Tervetuloa Seurakuntaliiton Sivustoon

"Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto on yksi Suomen luterilaisista kirkkokunnista ja se perustettiin jo 1920-luvulla. Jäsenseurakuntia ovat Helsinki, Karstula, Tampere, Marttila ja Veteli. Toimintaa on myös muualla kotimaassa. Raamattu on auktoriteetti, johon ankkuroimme julistuksemme, toimintamme sekä pitäydymme opissamme ja teologisissa perusteluissamme."

Tunnustuksemme

“Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto ja siihen kuuluvat seurakunnat tunnustavat Pyhän Raamatun jokaiselta kohdaltaan varmaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitetuksi Jumalan sanaksi ja ainoaksi täysin päteväksi uskon ja elämän ohjeeksi.

Seurakuntaliitto ja kukin seurakunta tunnustautuu myös evankelisluterilaisen seurakunnan Tunnustuskirjojen oppiin, koska se on otettu Pyhästä Raamatusta, jolla on korkein tuomiovalta kaikissa kristillisen uskon ja opin asioissa.”

Tunnustuspykäläämme on selvennetty

Seurakuntaliiton tunnustuspykälä ilmaisee yleisen luterilaisen käytännön mukaan muodollisesti kaksi tunnustautumisen kohdetta. Niistä ensimmäinen ja tosiasiallisesti ainoa, on tunnustautuminen Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tältä osin tunnustuspykälämme on säilytetty alkuperäisessä muodossaan: “Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto ja siihen kuuluvat seurakunnat tunnustavat Pyhän Raamatun jokaiselta kohdaltaan varmaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitetuksi Jumalan sanaksi ja ainoaksi täysin päteväksi uskon ja elämän ohjeeksi.”

Tunnustuspykälämme toinen osa ei asiallisesti lisää mitään tunnustuksemme varsinaiseen kohteeseen, Raamattuun tunnustautumiseen uskon ja elämän ainoana täysin pätevänä ohjeena. Kristillisen seurakunnan historia osoittaa kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi tunnustuspykälän puitteissa kertoa myös sitoutumisemme niihin, nimenomaan Raamatun opin puolustamiseksi tehtyihin linjauksiin, jotka on koottu luterilaisiin tunnustuskirjoihin.  Sitoutuminen tunnustuskirjojen oppiin on siis tosiasiallisesti Raamatun oppiin tunnustautumista.

Raamattuun tunnustautuminen varauksettomasti on muodollisestikin ongelmatonta, koska Raamattu on kauttaaltaan Jumalan Pyhän Hengen inspiroima. Samaa ei kuitenkaan voida sanoa mistään muusta kirjasta tai ihmisten laatimasta dokumentista. Siksi aiemman tunnustuspykälämme ilmaisua sitoutumisesta ”tunnustuskirjoihin” jouduttiin siinä selittelemään monien epämääräisiksi kokemilla sanoilla ”koska ja mikäli ne perustautuvat Pyhän Raamatun sanaan”.

Koska on selvää, ettemme ennen eikä nyt ole halunneet sitoa tunnustustamme Tunnustuskirjojen sisältämiin inhimillisiin virheisiin, heikkouksiin ja puutteisiin, olemme vaihtaneet ilmaisun ”tunnustuskirjoihin” tunnustautuminen ”tunnustuskirjojen oppiin” tunnustautumiseksi:

“Seurakuntaliitto ja kukin seurakunta tunnustautuu myös evankelisluterilaisen seurakunnan Tunnustuskirjojen oppiin, koska se on otettu Pyhästä Raamatusta, jolla on korkein tuomiovalta kaikissa kristillisen uskon ja opin asioissa.”

Muuttuuko opetuksemme ja julistuksemme tunnustuspykälän muuttumisen myötä?

Toteutettu tunnustuspykälän uudistus ei aiheuta käytännön muutoksia Seurakuntaliiton opetuksen ja julistuksen sisältöön. Jumalan Sana itse, samoin Tunnustuskirjat, asettaa pyhän Raamatun kaiken kristillisen opin lähteeksi sekä kaikkien oppien ja opettajien tuomariksi.

Näin opetuksemme ja julistuksemme ainoana lähteenä on edelleen Raamatun sana, sen keskeisimpänä oppina vanhurskautusoppi ja keskipisteenä Kristuksen ristin ja kalliin sovitusveren evankeliumi.

Tue lähetystä


Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys
Lahjoitukset lähetystilille
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883

Ala kuukausilahjoittajaksi

Toimintar 280X78

Taloutemme on täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa.
Tarvitsemme säännöllisen tukesi!
Jumalanpalvelusten lisäksi tärkeimmät työmuodot ovat lapsi- ja nuorisotyön kerho- ja leiritoiminta sekä raamattukerhotoiminta aikuisille. 
Kaikki lahjat - pienet ja isot - ovat tervetulleita!
Seurakuntaliiton tilinumero:
IBAN: FI34 5228 0320 0117 16 BIC: OKOYFIHH 
Kirjamyynti = 2244, MobilePay 72600 
Sanajulistus = viite 2888, MobilePay 23891
Leiri-, lapsi- ja nuorisotyö = viite 2668, MobilePay 48760

Seurakuntalehti = viitenumero laskusta tai tukitilaajan asiakasnumero