilePay 89883

  Kuukausilahjoittaja, kiitos säännöllisestä tuestasi!

  Toimintar 280X78

  Taloutemme on täysin vapaaehtoisten lahjoitusten ja testamenttilahjoitusten varassa, kiitos tuestasi!
  Seurakuntaliiton tilinumero ja viitetiedot:
  IBAN: FI34 5228 0320 0117 16 BIC: OKOYFIHH 
  Sanajulistus = 2888, MobilePay 23891 
  Kirjamyynti = 2244, MobilePay 72600 
  Leiri-, lapsi- ja nuorisotyö = 2668, MobilePay 48760 
  Seurakuntalehti = laskun viitenro tai itsemaksuna osoitetarran asiakasnro = viite

  Sanaa pyhäpäivääsi

  esa p

  Kesäteologina toiminut Esa Yli-Vainio
  toimii Seurakuntaliiton teologina 
  ja pastoriharjoittelijana. 
  Esa haluaa tuoda kirjoituksillaan 
  "Sanaa pyhäpäivääsi, klikkaa tätä linkkiä"

   

  Uusimmat katekismus podcastit

  Nyt kuunneltavana myös Apple, Spotify ja Google podcasteina (kaikilla podcast laitteilla, puhelin, taulutietokone, soitin, yms). Kun viet valinnan soittimen päälle niin oikeassa alakulmassa laatikko, jossa ylänuoli, jota klikkaamalla pääset lisävalintoihin.