Tervetuloa Seurakuntaliiton Sivustoon

"Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto on yksi Suomen luterilaisista kirkkokunnista ja se perustettiin jo 1920-luvulla. Jäsenseurakuntia ovat Helsinki, Karstula, Tampere, Marttila ja Veteli. Toimintaa on myös muualla kotimaassa. Raamattu on auktoriteetti, johon ankkuroimme julistuksemme, toimintamme sekä pitäydymme opissamme ja teologisissa perusteluissamme."

Nimimuutoksia Seurakuntaliitossa

Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto on virallinen nimemme 19.12.2012 alkaen. Nimen lyhennys on Seurakuntaliitto. Helsingin seurakuntamme nimi muutettiin vuoden vaihteessa 2013/2014 ja nimi on nyt Helsingin itsenäinen evankelisluterilainen seurakunta. Päätös nimenvaihdoksesta tehtiin jo kesän 2013 Helsingin seurakuntakokouksessa.

Seurakuntaliiton nimestä jätettiin pois sana vapaa, jonka merkitys on vuosikymmenien kuluessa muuttunut niin, että se viime aikoina on antanut meistä virheellisen kuvan. Lyhenne Svels jäi luonnollisesti samalla pois käytöstä.Kun ensimmäiset seurakuntamme ja Seurakuntaliitto 1920-luvulla perustettiin, miellettiin sana ”vapaa” yleisessä kielenkäytössä ”itsenäistä” tarkoittavaksi. Se oli sanan perusmerkitys myös Seurakuntaliiton nimessä. Suomen tasavallan itsenäistyminen vain muutamaa vuotta aiemmin antoi tuolle sanalle luonnollisen merkityssisällön. Vuosikymmenten kuluessa ja kansamme valtiollisen itsenäisyyden vakiintuessa ovat sanan vapaa muut merkitykset nousseet etusijalle.  

Tuon luonnollisen kehityksen lisäksi samanaikaisesti on nykyisessä kielenkäytössä yleistynyt ja vakiintunut käsite ”vapaat suunnat”. Sillä tarkoitetaan sellaisia taustaltaan reformoituja hengellisiä yhteisöjä, jotka kyllä Seurakuntaliiton tavoin painottavat seurakuntien itsenäisyyttä mm. suhteessa valtioon, mutta eivät pitäydy luterilaiseen oppitunnustukseen. Seurakuntaliiton sekoittaminen sellaisiin yhteisöihin on toistuvasti aiheuttanut väärinkäsityksiä.

Noiden asiaperusteiden lisäksi myös nimen lyheneminen koettiin myönteiseksi asiaksi. Seurakuntaliiton ruotsinkielisessä ja englanninkielisessä nimessä itsenäisyyttä merkitsevä sana säilytettiin.

Ruotsinkielinen nimemme on nyt: Självständiga evangelisk-lutherska församlingunionen i Finland. 
Englanninkielinen nimi on: The Union of Independent Evangelical Lutheran Congregations in Finland. 

 

Helsingin seurakunnan nimenmuutos liittyi jo aiemmin toteutettuun Seurakuntaliiton nimenmuutokseen, jossa luovuttiin nimessä olleesta ’vapaa’ -sanasta. Sanan oli koettu usein johtavan väärinymmärrykseen, jossa sen luultiin viittaavan tunnustukseemme. Nimenmuutoksella Helsingin itsenäisen evankelisluterilaisen seurakunnan hallitus halusi korostaa seurakuntamme evankelisluterilaista tunnustusta sekä itsenäisyyttämme, johon vapaa myös viittasi.

Tue lähetystä


Lähetyskohteemme on Sleyn Sudan-lähetys
Lahjoitukset lähetystilille
IBAN: FI26 5732 7420 0588 19
BIC: OKOYFIHH ja viite 2286
MobilePay 89883

Ala kuukausilahjoittajaksi

Toimintar 280X78

Taloutemme on täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa.
Tarvitsemme säännöllisen tukesi!
Jumalanpalvelusten lisäksi tärkeimmät työmuodot ovat lapsi- ja nuorisotyön kerho- ja leiritoiminta sekä raamattukerhotoiminta aikuisille. 
Kaikki lahjat - pienet ja isot - ovat tervetulleita!
Seurakuntaliiton tilinumero:
IBAN: FI34 5228 0320 0117 16 BIC: OKOYFIHH 
Kirjamyynti = 2244, MobilePay 72600 
Sanajulistus = viite 2888, MobilePay 23891
Leiri-, lapsi- ja nuorisotyö = viite 2668, MobilePay 48760

Seurakuntalehti = viitenumero laskusta tai tukitilaajan asiakasnumero